Z życia wzięte

14.01.2007

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.lanet.wroc.net

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 14 str 3

 

Komentarz do pisma

W związku z faktem, iż Strona Pozwana w piśmie procesowym z dnia 06.12.2006 r wyraziła pogląd, iż nie miałem zgody przełożonych na rozwój programu do obiegu dokumentów o nazwie  "PismaSQL" (będący treścią mojej pracy) i tym samym po raz kolejny  już oskarżyła mnie  niesprawiedliwe przed sądem, przedstawiam treść mojego pisma procesowego z dnia 14.01.2007 r. (liczące z załącznikami 558 stron) z niepodważalnymi dowodami mojej niewinności, aby pokazać, jakie jest prawdziwe oblicze Strony Pozwanej, która walczy ze mną poprzez zafałszowanie faktów, oszczerstwa, pomówienia i pomniejszenia efektów mojej pracy. W treści opisów załączników widać, jak wielki ogrom pracy włożyłem w ten projekt "PismaSQL", który zagrażał komercyjnego, równorzędnemu projektowi, zakupionemu w drodze przetargu.. Obecnie Urząd korzysta z projektu PismaSQL (od 2003 do 2007) do obsługi obiegu dokumentów we wszystkich sekretariatach Urzędu, a jego autorowi podziękował usunięciem go z pracy za to, że bardzo źle pracował - w mniemaniu jego dyrektora i potrafił dzięki temu stworzyć i wdrożyć ten wspaniały system w Urzędzie. Natomiasta równorzędny komercyjny system nabyty z przetagru przez dyrektora, zespół fachowców z firmy przetargowej, nie potrafi uruchomić do tej pory (na podstawie informacji publicznej z dnia 26.02.2007 r. Urzędu Miejskiego Wrocławia, o wydatkach i rozwoju informatyki za okres 2003-2006).      


Szczegóły dotyczące załącznika nr 1 

2.Pisma o postępie prac wdrożeniowych dotyczących programu PismaSQL w Biurach ,Wydziałach i Departamentach Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 

Lp

Data pisma

Od kogo

Do kogo

Treść pisma

 

1

06.01.2003

(str. 49)

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 106/03 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 stycznia 2003 r.

Stan oprogramowania dotyczącego rejestracji korespondencji w Urzędzie Miejskim Wrocławia

2

13.04.2004

(str. 53)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Dariusz Jędryczek

Przekazanie nr wersji serwera mySQL dla obsługi bazy danych programu PismaSQL.

3

07.05.2004

(str. 55)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Dariusz Jędryczek

Lista Biur i Wydziałów Urzędu obsługiwanych już przez program PismaSQL

4

17.05.2004

(str. 57)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Prośba o udzielenie zgody na wdrożenie programu PismaSQL wyposażonego w nową funkcję do sporządzania raportów miesięcznych ilości korespondencji.

5

17.05.2004

(str. 57)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Przekazanie informacji przez kierownika, że jutro na zebraniu przedyskutuje sprawę oprogramowania obsługującego sekretariaty z Dyrektorem Wydziału Informatyki i da mi znać, co będziemy robić, a czego nie.

6

18.05.2004

(str. 59)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Ustalenia dotyczące wdrożenia systemu PismaSQL w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego.

7

19.05.2004

(str. 61)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Dariusz Jędryczek

Lista Biur i Wydziałów Urzędu w których już wdrożono system PismaSQL (21-biur i wydziałów) i o przygotowaniach do zdrożenia tego systemu w Wydziale Spraw Zagranicznych i pionie Skarbnika Miasta.

8

16.06.2004

(str. 63)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Dariusz Jędryczek

Lista Biur i Wydziałów Urzędu, w których wdrożono system PismaSQL (27-biur i wydziałów) i o trudnościach w pozyskaniu fachowca znającego się dobrze na systemie QNX

9

16.06.2004

(str. 65)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Lista Biur i Wydziałów Urzędu, w których wdrożono system PismaSQL (27-biur i wydziałów) i o trudnościach w pozyskaniu fachowca znającego się dobrze na systemie QNX.

10

16.06.2004

(str. 65)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Zapytanie. Ile jeszcze Wydziałów pozostało do zrobienia ? (dotyczy wdrożenia systemu PismaSQL)

11

21.06.2004

(str. 67)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Informacja o gotowości Pana Irka do pomocy przy wdrażaniu systemu PismaSQL (przenoszenie baz danych z systemu QNX do PismaSQL).

