Z życia wzięte

22.08.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.lanet.wroc.net

Mobbing w pracy - skarga kasacyjna • Prośba o przesłanie odpisów dokumentów z akt sprawy, z którymi Powód nie został zaznajomiony w postępowaniu kasacyjnym

 

Wrocław, dnia, 22.08.2008 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

Powód:

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 WROCŁAW 

Pozwany:

Urząd Miejski Wrocławia
Pl. Nowy Targ 1/8
50-141 WROCŁAW

Przedmiot sprawy:

o przywrócenie do pracy i odszkodowanie

sygn. akt: VII Pa 186 / 07 , IV 2P 333/06

Prośba

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpis następujących dokumentów z akt sprawy: VII Pa 186 / 07 , IV 2P 333/06. 

 1. Uzasadnienie wyroku apelacyjnego.

 2. Pismo Sądu Okręgowego z 09.10.2007 r. o przyznanie Powodowi pełnomocnika z urzędu 

 3. Postanowienie Sądu Okręgowego z 19.11.2007 r. odrzucające skargę kasacyjną 

 4. Wniosek strony Powoda z 27.12.2007 r. o przywrócenie terminu w związku z jego upływem na złożenie zażalenia od Postanowienia z 19.11.2007 r. 

 5. Zażalenie strony Powoda do Sądu Najwyższego z 24.12.2007 r. 

 6. Wezwanie do usunięcia błędu formalnego z 02.01.2008 r. – zapłaty 30 zł od zażalenia 

 7. Pismo z 05.02.2008 do Sądu Najwyższego związane z opłatą skarbową od zażalenia 

 8. Postanowienie i uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z 09.05.2008 r. 

 9. Postanowienie Sądu Okręgowego z 19.05.2008 r. wraz z uzasadnieniem 

 10. Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 05.06.2007 r. wraz z uzasadnieniem tego wyroku 

 11. Treść nieodebranej przesyłki z 23.06.2008 r.

UZASADNIENIE

O istnieniu tych dokumentów (z wyjątkiem pozycji 1 i 2) nie byłem informowany ani przez Sąd ani przez Pełnomocnika (z urzędu). Z tego co mi przekazał Pełnomocnik i nadal to podtrzymuje, wniosek kasacyjny został pomyślnie przesłany do Sądu Najwyższego i mogę teraz tylko spokojnie czekać na jego rozpatrzenie. Od momentu złożenia skargi kasacyjnej nie otrzymałem żadnego pisma z Sądu, ani mój Pełnomocnik (tak mnie poinformował).

Dokumenty te przedstawiają etapy sprawy, całkowicie mi nieznane i z tego względu chciałbym je poznać i otrzymać ich odpisy, tym bardziej, że są adresowane do strony Powoda lub są napisane w imieniu Powoda. 

Z dniu 14.08.2008 r. złożyłem już prośbę o odpis wyroków wszystkich instancji, nie wiedząc jeszcze o istnieniu innych nieznanych mi dotąd dokumentów.

Zwracam się z prośbą o przesłanie powyższych odpisów na adres Powoda.

<  1  2  3  4  5 


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12