Z życia wzięte

28.11.2006

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 11 str 7

 

8. O tym jak użytkownicy obserwowali ustosunkowanie się do mnie mojego kierownika świadczy następujący dowód:

Dowód 13

Z zeznań pani Agnieszka Maćko przed komisją antymobbingową z 27.06.05 r. :

strona 51

“Monika Białko: Jakie stosunki panują między p. Wietrzykowskim, a jego przełożonym, czyli p. Białobrzeskim?

Agnieszka Maćko: Ja mogę powiedzieć jako osoba z zewnątrz, która na to patrzy, że był to stosunek raczej chłodny.

Anna Wetulani. Chłodny (...) ale chłodny służbowy, czy chłodny w ogóle?

Agnieszka Maćko: To znaczy potem miał się wypowiedzieć, co do terminu, to Pan Białobrzeski powiedział: To niech mi Pan ostatecznie powie, kiedy to będzie zrobione! Niech Pan zadeklaruje”. Nie było to na takiej zasadzie, żeby powiedział - Powiedz Waldek, czy będziesz mógł to zrobić?” 

Z zeznań pani Biany Smolarkiewicz przed komisją antymobbingową z 27.06.05 r. :

strona 54

“Monika Białko: Czy zaobserwowała pani coś w relacjach p. Wietrzykowskiego z przełożonym.

Biana Smolarkiewicz: Nie spotkałam się nigdy z takim dosyć napastliwym, może to za dużo, ale to chyba odda. Właściwie wydawało mnie się to takie trochę uszczypliwe, takie zimne.

Monika Białko: Służbowy, a nawet jak Pani powiedziała napastliwy.

Biana Smolarkiewicz: Tak, może to za mocno powiedziane, ale tak nawet w pewnym momencie mi samej, żeby nie chciała być tak traktowana. To znaczy nie chciałabym, żeby się do mnie w ten sposób przełożony zwracał.

Z zeznań pana Ireneusza Białobrzeskiego przed komisją antymobbingową z 24.05.05 r. :

strona 19:

Po tych zmianach organizacyjnych było tak, że było szereg pracowników, którzy przez pana dyrektora Hanysa nie byli, że tak powiem ulokowani w strukturze

strona 24:

To był dwutygodniowy termin. To znaczy to był termin wyznaczony przez pana Hanysa. Nie był to mój termin, ja długo dyskutowałem z panem Hanysem, ale ostatecznie stanęło na tym, że tak ma być” 

strona 27:

Generalnie rzecz biorąc była wcześniej być może sytuacja, w której wziął udział pan Wietrzykowski w jakimś pokazie systemu (projekt informacji przestrzennej) i ocenił go bardzo negatywnie. I wtedy też nie ukrywam, że swoją opinię wyraziłem, że według mnie to może też zaskutkować jakąś negatywną docelową sytuacją jego w Wydziale

 

  9. O niedopuszczalnym działaniu Komisji Antymobbingowej świadczy następujący dowód:

Dowód 11

Z zeznań pana Rafała Hanysa przed komisją antymobbingową z 24.06.05 r. :

strona 41

“Mieczysława Drużbicka: To jest ważne do ustalenia, żebyśmy później miały argumenty do odparcia (...)”.

strona 42

“Rafał Hanys: Ale on na dzień dzisiejszy nie wykonał tego co miał . Co ja mu mogę zlecić? Mogę mu zlecić takie prace, co do których jest mi obojętne, kiedy ta praca zostanie wykonana.

Mieczysława Drużbicka: Ale dla takich to nie ma miejsca w naszym Urzędzie. (słowa wypowiedziane przez przewodniczącą Zakładowych Związków Solidarność”).

Rafał Hanys: No właśnie, to co ja mam z nim zrobić?

strona 44

Monika Białko: Mam nadzieję, że nie będzie pan podejmował jeszcze tej decyzji przez wakacje w stosunku do pana Wietrzykowskiego.

strona 45

Mieczysława Drużbicka: Pana Irka znam już 10 lat i to jest wyjątkowo spokojny człowiek i jego oskarżać o mobbing to jest po prostu śmiech.

Rafał Hanys: Zgadza się.

strona 46

“Monika Białko: I teraz chyba trzeba odczekać, jeżeli Pan ma rzeczywiście taki pomysł, żeby go zwolnić na to jak zostanie zakończona ta sprawa.” (porady psychologa, jak usunąć Wietrzykowskiego z pracy)

strona 46

“Monika Białko: Ustalimy jakiś termin na dokonanie zmian i wtedy się jeszcze spotkamy tylko raz, jeżeli nie będzie możliwości zmian, to wtedy Pan będzie miał tu wolną rękę.” 

 W styczniu 2006 r. program PismaSQL miał się stać programem obowiązującym w całym Urzędzie Miejskim Wrocławia, cytuję z projektu pisma okólnego Prezydenta Wrocławia ze stycznia 2006 r.):

Na podstawie § 53 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 119 poz. 1319 ze zm.) oraz § 25 pkt. 2 Zarządzenia Nr 3671/04 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 września 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia ze zm. W celu ujednolicenia zasad rejestracji korespondencji w Urzędzie Miejskim Wrocławia, zwanym dalej Urzędem, wprowadza się obowiązek stosowania programu komputerowego PISMA SQL zgodnie z zasadami określonymi z niniejszym Piśmie Okólnym”. 

Z drugiej strony program PismaSQL był ciągle zwalczany przez dyrektora Hanysa, gdyż chciał on wprowadzić do Urzędu swój system, jednak rozstrzygnięte przetargi, w styczniu 2003 r., a następnie w czerwcu 2005 r., nic konkretnego nie przynosiły, żadnych efektów pracy związanej z tymi przetargami.

