Z życia wzięte

23.04.2006

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Mobbing w pracy. Pozew (str 7)

 

Załączniki:

1. Arkusze samooceny z procesie zarządzania przez cele – ZPC

2. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej – CV

3. Opinia z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnych we Wrocławiu

4. Referencje z Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu przy Instytucie Uprawy Gleboznawstwa i Nawożenia w Puławach.

5. Pismo z dnia 24.11.1999 r. o przyznaniu nagrody Prezydenta Wrocławia za opracowanie programu komputerowego dla Zespołu Planowania Inwestycyjnego

6. Pismo z dnia 06.12.2000 r. dotyczące przyznania nagrody Prezydenta Wrocławia za prace programistyczne obejmujące pakiet WPI w roku 2000.

7. Pismo z dnia 4.109.2005 r. do Pana Rafała Hanysa Dyrektora Wydziału Informatyki z wyrazami podziękowania i uznania dla pracownika Pana Waldemara Wietrzykowskiego.

8. Pismo z dnia 11.10.2005 r. do Pana Rafała Hanysa z podziękowaniem za dobrą współpracę z Panem Waldemarem Wietrzykowskim

9. Dyplom ukończenia aplikacji samorządowej w dniu 22.03.1999 r. 

10. Pismo z dnia 20.03.2004 r. z prośbą do Pana Rafała Hanysa o przywrócenie do prac programistycznych

11. Pismo z dnia 11.05.2004 r do Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia Pana Grzegorza Stopińskiego z prośbą o przesunięcie do prac programistycznych do Biura Rady Miejskiej Wrocławia w celu kontynuacji tych prac. 

12. E-mail z dnia 20-10-2004 r. o dodatku służbowym 400 zł i nagrodzie w grudniu 2004 r.

13. E-mail z dnia 03.11.2004 r. z podziękowaniami za dobrą pracę.

14. E-mail z dnia 25.11.2004 r. z podziękowaniem za dobrą pracę i nagrodzie.

15. E-mail z dnia 01.12.2004 r. informujące, że jestem głównym specjalistą od spraw windowsowych i baz danych oraz o planach wysłania mnie na szkolenia ORACL, SAP

16. E-mail z dnia 07.12.2004 r. – pochwała mojej pracy przez kierownika i równoczesna krytyka tej pochwały przez dyrektora

17. Pismo z dnia 12.05.2005 r. prośba o wyrażenie zgody na uczestnictwo w konferencji firmy Borland.

18. E-mail z dnia 16.05.2005 r. o braku zgody na konferencje firmy Borland i moim oświadczeniu, iż odczuwam silną presję wywieraną na mnie.

19. E-mail z dnia 17.05.2005 o niewykonalności narzuconego mi terminu.

20. Pismo z dnia 17.05.2005 r. ze skargą do Sekretarza Miasta o presji przełożonych w stosunku do mojej osoby wraz z dowodami.

21. Pismo z dnia 14.06.2005 r. do Wydziału Personalnego o powołanie komisji antymobbingowej.

22. Pismo z dnia 21.06.2005 o powołaniu komisji antymobbingowej.

23. E-mail z dnia 03.10.2005 r. o przywróceniu dodatku w wysokości nie mniejszej niż 250 zł.

24. E-mail z dnia 11.10.2005 r. z podziękowaniem za dobrą pracę.

25. E-mail z dnia 12.10.2005 r. z podziękowaniem za dobrą pracę.

26. E-mail z dnia 10.03.2005 r. o wykonywaniu poleceń przełożonych nawet, jeżeli są nieoptymalne oraz nierozsądne.

27. E-mail z dnia 18.03.2005 r. o podkręceniu tempa wykonywania pracy

28. E-mail z dnia 19.04.2005 r. o podkręcaniu tempa wykonywania pracy

29. E-mail z dnia 20.04.2005 r. o sprawdzaniu mojej punktualności przychodzenia do pracy przez kierownika, który przychodził do pokoju 2 minuty po regulaminowym czasie rozpoczęcia pracy i kontrolował mnie.