12

23.06.2004

(str. 69)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Informacja, że instrukcje obsługi programu PismaSQL otrzymało już Biuro Prezydenta. Również polecenie, aby każdy Wydział Urzędu otrzymał 1 egz. dokumentacji użytkowej programu PismaSQL.

13

23.06.2004

(str. 69)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Ustalenie harmonogramu prac nad wdrażaniem systemu PismaSQL w 7 dodatkowych biurach, wydziałach i departamentach Urzędu, w tym w Biurze Prezydenta

14

23.06.2004

(str. 71)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Dariusz Jędryczek

Informacja, że system PismaSQL jest już wdrożony w Biurze Prezydenta

15

23.06.2004

(str. 73)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Rafał Hanys

Informacja, że system PismaSQL jest już wdrożony w Biurze Prezydenta

16

24.06.2004

(str. 75)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Rafał Hanys

Informacja, że system PismaSQL jest już wdrożony w Wydziale Organizacyjnym i Prawnym oraz Departamencie Architektury i Rozwoju.

17

25.06.2004

(str. 77)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Rafał Hanys

Informacja, że system PismaSQL jest już wdrożony w Biurze Rady Miejskiej i Departamencie Infrastruktury i Gospodarki

18

28.06.2004

(str. 79)

Rafał Hanys

Do: Waldemar Wietrzykowski

Zapytanie? O stan zaawansowania prac w zakresie wdrażania nowego systemu PismaSQL w biurach, wydziałach i departamentach Urzędu Miejskiego Wrocławia.

19

28.06.2004

(str. 79)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Rafał Hanys

Bieżący raport o wdrażaniu nowego systemu PismaSQL

20

28.06.2004

(str. 81)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Rafał Hanys

Informacja, że Wydział Architektury musi być potraktowany oddzielnie w zakresie wdrożenia systemu PismaSQL.

21

11.08.2004

(str. 83)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Rafał Hanys

Informacja, że system PismaSQL został wdrożony w Dziale Finansowo-Księgowym (pionie Skarbnika)

22

12.08.2004

(str. 85)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Rafał Hanys

Wykaz osób obsługujących teraz program PismaSQL dla Pionu Skarbnika.

23

16.08.2004

(str. 87)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Prośba o podłączenie kolejnych osób z Pionu Skarbnika do systemu PismaSQL.

24

17.08.2004

(str. 89)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Rafał Hanys

Lista dodatkowych stanowisk użytkowników Pionu Skarbnika podłączonych do systemu PismaSQL

25

02.09.2004

(str. 91)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Rafał Hanys

Informacja o opracowaniu dodatkowego modułu programu PismaSQL do internetowego powiadamiania klienta

26

02.09.2004

(str. 93)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Informacja o opracowaniu dodatkowego modułu programu PismaSQL do internetowego powiadamiania klienta

27

02.09.2004

(str. 93)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Ustosunkowanie się do opracowanego modułu programu PismaSQL do internetowego powiadamiania klienta

28

02.09.2004

(str. 95)

Dariusz Jędryczek

Do: Waldemar Wietrzykowski

Poinformowanie o zainteresowaniu się modułem programu PismaSQL do internetowego powiadamiania klienta i że odbędzie się w tej sprawie rozmowa z dyrektorem

29

29.09.2004

(str. 97)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Informacja o dodatkowej funkcjonalności programu PismaSQL - rejestr zmian na karcie formularza do edycji danych

30

29.09.2004

(str. 97)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Polecenie opracowania połączenia programu kancelaryjnego Wydziału Architektury z systemem PismaSQL

31

05.10.2004

(str. 99)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Przedstawienie istoty projektu połączenia programu kancelaryjnego Wydziału Architektury z systemem PismaSQL.

32

05.10.2004

(str. 99)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Chęć zapoznania się z wersją testową systemu PismaSQL realizującej połączenie z programem kancelaryjnym Wydziału Architektury

33

12.10.2004

(str. 101)

Waldemar Wietrzykowski

Do Rafał Hanys

Informacja o wdrożeniu systemu PismaSQL w Departamencie Nieruchomości i Zarządzie Zasobu Komunalnego

34

20.10.2004

(str. 103)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Informacja o realizacji funkcji obsługi Poczty, Kuriera i Kancelarii w jednym systemie PismaSQL

35

22.10.2004

(str. 105)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Informacja zainstalowaniu systemu PismaSQL z obsługą poczty dla celów prezentacji i stosowania.

