Z życia wzięte

30.07.2006

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 2 str 2

 


Do niniejszego uzupełnienia dołączyłem również [dowód] (zał. nr 10 pismo) e-mail z dnia 22.12.2005 r. informujący Panią Agnieszkę Maćko z Wydziału Organizacyjnego i Prawnego, że system PismaSQL posiada już oficjalną stronę intranetową w UMW, oraz [dowód] e-mail (zał. nr 11) z dnia 22.12.2005 r., informujący tą Panią, że obecna wersja programu PismaSQL powstała ze włączenia aplikacji (Pisma, Radca i Kancelaria). Pismo to pokazywało wygląd strony intranetowej dotyczącej programu PismaSQL.. Wszystkie informacje użytkownika zawarte były w instrukcji użytkownika, natomiast informacje techniczne w instrukcji technicznej programu PismaSQL. Przetarg na nowy system oddawał również opiekę i serwis nad systemem rejestracji i obiegu dokumentów w obce ręce. Do tej pory serwis i opieka odbywała się w ramach prac Wydziału Informatyki. Budzi to obawę o matactwo danymi korespondencji wydziałów. Już na początku działania systemu PismaSQL otrzymałem polecenie zrobienia procedur umożliwiających manipulowanie dziennikiem korespondencji. Nie zrobiłem tego i z tego tytułu system PismaSQL nie ma takich możliwości. Ale nie wiadomo, co będzie z nowym systemem. 

W sprawie organizacyjnej wydziału informatyki chciałbym podać przykład, jak wyglądała ona w Dziale Aplikacji, w której pracowałem (Pozwany przesłał do Wysokiego Sądu nieprawdziwy schemat struktury organizacyjnej WIN, który jakoby miał obowiązywać od dnia 01.08.2003 r).
Dział Aplikacji do marca 2006 r. składał się z dwóch sekcji: Sekcji QNX i Sekcji Wdrożeń, a nie trzech (jak Pozwany pokazał na schematach załączników nr 1 i nr 2 do RO). Nie było Sekcji Aplikacji Technicznych. Sekcja Wdrożeń liczyła początkowo 2 osoby: Ja i Pani Irena Pietrzyk, a po usunięciu tej Pani w lipcu 2005 r. z WIN, liczyła jedną osobę, czyli mnie. Dowód usunięcia z WIN Pani Ireny Pietrzyk możemy znaleźć w Centralnym Rejestrze Korespondencji UMW [dowód] (w załączniku 12 przedstawiłem wydruk z tego rejestru). Sekcja QNX liczyła 4 osoby. Po przymusowym skierowaniu na wcześniejszą emeryturę Pani Furtak w 2006 r. pracującej w Sekcji QNX, zastąpiła ją inna Pani, która poprzednio pracowała w Dziale Wsparcia Użytkowników. Na czele tych dwóch Sekcji stał kierownik Pan Ireneusz Białobrzeski. Po usunięciu mnie z Działu Wdrożeń, nikt w tym Dziale nie pozostał dlatego, dokonano przeniesienia 4 osób z Działu QNX do Działu Wdrożeń, likwidując Dział QNX (o likwidacji Działu QNX dyr. Rafał Hanys mówił, już dużo wcześniej). Dzięki powyższym operacjom, liczebność Działu Aplikacji z 6 osób + kierownik spadła na 3 osoby + kierownik (pomijam tu Panią Furtak, która później pracowała w Dziale Aplikacji, ale już nie na etacie). Według schematu przedstawionego w załączniku nr 2 do RO, dostarczonego Wysokiemu Sądowi, w całym Dziale Aplikacji pracuje 10 pracowników, a nie, jak było w rzeczywistości 4 pracowników.

