Z życia wzięte

31.10.2006

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.lanet.wroc.net

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 6 str 4

 

W związku z moim żądaniem od Pozwanego wydania decyzji wewnętrznej uchylającej nałożoną mi karę upomnienia pragnę podkreślić, iż opinie pana Rafała Hanysa służące wydalenia mnie z pracy odnosiły się do zarzutów uchylonych przez wyrok Sądu z 27.02.2006 r. Dotyczy to również powoływania się Pozwanego w swoich pismach na oskarżenia Komisji Antymobbingowej, sprzeczne z tym wyrokiem, oraz opierania się pani Anny Wetulani na opiniach Rafała Hanysa przy opiniowaniu mojego powrotu do pracy. Sądzę, że taka wewnętrzna decyzja, uświadomiłaby w zupełności Pozwanego, iż taki wyrok miał miejsce.

W związku z powyższym uważam, że, co z tego, że pani Anna Wetulani Dyrektor Wydziału Personalnego potwierdziła w trakcie przesłuchania, że wyrok Sądu zastał wykonany, jak to stwierdził Pozwany, skoro przy ocenie mojego dalszego zatrudnienia, brała pod uwagę zarzuty Pana Hanysa sprzeczne z Wyrokiem Sądu.

Nie można też przyjąć twierdzenia Pełnomocnika, iż fakt wykonania orzeczenia wyroku Sądu znajduje swoje odzwierciedlenie w aktach osobowych Powoda. Taki sposób wykonywania orzeczeń Sądu jest niedopuszczalny dla obrazu historii pracy pracownika (akta osobowe). Powinna być wewnętrzna decyzja zmieniająca.

Kwestia unormowania walki ze zjawiskiem mobbingu, jaką podniosłem w poprzednim piśmie, ma swoje uzasadnienie, ponieważ komisja, przy obecnym unormowaniu, wykazała szereg nieprawidłowości i potrzebne są usprawnienia. Dowodem tych nieprawidłowości są zeznania świadków przy przesłuchaniu przed komisją antymobbingową. Nie zgadzam się zatem z twierdzeniem Pełnomocnika, iż wszystko było w porządku i takie korekty są niepotrzebne.

Zasadny jest również mój wniosek dotyczący obowiązku sprawdzenia decyzji w zakresie zwolnień z pracy pracowników Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia za okres 2003 - 2006, do których przyczynił się Pan Rafał Hanys, ponieważ było tu dużo nieprawidłowości związanych z łamaniem podstawowych praw pracowniczych, co już wykazałem w swoich pismach procesowych. Moje usunięcie z pracy wchodzi w skład zwolnień pracowników przez Rafała Hanysa i stanowi to samo podłoże przyczynowo-skutkowe. Sądzę, że po wykazaniu nieprawidłowości tych zwolnień , przynajmniej pisemne przeprosiny tym pokrzywdzonym osobom się należą.

Stwierdzam, że pozwany nie ma już nic konkretnego do powiedzenia w tym postępowaniu sądowym. Mając powyższe na uwadze oraz to, co napisałem w poprzednich pismach procesowych zwracam się do Wysokiego Sądu o zakończenie postępowania sądowego z orzeczeniem winy Pozwanego.

 

mgr inż.Waldemar Wietrzykowski

 

<  1  2  3  4


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12