36

22.10.2004

(str. 105)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Informacja, że dyrektor chciałby obejrzeć nową wersję programu PismaSQL z obsługą poczty.

37

26.10.2004

(str. 107)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Informacja o przebiegu realizacji modułu pocztowego programu PismaSQL

38

03.11.2004

(str. 109)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Informacja, że użytkownicy są bardzo zadowoleni z systemu PismaSQL z obsługą poczty.

39

18.11.2004

(str. 111)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Informacja o realizacji wersji systemu PismaSQL z obsługą kurierów.

40

18.11.2004

(str. 111)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Informacja, że kierownik jest zadowolony z realizacji systemu PismaSQL z obsługą kurierów.

41

25.11.2004

(str. 113)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Informacja o przekazaniu protokołu powykonawczego z wykonania systemu PismaSQL z obsługą poczty i kurierów.

42

25.11.2004

(str. 113)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Podziękowanie za wykonanie systemu PismaSQL z obsługą poczty i kurierów.

43

01.12.2004

(str. 115)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Informacja o przyznaniu mi funkcji głównego specjalisty od technologii windowsowych i baz danych oraz wyznaczenie mnie do uczestnictwa w prezentacji systemu informacji przestrzennej (na 02.12.2004 r).

44

07.12.2004

(str. 117)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Dzisiaj rano rozmawiałem z Panią Agnieszką Maćko – jest zachwycona Twoim nowym programem dla kancelarii i poziomem bezpośredniej obsługi użytkowników.

Co ja mogę powiedzieć – super!!!

45

26.01.2005

(str. 119)

Waldemar Wietrzykowski

Do Dariusz Jędryczek

Informacja o potrzebnych zmianach w systemie PismaSQL uwzględniających dane przesłane z Wydziału Organizacyjnego i Prawnego

46

01.02.2005

(str. 121)

Piotr Chmurzyński

Do: Waldemar Wietrzykowski

DW: Ireneusz Białobrzeski

Prośba o wdrożenie systemu PismaSQL dla 13 osób z WMIG

47

02.02.2005

(str. 121)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Piotr Chmurzyński

Potwierdzenie o otrzymaniu zlecenia wdrożenia systemu PismaSQL na kilkunastu stanowiskach

49

04.05.2005

(str. 123)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Polecenie przygotowania na jutro prezentacji systemu PismaSQL w aspekcie elektronicznego porządkowania obiegu dokumentów.

Na prezentację tą rozstali zaproszeni przedstawiciele zespołu ISO.

50

10.08.2005

(str. 125)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Agnieszka Maćko

DW: Ireneusz Białobrzeski

Szczegóły dotyczące realizacji funkcji jednolitego numeru porządkującego elektroniczny obieg dokumentów w systemie PismaSQL, zgodnie z ustaleniami z zespołem ISO.

51

11.08.2005

(str. 125)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Informacja, że kierownik zapoznał się z systemem PismaSQL z funkcją jednolitego numeru, porządkującego elektroniczny obieg dokumentów. W jego opinii wszystko jest “O.K.”.

52

12.08.2005

(str. 127)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Barbara Szydłowska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Prawnego (Zespół ISO)

Informacja o realizacji systemu PismaSQL z jednolitą numeracją porządkującą obieg dokumentów. Podano szczegóły tej realizacji.

53

12.08.2005

(str. 129)

Barbara Sydłowska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Prawnego (Zespół ISO)

Do: Waldemar Wietrzykowski

“W związku z Pana notatką w sprawie zakończenia prac nad aplikacją PismaSQL z jednolitym numerem uprzejmie informuję, że dalszy tok postępowania w przedmiocie wdrożenia jednolitego oznaczenia pism w UMW powinien być omówiony z p. Ireneuszem Białobrzeskim i ustalony z Dyr. Wydziału Informatyki. Jednocześnie przypominam, że na etapie wdrożenia należy przewidzieć czas na testowanie aplikacji szkolenia przyszłych jej użytkowników.”

54

12.08.2005

(str. 131)

 

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Określenie terminu prezentacji nowej wersji systemu PismaSQL realizującej elektroniczny obieg dokumentów.

