Z życia wzięte

14.01.2007

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.lanet.wroc.net

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 14 str 1

 

Komentarz do pisma.

W związku z faktem, iż Strona Pozwana w piśmie procesowym z dnia 06.12.2006 r wyraziła pogląd, iż nie miałem zgody przełożonych na rozwój programu do obiegu dokumentów o nazwie  "PismaSQL" (będący treścią mojej pracy) i tym samym po raz kolejny  już oskarżyła mnie  niesprawiedliwe przed sądem, przedstawiam treść mojego pisma procesowego z dnia 14.01.2007 r. (liczące z załącznikami 558 stron) z niepodważalnymi dowodami mojej niewinności, aby pokazać, jakie jest prawdziwe oblicze Strony Pozwanej, która walczy ze mną poprzez zafałszowanie faktów, oszczerstwa, pomówienia i pomniejszenia efektów mojej pracy. W treści opisów załączników widać, jak wielki ogrom pracy włożyłem w ten projekt "PismaSQL", który zagrażał komercyjnego, równorzędnemu projektowi, zakupionemu w drodze przetargu.. Obecnie Urząd korzysta z projektu PismaSQL (od 2003 do 2007) do obsługi obiegu dokumentów we wszystkich sekretariatach Urzędu, a jego autorowi podziękował usunięciem go z pracy za to, że bardzo źle pracował - w mniemaniu jego dyrektora i potrafił dzięki temu stworzyć i wdrożyć ten wspaniały system w Urzędzie. Natomiasta równorzędny komercyjny system nabyty z przetagru przez dyrektora, zespół fachowców z firmy przetargowej, nie potrafi uruchomić do tej pory (na podstawie informacji publicznej z dnia 26.02.2007 r. Urzędu Miejskiego Wrocławia, o wydatkach i rozwoju informatyki za okres 2003-2006).      


Wrocław, dnia 14.01.2007 r.
Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Wydział IV Pracy
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

sygn. akt. IV 2P 333/06

Powód: Waldemar Wietrzykowski, ul. Jabłeczna 38/1, 50-539 Wrocław

Pozwany: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław

Przedmiot sprawy: odszkodowanie z tytułu przeciwdziałania stosowaniu mobbingu w pracy oraz o powrót do pracy.


Pismo procesowe Powoda

Na wstępie chciałbym zacytować słowa Strony Pozwanej z pisma 06.12.2006 r. „Zadaniem powoda było utworzenie ze wszystkich baz danych jednej bazy, na którą w przyszłości miała być nałożona docelowa aplikacja, tymczasem powód poza powierzonym mu zadaniem, bez konsultacji ze swoimi przełożonymi rozpoczął prace nad całościowym programem obiegu dokumentów” i zaznaczyć, że słowa te całkiem różnią się od zlecenia jakie otrzymałem na wykonanie prac z 9.12.2004 r. (w załączniku nr 2). 

Zarzuty w zacytowanych na wstępie słowach Strony Pozwanej, mają też swoje odzwierciedlenie w opinii Pana Rafała Hanysa (oskarżonego przeze mnie o stosowanie mobbingu i będącego jedyną przyczyną powołania Komisji Antymobbingowej oraz postępowania sądowego o uchylenie kary upomnienia, a także przyczyną mojej utraty stanowiska pracy i obecnego postępowania sądowego. Gdyby nie jego działanie niczego z powyższego by nie było.) na temat mojej osoby, cytuję Nie widzę uzasadnienia dla wycofania wniosku, ponieważ pracownik jest nierzetelny, nie wywiązuje się z nakładanych obowiązków, ma problemy komunikacyjne z przełożonymi i współpracownikami (takie problemy komunikacyjne między przełożonymi a pracownikami zarzuciła Komisja Antymobbingowa Wydziałowi kierowanemu przez Pana Hanysa - na stronie 6 protokołu z prac komisji, usuniętej przez Pełnomocnika Strony Pozwanej w aktach sprawy), a także jest źródłem demobilizacji w zespole”. Ponadto przypomnę jeszcze raz zeznania Pana Hanysa przed Komisją Antymobbingową , które dużo mówią na temat , jaki był stosunek tego Pana do mojej osoby, cytuję „oczywiście, pan Wietrzykowski różni się w stosunku do innych pracowników, a różni się tym np., że nie wywiązuje się ze zleconych mu prac, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków”, oraz „ są pracownicy, którzy jeżeli pracują gorzej lub są uwagi co do ich pracy są traktowani dokładnie w ten sam sposób” oraz „Pan Wietrzykowski w przeciągu, nie chciałbym skłamać pół roku, nie wyszedł z fazy, w której miał przygotować projekt programu” oraz „Pan Waldek ma takiego pecha, że ja doskonale znam pracę, którą on wykonuje. W mojej ocenie to był prosty projekt” oraz „ja się dowiaduję o tym, że człowiek siedzi kilka miesięcy i nic nie robi” oraz „bo normalnie ten biedny człowiek powinien się zastanowić z czego to wynika” oraz „ale dla takich to nie ma miejsca w naszym urzędzie. No właśnie, to co ja mam z nim zrobić?” oraz „według mnie pan Wietrzykowski to jest osoba, której inteligencja poszła nie w tym kierunku w którym potrzeba” oraz „tylko kombinuje jak zrobić, żeby na wypadek, gdyby komuś wpadło do głowy mnie zwolnić, żeby nie mogli tego zrobić” oraz „najpierw obniżam mu premie, potem nie dostaje wysokiej podwyżki, są uwagi do jego pracy, no to co dalej można zrobić? Można dostać upomnienie, naganę” oraz „Pierwszy raz w swojej karierze spotkałem się z takim egzemplarzem.”. 

