Z życia wzięte

18.08.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.lanet.wroc.net

Mobbing w pracy - skarga kasacyjna • Prośba do Sądu Okręgowego o udzielenie wyjaśnienia w sprawie rozbieżności informacji uzyskanych od Pełnomocnika Powoda oraz z sekretariatu Sądu Okręgowego 

 

Wrocław, dnia, 18.08.2008 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Wydział VII Pracy
ul. Sądowa 1
50-950 Wrocław

Powód:

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 WROCŁAW 

Pozwany:

Urząd Miejski Wrocławia
Pl. Nowy Targ 1/8
50-141 WROCŁAW

Przedmiot sprawy

o przywrócenie do pracy i odszkodowanie

sygn. akt: VII Pa 186 / 07 (dotyczy sprawy: IV 2P 333/06)

Prośba o udzielenie informacji

Niniejszym wnoszę prośbę o przesłanie (na mój adres) odpisu orzeczenia Sądu Najwyższego oraz odpisu uzasadnienia tego orzeczenia w sprawie kasacji wyroku VII Pa 186 / 07 (IV 2P 333/06) oraz o poinformowanie mnie o dalszym toku postępowania sądowego od chwili przesłania wniosku o kasację do Sądu Najwyższego.

Uzasadnienie

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji, ani z Sądu Okręgowego, ani Rejonowego, dotyczącej orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie kasacji wyroku VII Pa 186 / 07 (IV 2P 333/06). 

W kancelarii Sądu Okręgowego w dniu 14.08.2008 r. dowiedziałem się, że takie orzeczenie z Sądu Najwyższego wpłynęło do Sądu Okręgowego w dniu 16.05.2008 r., a następnie z tego Sądu do Sądu Rejonowego w dniu 07.07.2008 r. 

W kancelarii Sądu Rejonowego w dniu 14.08.2008 r. otrzymałem informację, że akta sprawy są jeszcze nieprzygotowane do ich udostępnienia i nie mogłem się z nimi zapoznać. 

Od Pełnomocnika (ustanowionego na moją prośbę w celu przygotowania wniosku o kasację wyroku) w dniu 14.08.2008 r. otrzymałem informację (podczas telefonicznej rozmowy), że nie otrzymał on pisma z Sądu w tej sprawie i z tego co się dowiedział, to informacja, że postanowiono, aby uwzględnić kasację (więcej szczegółów jednak nie zna). 

W dalszym ciągu nie znam uwiarygodnionych pismem szczegółów dotyczących orzeczenia Sądu Najwyższego, ani nie znam uzasadnienia tego orzeczenia (a chciałbym się z nim zapoznać) oraz nie jest mi znany dalszy tok postępowania od chwili złożenia wniosku o kasację wyroku do Sądu Najwyższego. Dlatego zwracam się z prośbą, jak wyżej.

Waldemar Wietrzykowski

<  1  2  3  4  5 


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12