<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Język naturalny

Do komunikacji mózgów najlepiej nadaje się język naturalny, właściwy dla mózgów. Ponieważ mózgi w tym języku się komunikują musi być on reprezentantem ich wewnętrznej struktury.

Różne narodowości, chociaż posługują się różnymi językami, ich wspólną podstawą jest język naturalny. Języki te mogą być łatwo przetłumaczalne.

Język naturalny złożony jest z części podstawowej i nowych terminów i pojęć nabytych podczas rozwoju ludzkości.

Najbardziej interesująca jest część podstawowa, decydująca o strukturze i właściwości wewnętrznej mózgu.

Nazywanie

Co to jest? To jest okno.

nazywanie

Inne języki są przeznaczone do realizacji innych celów niż do bezpośredniego porozumiewania (język matematyki, język programowania) i są wytworem sztucznym, stworzonym przez człowieka.

Analizując język naturalny poznasz język mózgu, wszak gdyby mózg miał inna strukturę i działanie, to innym językiem by się porozumiewał. Dlaczego właśnie tak mówi, a nie inaczej?

W języku naturalnym najszybciej przebiega proces rozumienia, dekodowania i generowania myśli. Wynika to z jego istoty budowy i zasady działania.

Wymyśleć strukturę, która do przekazywania swojego stanu wewnętrznego używa języka naturalnego.

Spostrzeżenie

Jest pojęciem podstawowym.

postrzeganie

Podstawowa cecha mózgu - nazywanie

nazywanie

Co to jest? --> Nie wiem!

Nie wnikając w mechanizm szukania negatywny wynik szukania daje odpowiedź -> Nie wiem.

nazywanie

Inna wiadomość wywołuje pobudzenie innej części obszaru. Nie może być, aby w sposób bezpośredni różne pobudzenia stymulowały te same punkty obszaru pobudzeń (poprzez asocjacje mogą).

Biologia receptorów

odbieranie rzeczywistości

Asocjacje

Powstanie asocjacji między węzłami gnostycznymi A i B

asocjacje

Po utworzeniu nitki pobudzenia łączącej A i B oraz utrwaleniu jej (zapamiętanie), pozostaje ślad. Po pobudzeniu A lub B następuje pobudzenia w nitce i przeniesienie pobudzenia na sąsiednie B lub A.

Integracyjne działanie mózgu

Naturalna postać obiektu (definicja)

obiekt a integracyjne działanie mózgu

Identyfikatorem obiektu (węzła) będzie nie indeks, który nic nam nie mówi, lecz identyfikator. Obiekt posiada dwa atrybuty identyfikator i definicję. Identyfikator lokalizuje dany obiekt w przestrzeni natomiast definicja lokalizuje węzeł do porównywania w sieci węzłów. 

Wydaje się, że posługiwanie się językiem może być nie wynikające ze struktury naturalnej mózgu, lecz z istnienia wewnętrznego programu. Jeżeli tak, to można się skupić nie na odnajdowaniu naturalnych właściwości struktur mózgu i ich wpływie na strukturę języka lecz na odnajdowaniu programu naturalnego języka, uwzględniającego jego złożoność, biorąc pod uwagę nie ogólność lecz szczegółowość poszczególnych aspektów języka.

Waldemar Wietrzykowski
Computational Neuroscience
Digital Intelligence Laboratory
email: mail

Zobacz też

Linki

dil

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Copyright  © 2003 net3plus  mail