<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Paczki informacji

Uogólniona przestrzeń, w której rozchodzą się paczki informacji (opakowane do przesyłki) i są umieszczone w niej obiekty (sieci), które mogą absorbować te paczki, reagować bez ich absorpcji lub nie reagować na te paczki. W dalszym ciągu artykułu obiektami będę nazywał sieci węzłowe.

Jednostka informacji

Najmniejsza paczka informacji w odniesieniu do danej sieci jest zwana kwantem informacji lub jednostką informacji, gdyż przeznaczona jest tylko do jednorazowej zmiany stanu wewnętrznego obiektu (sieci). Podzielenie kwantu informacji jest dla danej sieci niezauważalnym, nic nie znaczącym kawałkiem informacji. Jednostki informacji służą do przenoszenia informacji.

Zmiana stanu wewnętrznego sieci oznacza takie pobudzeniu układu, w której następuje wybór kolejnego węzła tej sieci. Emisja paczki informacji z sieci następuje po dokonaniu wyboru węzła końcowego, przy czym stan wewnętrzny sieci powraca do początku, w którym żaden węzeł nie jest wybrany.

Związek paczek informacji z obiektami

Paczki informacji są związane z obiektami, gdyż mogą być generowane przez te obiekty i mogą powodować zmiany stanu tych obiektów.

związek paczek informacji z obiektami

Kanał wejściowy

Kanałem wejściowym sieci wpływa strumień jednostek informacji. Jednostka informacji dla danej sieci (kwant informacji) jest niepodzielnym elementem informacji.

Sieć śladów jednostek informacji

Sieć śladów jednostek informacji wbudowana jest w sieć węzłową i nabywana jest w drodze uczenia się.

Paczki informacji

Są to zbiory jednostek informacji. Najmniejszą paczką informacji jest jednostka informacji. Jednostki informacji służą do przenoszenia informacji natomiast paczki informacji niosą treść informacji. Paczki informacji w strumieniu mogą być rozdzielone na mniejsze części (podział dokonany przez punkty brzegowe) co jest warunkiem potrzebnym w procesie uczenia lub połączone w ciągły strumień co jest wykorzystywane w procesie identyfikacji (do rozdziału wykorzystywane są nie punkty brzegowe lecz ślady pamięciowe paczek w sieci).

Proces uczenia sieci

Jak już wspomniano wcześniej treść informacji zawarta jest w paczkach informacji natomiast jednostki informacji służą do budowy lub przenoszenia paczek informacji. W procesie uczenia następuje nazywanie śladów pamięciowych będących wtórnymi paczkami informacji.

proces uczenia sieci

Przetwornik paczek informacji - PPI

Przetwornik paczek informacji działa w ten sposób, że na strumień paczek wejściowych w kanale wejściowym odpowiada strumieniem paczek wyjściowych w kanale wyjściowym. Na strumienie paczek wyjściowych w odpowiedzi na strumień wejściowy ma wpływ (w fazie uczenia) kanał uczący, którym wpływają wzorce strumieni wyjściowych, którymi przetwornik będzie odpowiadał.

przetwornik paczek informacji

Punkt widzenia obiektu, który znalazł się
w nieznanym dla siebie środowisku.

A/

Przetwornik PPI jest pusty - brak reakcji na paczki wejściowe, gdyż brak reakcji wyuczonych (ilość śladów pamięciowych = 0). W tym momencie najważniejszą rolę pełni kanał uczący.

przetwornik paczek informacji przy braku wiedzy

B/

Odwzorowanie wiedzy innego PPI (nauczyciela).

odwzorowanie wiedzy innego przetwornika wiedzy

C/

Samouczenie.

samouczenie przetwornika informacji

Porównanie

porównywanie w przetworniku informacji

Dostosowanie

PPI przepuszcza wszystkie paczki w niezmienionej postaci oprócz tych, dla których podmienia inną postać.

Waldemar Wietrzykowski
Computational Neuroscience
Digital Intelligence Laboratory
email: mail

Zobacz też

Linki

dil

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Copyright  © 2003 net3plus  mail