O autorze serwisu net3plus
zdjęcie autora

System operacyjny Windows:

 1. Zintegrowany rejestr korespondencji umożliwiający realizację obiegu dokumentów, internetowe powiadamianie interesanta o załatwieniu sprawy, obsługę poczty listowej i kurierskiej. Przeznaczony jest do obsługi sekretariatów, kancelarii i stanowisk pracowników merytorycznych. Uzyskał wysoką opinię wśród użytkowników. Centralna baza danych znajduje się na wydzielonym serwerze mySQL. Baza danych pracuje w systemie Linuks, a końcówki użytkowników w systemie Windows.[Delphi]
 2. Pakiet programów komputerowych do wspomagania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego finansowanego przez Bank Światowy [Delphi]
 3. Rejestr podawczy [Delphi]
 4. Rejestr spraw sądowych [Delphi]
 5. Magazyn materiałów promocyjnych [Delphi]
 6. Rejestr kandydatów na ławników [Delphi]
 7. Rejestr kart wędkarskich [Delphi]
 8. Rejestr psów rasy agresywnej [Delphi]
 9. Likwidacja skutków powodzi [Delphi]
 10. Baza danych o nawozach stałych i płynnych [Delphi]
 11. Pakiet programów komputerowych do zautomatyzowania prac badawczych (wprowadzanie danych, przetwarzanie, wydruki końcowe) [Delphi]
 12. Prowadzenie przychodów, rozchodów i stanów magazynowych [Delphi]
 13. Rejestr gruntów oraz historii pól dla średnich i dużych gospodarstw rolnych [Delphi]
 14. Baza danych informacji ogólnych i szczegółowych dotyczących stosowania herbicydów, bioregulatorów i adiuwantów dla specjalistów/doradców rol. w IOR, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, producentów, szkół rolniczych i innych. [Delphi]

System operacyjny Dos

 1. Pakiet programów komputerowych do zautomatyzowania prac badawczych (wprowadzanie danych, przetwarzanie, wydruki końcowe) - później przerobiony na system Windows [TPascal]
 2. Prowadzenie przychodów, rozchodów i stanów magazynowych preparatów - później przerobiony na system Windows [TPascal]
 3. Rejestr gruntów oraz historii pól dla średnich i dużych gospodarstw rolnych - później przerobiony na system Windows [TPascal]
 4. Ekspert doboru herbicydów i ich mieszanek do zwalczania chwastów w uprawach [Prolog]
 5. Rejestr chwastów w Polsce [TPascal]
 6. Sporządzanie zestawień kosztów zadań inwestycyjnych [TPascal]
 7. Specjalizowany edytor tekstów (edycja i przetwarzanie tekstu, arkusz kalkulacyjny, kalkulator programowalny, itd) [TPascal]
 8. Program do likwidacji wirusów doczepiających się do kodu programu [TPascal]
Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12