55

17.08.2005

(str. 133)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Agnieszki Maćko, Barbara Szydłowska, Biana Smolarkiewicz, Piotr Okulowski, Krzysztof Złoch, Dyrektor Hanys

Uprzejmie proszę, po powrocie poszczególnych osób (w tym Dyrektora Hanysa) z urlopów, o ustalenie dogodnego dla Państwa terminu prezentacji i oceny nowej wersji aplikacji do obsługi obiegu kancelaryjnego w UM. Zgodnie z wymogami poprawiona wersja aplikacji zapewnia wprowadzenie jednolitej numeracji zarówno pism przychodzących jak też wychodzących oraz prowadzonych spraw. Ogólna koncepcja działania aplikacji w nowej wersji opracowanej przez Pana Waldemara Wietrzykowskiego (tu opis założeń tej koncepcji). Proszę o przesłanie informacji o proponowanym terminie na konto mail’owe Pana Wietrzykowskiego, a na moje i Pana Dyrektora Hanysa – do wiadomości

56

27.09.2005

(str. 135)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Dotyczy wdrożenia systemu PismaSQL w Wydziale Lokali Mieszkalnych

57

27.09.2005

(str. 135)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Raport o pracach wykonanych od 01.08.2005 r. dotyczących wdrożenia systemu PismaSQL

58

29.09.2005

(str. 137)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Informacja o dużym znaczeniu modułu Radca wchodzącego w skład systemu PismaSQL

59

30.09.2005

(str. 139)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Projekt powiadomienia użytkowników o fakcie prowadzenia certyfikatu jakości ISO do systemu PismaSQL.

60

30.09.2005

(str. 139)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Projekt powiadomienia użytkowników o fakcie prowadzenia certyfikatu jakości ISO do systemu PismaSQL.

61

30.09.2005

(str. 141)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Projekt powiadomienia użytkowników o fakcie prowadzenia certyfikatu jakości ISO do systemu PismaSQL.

62

05.10.2005

(str. 143)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Rafał Hanys

“Proponuję przesłać do użytkowników, którzy nie zaktualizowali programu PismaSQL informację następującej treści (tu treść informacji)”

63

15.10.2005

(str. 145)

Rafał Hanys

Do: zainteresowane osoby

Szanowni Państwo. W związku z wymogami certyfikatu jakości ISO dla UMW do programu PismaSQL od wersji 14.5 została wprowadzona usługa numerowania elektronicznej rejestracji pisma w centralnym systemie bazy danych UMW. Każda karta rejestracji pisma będzie oznaczana indywidualnym nie powtarzającym się numerem w danym roku. Kopie kart będą zachowywały nadany numer (w przypadku elektronicznego przesyłania kopii rejestracji między wydziałami). (tutaj opis czynności do wykonania przez każdego użytkownika programu PismaSQL). Proszę do końca tego tygodnia zaktualizować program PismaSQL. W przypadku trudności z aktualizacją, proszę o kontakt z Panem Waldemarem Wietrzykowskim. Rafał Hanys”.

64

08.10.2005

(str. 147,148)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

“Widziałem wczorajszy komunikat, który przesłał Dyrektor Hanys do poszczególnych użytkowników systemu PismaSQL”

65

06.10.2005

(str. 147)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

“Dziękuje za informację – cieszę się, że wszystko jest O.K.”

66

05.10.2005

(str. 149)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Polecenie przygotowania dokumentacji technicznej aplikacji PismaSQL.

W pierwszym etapie przygotowywania dokumentacji proszę o:

  1. wykaz tabel wykorzystywanych przez aplikację.
  2. Schemat powiązań tabel z wykazaniem kluczy wykorzystywanych przy relacjach,
  3. Listing struktur poszczególnych tabel z opisem, jakie informacje są przechowywane w poszczególnych polach tabel.

W drugim etapie proszę o:

  1. wykaz procedur i funkcji wykorzystywanych przez aplikację,
  2. wykaz parametrów wywoływania procedur i funkcji – dla tych procedur i funkcji, gdzie są zdefiniowane.
  3. Krótki opis działania poszczególnych procedur i funkcji (kilkuzdaniowy opis realizowanych zadań przez te procedury i funkcje).”

67

07.10.2005

(str. 151)

Iwona Nowińska

Do: Waldemar Wietrzykowski

DW: Jarosław Świder, Bożena Iwaszkiewicz

Prośba o wdrożenie nowej wersji systemu PismaSQL do Zarządu Zasobów Komunalnych

68

07.10.2005

(str. 153)

Agnieszka Maćko

Do: Waldemar Wietrzykowski

“Bardzo proszę o informacje, które sekretariaty nie obsługują SQL w Urzędzie i czy jest możliwe uruchomienie programu w tych miejscach. Jest to mi niezbędne do projektu instrukcji obiegu dokumentów.”

