Z życia wzięte

12.10.2006

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 4

 


Wrocław, dnia 12.10.2006 r.
Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław
tel.(071) 78-94-207

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Wydział IV Pracy

ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

sygn. akt. IV 2P 333/06


Powód: Waldemar Wietrzykowski, ul. Jabłeczna 38/1, 50-539 Wrocław

Pozwany: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław

Przedmiot sprawy: odszkodowanie z tytułu przeciwdziałania stosowaniu mobbingu w pracy oraz o powrót do pracy.

Pismo procesowe

Zwracam się do Wysokiego Sądu z prośbą o nałożenie na Pozwanego obowiązku natychmiastowego dostarczenia mi i Wysokiemu Sądowi następujących dokumentów:

I.

1. Kopię CV Pana Rafa Hanysa, które zamieścił w komplecie dokumentów konkursowych niezbędnych do konkursu na dyrektora Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

2. Kopię wszystkich świadectw pracy Pana Rafała Hanysa z jego akt osobowych.

3. Kopię wszystkich dyplomów ukończenia studiów Pana Rafała Hanysa z jego akt osobowych.

Wszystkie powyższe dokumenty są mi niezbędne dla wyjaśnienia sprawy, czy Pan Hanys posiada doświadczenie programistyczne i odpowiednie kwalifikacje niezbędne do oceny mojej pracy programistycznej, tym bardziej, że w Sądzie w dniu 12.09.2006 na moje zapytanie, cytuję: „Jakie ma Pan doświadczenie w opracowywaniu i programowaniu z wykorzystaniem SQL” odpowiedział, że cytuję: „z pracy dyplomowej w szkole średniej”. Poinformował też, że w roku 1998 skończył Politechnikę Zielonogórską Wydział Elektryczny

Osoba bez doświadczenia w programowaniu w narzędziu Delphi 2006 Enterprise w technologii baz danych SQL, nie jest w stanie zrozumieć, a tym bardziej ocenić moją pracę. Mobbing w moim przypadku polegał między innymi na nieustannym krytykowaniu, poniżaniu i wykazywaniu niezadowolenia z mojej pracy oraz alienacji z zespołu pracowników przez Pana Hanysa, dlatego te dokumenty są bardzo istotne dla wyjaśnienia istoty mobbingu w moim przypadku

Dokumenty te są mi niezbędne do przygotowania kolejnego pisma procesowego przed następną rozprawą, która ma się odbyć 16.11.2006 r. 

Pragnę poinformować również, że o udostępnienie tych dokumentów wystąpiłem także osobiście do Urzędu z wnioskiem w dniu 05.10.2006 r. Dnia 12.10.2006 r. zostałem poinformowany przez Panią Kamilę Tarnacką, które miała mi te dokumenty przygotować, iż w tej sprawie zapadła decyzja odmowna.

II.

1. Kopię płyty CD z nagraniami zeznań wszystkich świadków przesłuchiwanych przez Komisję Antymobbingową., ponieważ jest ona niezbędna do wyjaśnienia miejsc w zeznaniach oznaczonych następująco - (...), oraz sprawdzenia czy zeznania na piśmie zgadzają się z zeznaniami na płycie.

W tej sprawie złożyłem wniosek w dniu 09.10.2006 r. do Urzędu, a 12.10.2006 otrzymałem odpowiedź od Pani Kamili Tarnackiej, że Urząd tej płyty nie posiada, ponieważ przekazał ją Panu Byrze, pełnomocnikowi Pozwanego, a on przekazał ją z dokumentami do Sądu. W dniu 09.10.2006 r. byłem w Sądzie, zapoznałem się ze wszystkimi aktami sprawy, a płyty CD w aktach nie było, co też potwierdziła sekretarka przekazująca mi akta. Zdziwiłem się, że Urząd przekazał panu Byrze oryginał, a nie kopię. 

Płyta CD jest mi potrzebna do przygotowania kolejnego pisma procesowego przed następną rozprawą, która ma się odbyć 16.11.2006 r.

Załączniki:

1. Wniosek o udostępnienie wyszczególnionych dokumentów Pana Hanysa. 

2. Wniosek o udostępnienie kopii płyty CD z nagraniami zeznań świadków przed Komisją Anymobbingową. 

Z poważaniem

mgr inż. Waldemar Wietrzykowski

 


 Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12