30. E-mail z dnia 13.05.2005 r. o podkręcaniu tempa wykonywanej pracy

31. E-mail z dnia 27.10.2005 r. o reakcji dyrektora na pochwały mojej osoby przez dyrektorów innych wydziałów.

32. E-mail z dnia 30.09.2005 r. o moim obniżeniu pensji i obiecaniu przywrócenia dodatku, ponieważ na to zasługuję.

33. Pismo z dnia 06.10.2005 r. o udzieleniu kary upomnienia

34. Pismo z dnia 06.10.2005 r. o wniesieniu sprzeciwu od kary upomnienia do Pana Prezydenta

35. Pismo z dnia 21.10.2005 r. o podtrzymaniu kary upomnienia z podpisem Pana Sekretarza Miasta.

36. Pismo z dnia 24.10.2005 r. z powództwem do Sądu o uchylenie kary upomnienia.

37. Projekt pisma okólnego z dnia 01.2006 r. Prezydenta Wrocławia o obowiązku stosowania programu komputerowego mojego autorstwa Pisma SQL (próba odebrania mojego indywidualnego autorstwa do programu Pisma SQL).

38. Pismo z dnia 06.01.2006 r z wypowiedzeniem umowy o pracę

39. Pismo z dnia 19.01.2006 r. wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę.

40. Pismo z dnia 23.01.2005 r. o przyjęciu mojego wypowiedzenia z kartą urlopową

41. Prawomocny wyrok Sądu w sprawie uchylający karę upomnienia.

42. Pismo z dnia 27.02.2006 r. do Prezydenta Wrocławia o przywrócenie do pracy z związku z wygraną sprawą sądową i okolicznościami mojego wypowiedzenia.

43. Pismo z dnia 27.02.2006 r. o przyjęcie do pracy do Wydziału Bezpieczeństwa zaakceptowane podpisem przez dyrektora tego wydziału

44. Pismo z dnia 30.03.2004 r. z podaniem do Prezydenta Wrocławia o ustosunkowanie się do mojego zatrudnienia w Wydziale Bezpieczeństwa.

45. Pismo z dnia 30.03.2006 r. dostarczone w dniu 04.04.2006 r.do domu przez kuriera urzędowego o rozwiązaniu ze mną stosunku pracy z dniem 30.04.2006 r. i karta obiegowa.

46. Zwolnienia lekarskie L4. 

47. Pismo z dnia 07.04.2006 r. do Pani Anny Wetulani-Misiewicz dyrektor Wydziału Personalnego z prośbą o przekazanie treści odpowiedzi Pana Dariusza Ostrowskiego na moje pismo o przywrócenie do pracy po wygranej sprawie sądowej.

48. Pismo z dnia 10.04.2006 r. z odpowiedzą Pani Anny Wetulani-Misiewicz na moje pismo z dnia 07.04.2006 r.

49. Pierwsza i siódma strona pisma procesowego (o uchylenie kary upomnienia) z dnia 07.01.2006 r. o powodach mojego wypowiedzenia stosunku pracy.

50. Pismo z dnia 04.04.2006 r. ze skargą do Prezydenta Wrocławia na postępowanie Pana Włodzimierza Patalasa Sekretarza Miasta Wrocławia.

51. Lista prac programistycznych wykonanych przeze mnie za rok 2005.

52. Lista prac programistycznych wykonanych przeze mnie, dotycząca rejestru korespondencji za rok 2005 r. 

53. Informacja o nagrodach dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia za rok 2005, którą otrzymałem od kierownika, z zaznaczeniem, że nie otrzymam nagrody z powodu kary upomnienia.

54. E-mail z dnia 27.12.2005 r. z podziękowaniem do Prezydenta Wrocławia za nagrodę wypłaconą przed świętami.

55. Kopia karty płac za lata 2003-2006 z widocznym brakiem ustawowej podwyżki w roku 2005 r. i braku dodatków

56. Wyciąg z komputerowej bazy danych rejestru korespondencji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia dotycząca mojej osoby. 

57. E-mail z dnia 10.11.2004 r. dotyczący oceny mojej osoby przez bezpośredniego przełożonego Ireneusza Białobrzeskiego.

 

<  1  2  3  4  5  6  7 


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12