Najciekawszy był przydział kierowników sekcji i głównych specjalistów, wszystko dokonywano ustnie, a nie przy pomocy angaży (umów zmieniających). Przez to można było zmieniać uprzednio nadane funkcje, w zależności od swojego widzi mi się i lojalności pracowników. Dochodziło do absurdów w przydziale funkcji . Jednego dnia można się było dowiedzieć, że się jest specjalistą lub kierownikiem sekcji, a po kilku dniach później, że się jest już znowu zwykłym pracownikiem. Tak było w przypadku mojej osoby i innej osoby z Działu Aplikacji. Najpierw mi powiedziano, że jestem głównym specjalistą [dowód]: (zał. 15 do pozwu), a później, że już nie jestem. W przypadku mojej koleżanki, najpierw zrobili ją kierowniczką sekcji, a później zdegradowali na głównego specjalistę. Na początku reorganizacji dyr. Rafał Hanys zdegradował nawet wszystkich kierowników do starszych specjalistów, bo nie chcieli być posłuszni, aby po tygodniu przywrócić im funkcje kierownicze, jak stali się posłuszni I to wszystko oznajmiano ustnie. Po prostu robili poważnych ludzi w “balona” . Miało to na celu podporządkowanie się woli dyrektora. Najpierw pracownik został przesunięty w górę, a następnie po jakimś niepodporządkowaniu, było to jemu odbierane. Wpływało to na stresowanie bardziej ambitnych pracowników w pracy. RO nikomu nie został przedstawiony. Według § 8 RO kierownicy i główni specjaliści mieli bardziej odpowiedzialne zadania, które powinny wiązać się z nowymi angażami i podwyżkami płac (których nie było). 

Na zakończenie chciałbym przytoczyć [dowód]: (zał. 13) pełny wydruk z Rejestru Korespondencji UMW, mówiący o daremnych staraniach mojego kolegi Pana Bogdana Grzyba o przywrócenie do pracy, usuniętego nie tylko z Wydziału Informatyki, ale nawet z Urzędu Miejskiego Wrocławia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które kosztowały go utratę zdrowia. W końcu Sekretarz Miasta powiedział mu, aby dał sobie spokój. Bardzo ciekawe są również załączniki 14 – Wniosek o przeniesieniu mnie z Działu Aplikacji do Systemów Komunikacyjnych i to z 03.11.2005 r., a nie z 01.08.2003 jak przedstawił Pozwany oraz załącznik 15 - Lista użytkowników zalogowanych do systemu PismaSQL z dnia 16.01.2006 r. pokazujący, ilu użytkowników UMW korzystało w tym dniu z systemu PismaSQL. 

Waldemar Wietrzykowski 

Do niniejszego uzupełnienia dołączam:

1. Sprawozdanie z prac końcowych nad programem komputerowym “Pisma” (PismaSQL) z 26.09.2003 r.
2. Projekt informacji do sekretariatów Urzędu Miejskiego Wrocławia z dnia 30.09.2003 r.
3. Notatka służbowa z dotychczasowych instalacji programu “PismaSQL” w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
4. Pismo e-mail do Pana Ireneusza Białobrzeskiego z 16.06.2004 r.
5. Arkusz celów zmiennych – cel zmienny nr 7 – z ZPC.
6. Notatka w sprawie wyników prac zespołu ISO dotycząca zintegrowanego systemu rejestru kancelaryjnego w UMW
7. Wydruk z Rejestru Korespondencji UMW w sprawie pisma z 18.01.2006 WIN do WAB
8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na opracowanie i wdrażanie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w UMW.
9. Arkusz celów stałych – cel stały nr 7 – z ZPC. Nr 35 z ZPC
10. Pismo e-mail z 22.12.2005 r. do Pani Agnieszki Maćko informujące o adresie strony intranetowej dla programu PismaSQL.
11. Pism e-mail z 22.11.2005 r, do Pani Agnieszki Maćko informujące o postaci strony intranetowej dla programu PismaSQL
12. Wydruk z Rejestru Korespondencji UMW w sprawie przesunięcia Pani Ireny Pietrzyk z Wydziału Informatyki do Wydziału Spraw Obywatelskich
13. Wydruk z Rejestru Korespondencji UMW w sprawie starań Pana Bogdana Grzyba przesuniętego z UMW do MOPS.
14. Wydruk z Rejestru Korespondencji UMW w sprawie wniosku o przesunięcie pracownika WIN W.Wietrzykowskiego z Działu Aplikacji do Działu Systemów Komunikacyjnych z 02.11.2005 r.
15. Wydruk listy użytkowników zalogowanych do sytemu PismaSQL w dniu 16.01.2006 r.

 

<  1  2


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12