Z życia wzięte

14.01.2007

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.lanet.wroc.net

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 14 str 2

 

Komentarz do pisma

W związku z faktem, iż Strona Pozwana w piśmie procesowym z dnia 06.12.2006 r wyraziła pogląd, iż nie miałem zgody przełożonych na rozwój programu do obiegu dokumentów o nazwie  "PismaSQL" (będący treścią mojej pracy) i tym samym po raz kolejny  już oskarżyła mnie  niesprawiedliwe przed sądem, przedstawiam treść mojego pisma procesowego z dnia 14.01.2007 r. (liczące z załącznikami 558 stron) z niepodważalnymi dowodami mojej niewinności, aby pokazać, jakie jest prawdziwe oblicze Strony Pozwanej, która walczy ze mną poprzez zafałszowanie faktów, oszczerstwa, pomówienia i pomniejszenia efektów mojej pracy. W treści opisów załączników widać, jak wielki ogrom pracy włożyłem w ten projekt "PismaSQL", który zagrażał komercyjnego, równorzędnemu projektowi, zakupionemu w drodze przetargu.. Obecnie Urząd korzysta z projektu PismaSQL (od 2003 do 2007) do obsługi obiegu dokumentów we wszystkich sekretariatach Urzędu, a jego autorowi podziękował usunięciem go z pracy za to, że bardzo źle pracował - w mniemaniu jego dyrektora i potrafił dzięki temu stworzyć i wdrożyć ten wspaniały system w Urzędzie. Natomiasta równorzędny komercyjny system nabyty z przetagru przez dyrektora, zespół fachowców z firmy przetargowej, nie potrafi uruchomić do tej pory (na podstawie informacji publicznej z dnia 26.02.2007 r. Urzędu Miejskiego Wrocławia, o wydatkach i rozwoju informatyki za okres 2003-2006).      


Szczegóły dotyczące załącznika nr 1 

1.Pisma związane z wdrażanie i rozwojem programu Pisma i kolejnej jego wersji PismaSQL.

 

Lp

Data pisma

Od kogo

Do kogo

Treść pisma

 

1

07.01.2004

(str. 1)

Wydział Informatyki

Do: Zarządu Zasobu Komunalnego

Wdrożenie nowej wersji programu Pisma o nazwie PismaSQL zastępującej starą wersję programu wersja 7.30 w Zarządzie Zasobu Komunalnego przy ul. Św. Elżbiety i u. Grabiszyńska na zlecenie tego Zarządu

2

27.01.2003

(str. 3)

Wydział Informatyki

Do: Biuro Zarządu Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia

Notatka służbowa z realizacji zleconych zmian w programie Pisma z listą dokonanych zmian

3

11.02.2003

(str. 5)

Wydział Informatyki

Do: Wydział Inwestycyjno Techniczny Urzędu Miejskiego Wrocławia

Notatka służbowa z realizacji zleconych zmian w programie Pisma

4

14.02.2003

(str. 7)

Wydział Informatyki

Do: Wydział Inwestycyjno Techniczny Urzędu Miejskiego Wrocławia

Wdrożenie nowej wersji programu Pisma o nazwie PismaSQL (sieciowa)

5

20.02.2004

(str. 9)

Wydział Podatków i Opłat, Dział Egzekucji Należności Pieniężnych

Do: Dyrektor Rafał Hanys

Znak pisma:

WPO.VI/0718E/20/04

Zlecenie modyfikacji programu kancelaryjnego “Pisma” używanego przez ten Dział, zgodnie w przedłożonymi wymaganiami.

6

17.03.2004

(str. 13)

Notatka służbowa z realizacji prac dla Wydziału Podatku i Opłat

Realizacja zlecenia z 20.02.2004 r. Dokonano zmiany w programie “PismaSQL” i zmieniono program na nowszą wersję posiadającą wnioskowaną usługę.

7

26.03.2004

(str. 15)

Notatka służbowa z realizacji prac dla Zarządu Zasobu Komunalnego

Dokonano zmiany w programie “PismaSQL” i zmieniono program na nowszą wersję posiadającą wnioskowaną usługę

8

22.04.2004

(str. 17)

Wydział Informatyki

Do: Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich

Nawiązanie do pisma o znaku:

NO.0710-1./3/1/05

Dotyczy: przekazania i zainstalowania programu komputerowego do prowadzenia elektronicznej ewidencji korespondencji “PismaSQL”.

Wydział Informatyki informuje, że wyraża zgodę na bezpłatne udostępnienie i zainstalowanie programu komputerowego “PismaSQL” opracowanego przez Wydział Informatyki.”

9

13.07.2004

(str. 19)

Biuro Rozwoju Wrocławia

Do: Dyrektor Rafał Hanys

Znak pisma:

BRW.DO.I.0718/4635/2004

Przesłanie informacji potrzebnych do wprowadzenia zmian w Programie PismaSQL, w celu zastąpienia poprzedniego rejestru korespondencji prowadzonego w Excel.