Zespół ISO był już zniecierpliwiony zbyt długim oczekiwaniem na nowy system pana Hanysa (zespół czekał już od września 2004 roku), a brak konkretnych efektów zniechęcał do dalszego czekania. 

Zespół zdecydował, że to właśnie mój system PismaSQL stanie się tym wiodącym i obowiązującym systemem dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, tym bardziej, że spełniał wymogi tego zespołu, ponieważ jest już wdrożony w Urzędzie, jest niezawodny, korzysta z najnowszych osiągnięć informatycznych amerykańskiej firmy Borland (światowego lidera w tworzeniu oprogramowania). Jest prosty w użytkowaniu, darmowy, bez potrzeby licencji na instalację na stanowisku użytkownika. Korzysta z relacyjnej bazy danych SQL i darmowego serwera mySQL, o wysokich parametrach użytkowych i bardzo dobrych osiągach, nie potrzebujący licencji na przyłączanie dodatkowych użytkowników do bazy danych. System PismaSQL posiada już wyrobioną, wysoką opinię wśród użytkowników Urzędu i wysoką klasę w tego rodzaju oprogramowaniu. Wbudowany jest już ponadto w strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego Wrocławia i całkowicie z nią zgodny, skąd wiążą się niskie koszty eksploatacji tego systemu wynikające z samego przystosowania do tej struktury. System PismaSQL jest również całkowicie dostosowany do specyfiki pracy Urzędu i sprawdził się, bo pracuje w nim, bez awarii, już 3 lata. Tego nie można powiedzieć o nowym systemie, który chciał (od 2003 r.) i chce nadal zakupić (2005 r., 2006 r.) pan Rafał Hanys za duże pieniądze. Nie wiadomo też, jak system pana Hanysa, sprawdzi się w warunkach Urzędu i czy nie stanie się jedynie źródłem niegospodarności przeznaczonych na jego zakup środków z budżetu Wrocławia.

Ponadto Urząd Miejski nie wyczerpuje wszystkich możliwości systemu PismaSQL i dużo funkcji tego systemu jest jeszcze przez użytkowników nie poznanych i niewykorzystanych. Oprócz samej obsługi obiegu dokumentów, umożliwia on rejestrację pism wejściowych i wyjściowych dla obsługi wszystkich sekretariatów biur i wydziałów Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym Biura Prezydenta, obsługę rejestracji listów i kurierów dla Kancelarii Głównej Urzędu, obsługę rejestracji spraw prowadzonych w Urzędzie, obsługę rejestracji spraw prowadzonych przez radców prawnych i wiele innych funkcji). Poza tym zapewnia kilka milionów rejestracji dokumentów rocznie, obsługę kilkuset użytkowników pracujących jednocześnie, obsługę nie tylko całego Urzędu Miejskiego Wrocławia i kilku jego podjednostek, jak jest w tej chwili, ale ujęcie całej działalności Urzędu i wszystkich podjednostek w jeden zintegrowany system dotyczący rejestracji i przetwarzania danych. W pełni korzysta również z technologii internetowych, jak na przykład internetowe powiadamianie klienta o załatwionej sprawie, funkcja dostępna nawet przez telefon komórkowy. Spełnia wymogi europejskiego certyfikatu jakości ISO, do czego został przystosowany. 

Administracja systemem (dla całego Urzędu Miejskiego Wrocławia i podjednostek), jego serwis i dostosowanie do ciągle zmieniających się wymagań użytkowników oraz rozbudowa o dalsze funkcjonalności wykonuje tylko jeden pracownik Urzędu (informatyk-programista) znający się na tym systemie. Daje to bardzo duże możliwości użytkowe systemu przy również bardzo dużych oszczędnościach w jego eksploatacji.

Pan Rafał Hanys już od 2003 r. prowadzi politykę dezinformacyjną dotyczącą prawdziwych walorów i cech użytkowych systemu PismaSQL oraz dyskredytacji autora tego systemu.

W związku z powyższym, jasnym staje się fakt, dlaczego pan Hanys chciał mnie usunąć nie tylko z Wydziału Informatyki, ale także z Urzędu Miejskiego. 

Wraz z moim odejściem dalsze prace nad rozwojem systemu PismaSQL zostały definitywnie wstrzymane. 

W aktach Sądowych znajduje się dokument dotyczący ogłoszenia przetargowego na system obiegu dokumentów z czerwca 2006 r. zatytułowany następująco: 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na opracowanie i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miejskim Wrocławia w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 Euro z 20.06.2006 r.”. 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego – ZP/PN/106/2006/WIN. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na portalu internetowym, stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego (Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia) w dniu 20 czerwca 2006 r.”.

Jak z tego wynika, w niespełna dwa miesiące od mojego usunięcia z pracy, pan Hanys ogłosił nowy przetarg na system, którego przetarg rozstrzygnął już w styczniu 2003 r. i w czerwcu 2005 r. Całe trzy lata pracowała firma pana Hanysa, a efektów nie widać było. Ciekawe, jaka to była firma? 

Analizując specyfikację zamówienia na systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów znajdujemy najciekawszy fragment tego zamówienia, cytuję: 

·         wykonawcy zostanie przekazana kompletna dokumentacja systemu PismaSQL: użytkownika i administracyjna (które sam opracowałem)

·         zaimplementowanie całej funkcjonalności systemu PismaSQL w nowej aplikacji nie jest niezbędne (sam je opracowałem)

·         aplikacja zastąpi aktualnie użytkowany system PismaSQL (zniszczenie wielu lat mojej pracy)

 

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 


 Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12