Ponadto, nie sądziłem , że będę musiał po raz drugi, pomimo przyznania mi już raz racji i docenienia (oraz wyrażenia podziwu ) mojej pracy przez Sąd Pracy (w sprawie o uchylenie kary upomnienia) ponownie przedstawiać dowody na wielkość tej pracy i ilość włożonego trudu i wysiłku, bo prawomocne orzeczenie wyroku Sądu Strona Pozwana lekceważy, nigdy go nie uznała i nadal nie uznaje oraz nieustannie poniża i kpi z mojej pracy nawet po dzień dzisiejszy (i w tym właśnie tkwi między innymi mobbing).

Ponieważ, Strona Pozwana w swoim piśmie z 06.12.2006 r. sama przyznała, że nie posiadała specjalistycznych wiadomości pozwalających na ocenę mojej pracy (skoro tak twierdzi, to na jakiej podstawie ją krytykuje) i nadal nie potrafi jej ocenić, wnoszę aby taką ocenę mojej pracy dokonał biegły sądowy .W związku z tym dołączam dokumenty (załączniki nr 1,2,3) świadczące o mojej pracy w okresie kierowania Wydziałem przez Pana Hanysa. Jeżeli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, jestem w stanie je dostarczyć. Szczególnie pragnę zwrócić uwagę na załącznik nr 2. Są w nim przedstawione prace, które wykonałem na podstawie zlecenia z dnia 09.12.2004, asygnowanego przez bezpośredniego przełożonego Pana Ireneusza Białobrzeskiego „do wykonania” (o zleceniu mi takich prac, które zdaniem Pana Hanysa nie wykonałem, mówił Pan Ireneusz Białobrzeski w zeznaniu przed Komisją Antymobbingową w 2005 r.), a po wykonaniu których Pan Hanys stwierdził, że siedziałem i nic nie robiłem oraz ugruntowywał mi w ten sposób opinię pracownika pracującego nierzetelnie, co powtarzał podczas mojej pracy w Urzędzie, przy opiniowaniu mojego wycofania wypowiedzenia, przy opiniowaniu mojej prośby do pana Prezydenta i przy każdej innej okazji, na przykład w postępowaniu Sądowym, zarówno o cofnięcie kary upomnienia jak i obecnej

Na koniec pragnę zaznaczyć, że Strona Pozwana swoją rację broni przy pomocy aż czterech pełnomocników z prywatnej kancelarii, jak to stwierdziła w piśmie z dnia 21.12.2006 r. (pomimo tego, że zatrudnia ok.30 własnych radców prawnych) - to też o czymś świadczy.

Ponieważ stronie Pozwanej brakuje już od dość dawna argumentów, o czym bezustannie pisałem już we wcześniejszych pismach, orężem jej walki pozostała konstytucja (pismo z 21.12.2006 r).

Nadal zwracam się do Wysokiego Sądu z prośbą o pozytywnie dla mnie zakończenie przedłużającego się Postępowania Sądowego .

Opis dołączonych załączników

Załącznik nr 1 - 128 dokumentów:

Opis zawartości załącznika:

 1. Pisma związane z wdrażanie i rozwojem programu Pisma i kolejnej jego wersji PismaSQL.
 2. Pisma o postępie prac wdrożeniowych dotyczących programu PismaSQL w Biurach ,Wydziałach i Departamentach Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 3. Zlecenie z zespołu ISO dotyczące programu PismaSQL.
 4. Szkolenia pracowników sekretariatów w zakresie obsługi wersji programu PismaSQL zaproponowanej przez zespół ISO
 5. Projekt pisma okólnego Prezydenta Wrocławia dotyczącego programu PismaSQL sporządzony przez zespół ISO
 6. Ustalenia przetargowe na system obiegu dokumentów z20.06.2006 r. (przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO) 
 7. Notatka służbowa informująca nowego dyrektora o wykonaniu nowej wersji programu do obsługi sekretariatów Urzędu Miejskiego Wrocławia o nazwie PismaSQL.
 8. Informacje dotyczące mojej osoby jakie kazał przygotować mi Dyrektor Rafał Hanys w marcu 2004 podczas reorganizacji Wydziału Informatyki
 9. Pismo do dyrektora z prośbą o przydzielenie mi prac programistycznych, a nie technicznych jakie mi przydzielił, na podstawie przesłanych mu informacji o pracowniku (pkt.3).
 10. Rejestr prac dotyczących aplikacji PismaSQL na lata 2004, 2005

Załącznik nr 2 - Protokół powykonawczy dotyczący projektu automatyzacja czynności ustalania wskaźników obsługi klienta dla Urzędu Miejskiego Wrocławia dotyczący programu PismaSQL z dnia 05.05.2005 r. (str. 40)

Załącznik nr 3 - Instrukcja techniczna programu PismaSQL ver 18.4 z 21.10.2005 r. (str.140)

Inne dokumenty, które nie zostały dołączone ze względu na sporą objętość dołączonych już załączników:

 • projekt rejestru podawczego “Pisma” dla Urzędu Miejskiego Wrocławia z 08.01.1999 r. (37 stron)
 • Obsługa przesyłek urzędowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia programu PismaSQL ver. 5.5 z 23.11.2004 r. (18 stron)
 • Instrukcja użytkownika programu PismaSQL ver. 2.5 z 02.04.2004 r (str. 41)

Wiele materiałów dotyczących programu PismaSQL można znaleźć również na stronie intranetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia o adresie: http://pismasql

 

<  1  2  3  4


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12