<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Przykład sieci węzłowej jednopoziomowej

Wprowadzenie słów "WALDEK, WAZON, WALDECZEK, WALY, WIR, WEDLUG, W" do sieci powoduje powstanie następującej struktury jednopoziomowej:

przykład sieci węzłowej jednopoziomowej

Sieć węzłowa wielopoziomowa o połączeniu bezpośrednim

sieć węzłowa wielopoziomowa o połączeniu bezpośrednim

Sieć węzłowa wielopoziomowa o połączeniu za pomocą sieci poziomów.

W maszynie szeregowej, jaką jest komputer, dla każdego poziomu sieci węzłowej istnieje pamięć przechowująca wskazanie węzła początkowego sieci poziomu (od którego rozpoczyna się porównywanie z elementem wejściowym docierającym do sieci tego poziomu), węzła bieżącego (z którym ma nastąpić porównanie kolejnego elementu wejściowego docierającego do sieci tego poziomu), wskazanie poziomu wyższego i wskazanie poziomu równorzędnego.  Rolą węzłów poziomów jest organizowanie przepływu informacji.

sieć węzłowa wielopoziomowa o połączeniu za pomocą sieci poziomów

Rola sieci poziomów w przepływie informacji

Sieć poziomów przechowuje w sposób statyczny położenie innych sieci od poziomów niższych do wyższych oraz w sposób dynamiczny wskazanie węzła pobudzenia w każdej sieci (dynamicznie oznacza, że informacja zależy od stanu pobudzenia sieci).

Na każdym poziomie porównywany jest ciąg kluczy wejściowych dla danego poziomu z siecią węzłów tego poziomu. Na podstawie kolejnego porównania kolejnego klucza, węzeł biorący udział w porównywaniu przesuwa się od węzła początkowego do jednego z węzłów końcowych sieci. Jeżeli węzeł końcowy zostanie spełniony oznaczając zgodność paczki kluczy wejściowych dla danego poziomu z siecią tego poziomu następuje przeniesienie klucza reprezentującego fakt zaistnienia zgodności do sieci wskazywanej przez kolejny węzeł sieci poziomów (inaczej do wyższego poziomu) oraz nawrót procesu porównywania od węzła początkowego. Powyższy proces następuje dla każdego poziomu sieci (skąd łatwość do oprogramowania  tego procesu). Poszukiwanie wewnątrz poziomu sieci odbywa się po skomplikowanej strukturze drzewiastej natomiast między poziomami sieci odbywa się kanałami prostymi, które mogą być implementowane siecią internetową.

W organizmach biologicznych również obserwuje się skomplikowany, drzewiasty ruch pobudzenia błony komórkowej neuronu wywoływanego przez synapsy neuronów niższych poziomów oraz proste kanały informacyjne przepływu neuroprzekaźników stymulujące w swej końcowej drodze receptory neuronów wyższego poziomu.

Dzięki kanałom informacyjnym można łączyć sieci nawet bardzo odległe w jedną sieć wielopoziomową. 

Dwa rodzaje pobudzenia sieci węzłowej

  1. Pobudzenie (wybranie) kolejnego węzła w sieci.
  2. Pobudzenie węzła końcowego sieci, w wyniku którego zostaje przesłany (przeniesiony) klucz do kolejnej sieci i przejście obecnej sieci do stanu początkowego (wskazanie węzła początkowego).

Te dwa rodzaje pobudzenia możemy nazwać pobudzeniem niskim i wysokim, w którym zostaje emitowany sygnał.

pobudzanie sieci złożonej

Łatwość organizowania sieci złożonych

Przy pomocy sieci poziomów możemy zapisywać sieci złożone:

Sz = Su(S1,S2,S3)

gdzie:

Sz - sieć złożona z sieci różnych poziomów
Su - sieć poziomów
S1,S2,S3 - różne sieci

Pobudzanie węzła z kanału informacyjnego

pobudzanie węzła z kanału informacyjnego

Kanał informacyjny między sieciami kolejnych poziomów

kanał informacyjny między sieciami kolejnych poziomów

Pamięć rzeczywistości

pamięć rzeczywistości

Waldemar Wietrzykowski
Computational Neuroscience
Digital Intelligence Laboratory
email: mail

Zobacz też

Linki

dil

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Copyright  © 2003 net3plus  mail