69

10.10.2005

(str. 155)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Agnieszka Maćko

Informacje dotyczące jednostek Urzędu Miejskiego Wrocławia gdzie nie został jeszcze wdrożony system PismaSQL

70

10.10.2005

(str. 157)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Ustalenia dotyczące graficznego pokazania numeru jednolitego do porządkowania obiegu dokumentów w aplikacji systemu PismaSQL

71

11.10.2005

(str. 159)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Podziękowanie za realizację graficznego zobrazowania numeru jednolitego do porządkowania obiegu dokumentów w aplikacji systemu PismaSQL

72

11.10.2005

(str. 161)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Pytanie. Czy w systemie PismaSQL jest możliwość przeszukiwanie wszystkich baz wydziałów i biur Urzędu po podaniu jednolitego numeru do porządkowania obiegu dokumentów, ponieważ jest to ważne z punktu widzenia śledzenia obiegu kancelaryjnego w UM?

73

12.10.2005

(str. 163)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Podziękowanie za opracowanie modułu systemu PismaSQL do obsługi spraw prowadzonych przez radców prawnych zgodnie z oczekiwaniami użytkowników

74

12.10.2005

(str. 163)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Informacja, że wersja 17.8 aplikacji systemu PismaSQL obsługuje możliwość śledzenia obiegu dokumentów w Urzędzie, również na podstawie numeru jednolitego. Informacja o możliwości sporządzania rankingów ilości pism otrzymanych i wysłanych w systemie PismaSQL.

75

19.10.2005

(str. 165)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Prośba o wdrożenie systemu PismaSQL w Wydziale Lokali Mieszkalnych.

76

19.10.2005

(str. 165)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Informacja o dokonaniu wdrożenia systemu PismaSQL w Wydziale Lokali Mieszkalnych.

77

03.11.2005

(str. 167)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Przypominam, iż najpóźniej w dniu 07.11.05 ma być gotowa dokumentacja systemu PismaSQL

78

03.11.2005

(str. 167)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

“W dniu 07.11.05 dostarczę Tobie wydrukowaną dokumentację systemu PismaSQL.

Dzisiaj Emilia przyniosła mi pismo z Biura Sprzedaży Lokali z dnia 11.10.2005 r., znak pisma WNS.BSL.6533/2005, dotyczące między innymi realizacji współpracy aplikacji systemu PismaSQL z systemem BSL”

79

07.11.2005

(str. 169)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Bardzo Ci dziękuję za przekazanie dokumentacji systemu PismaSQL. Proszę jeszcze o dosłanie wersji elektronicznej.

Jednocześnie w związku z wystąpieniem Pana Filara dot. rozbudowy funkcjonalności wersji aplikacji systemu PismaSQL o elementy specyficzne dla BSL, proszę o przedstawienie szczegółowego rozpisu przewidywanego przez Ciebie 3-miesięcznego okresu realizacji tych zmian. Zauważ, że Pan Filar chciałby mieć nową wersję z dniem 01.01.06”

80

30.11.2005

(str. 171)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Tadeusz Zdankiewicz

DW:Ireneusz Białobrzeski

Szczegóły techniczne dotyczące współpracy programu PismaSQL z programem WordLetterWizard

81

01.12.2005

(str. 171)

Tadeusz Zdankiewicz

Do:Waldemar Wietrzykowski, Paweł Romaszkan

Propozycja skontaktowania ze współautorem programu WordLetterWizzard

82

21.12.2005

(str. 175)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Agnieszka Maćko

Założenie strony intranetowej dotyczącej systemu PismaSQL o adresie http://pismasql

83

21.12.205

(str. 177)

Agnieszka Maćko

Do: Waldemar Wietrzykowski

Podziękowanie za przesłanie intranetowego adresu dotyczącego systemu PismaSQL

84

30.12.2005

(str. 179)

Tadeusz Sokulski

Do: pracownicy Działu Prawnego

DW: Waldemar Wietrzykowski

Informacja, że 1 stycznia 2006 r. nastąpi integracja rejestrów spraw systemu PismaSQL w ramach Działu Prawnego.

85

(str. 181)

Wydruk z programu PismaSQL

Stan systemu rejestracji i obiegu dokumentów PismaSQL po wdrożeniu w Urzędzie Miejskim Wrocławia

86

18.01.2006

(str. 185)

Ranking ilości korespondencji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia za rok 2005

Sporządzony przy pomocy zintegrowanego pakietu programów PismaSQL

 

<  1  2  3  4


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12