Adnotacja: zainstalować wersję pism pod Windows + przeniesienie danych

10

17.08.2004

(str. 21)

Departament Nieruchomości

Do: Rafał Hanys

Znak pisma:

DN.0719-383/04

Umożliwienie wglądu do baz systemu PismaSQL innych Wydziałów i Departamentów

11

01.09.2004

(str. 23)

Wydział Finansów i Budżetu

Do: Wydział Informatyki

Znak pisma:

WFB.DAB.0719/5492/2004

W związku ze zmianą oprogramowania obsługującego kancelarię w Sukiennicach 10, (system Pisma-QNX na system PismaSQL), proszę o wprowadzenie następujących modyfikacji: (tu lista proponowanych zmian do programu PismaSQL)

12

01.03.2005

(str. 25)

Wydział Spraw Obywatelskich

Do: Rafał Hanys

Znak pisma:

WSO.DO.0114/75/05

“Zwracam się z prośbą o rozszerzenie programu PismaSQL o wydruk czynności dziennych. Nadmieniam, iż autorem w/w programu jest Pan Wietrzykowski

13

21.06.2005

(str. 29)

Biuro Sprzedaży Lokali

Do: Rafał Hanys

Znak pisma:

WNS.BSL/2141/2005

Załącznik do wyżej wymienionego pisma a w nim prośba o modyfikację programu PismaSQL o moduł do obsługi spraw tego biura.

14

08.08.2005

(str. 27)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

 

Przekazanie w załączniku zlecenia z Biura Sprzedaży Lokali Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonania zmian w programie PismaSQL.

Proszę, abyś w tej chwili podejmując prace nad ewentualną modyfikacją programu PismaSQL patrzył na te modyfikacje w kontekście standaryzacji rozwiązań w ramach Urzędu Miejskiego

15

30.08.2005

(str. 35)

Wydział Podatków i Opłat

Do: Halina Gałecka, Wydział Informatyki

Znak pisma:

WPO 1719/5769/2005

“Proszę o otworzenie konta w systemie poczty Lotus oraz programu Kancelaryjnego PismaSQL dla pracownika sekretariatu Podatku i Opłat Sylwii Skwirowskiej, zatrudnionej od sierpnia 2005 r.”

16

04.10.2005

(str. 37)

Wydział Organizacyjny i Prawny, Dział Prawny

Do: Rafał Hanys

Znak pisma:

WOP.DP.I-ts. 0719/025/05

Dotyczy wdrożenia programu PismaSQL z modułem RadcaSQL do obsługi radców prawnych tego Wydziału.

Jednocześnie chciałbym wyrazić słowa podziękowania i uznania dla pracownika Wydziału Informatyki – Pana W. Wietrzykowskiego, który z dużym zaangażowaniem i fachowością reagował na nasze potrzeby, zgłaszane w trakcie zakładania bazy, a także sam sugerował niektóre nowe rozwiązania.

17

11.10.2005

(str. 39)

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości, Biuro Sprzedaży Lokali

Do: Rafał Hanys

Znak pisma:

WNS.BSL.6533/2005

Uprzejmie dziękuję za realizację I etapu “Programu sprawy” (moduł programu PismaSQL), którego twórcą dla tut. Wydziału w zakresie informatycznym jest pan Waldemar Wietrzykowski, i z którym współpraca bardzo dobrze się układa”. (prace wszczęte zleceniem z 08.08.2005 r. – pkt. 11)

Założenia projektowe do II etapu prac nad dalszym rozwojem projektu.

18

05.12.2005

(str. 43)

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości, Biuro Sprzedaży Lokali

Do: Rafał Hanys

Znak pisma:

WNS.BSL.8761/2005

Założenia projektowe do III etapu prac nad modułem programu PismaSQL do obsługi tego biura. (prace wszczęte zleceniem z 08.08.2005 r. – pkt. 11).

Adnotacja: Proszę o realizację w uzgodnieniu z Biurem Sprzedaży Lokali.

19

01.2006

(str. 45)

Zarząd Zasobu Komunalnego

Do: Rafał Hanys

Znak pisma:

ZZK-TI/0718/02/06

Zlecenie na prace związane z programem PismaSQL

20

17.01.2006

(str. 47)

Janina Śledzińska Dyrektor Biura Rady Miejskiej Wrocławia

Do: Rafał Hanys

Znak pisma:

BRM-0717/5/W/06

Zgodnie z sugestią Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie modyfikacji programu PismaSQL w obszarze możliwości codziennego raportu terminowego uwzględniającego przekroczenie terminu odpowiedzi na pismo

 

<  1  2  3  4


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12