Z życia wzięte

19.02.2007

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

 Pismo poszkodowanego do Prokuratury Rejonowej o przesłanie uzasadnienia umorzenia postępowaniana

 

Wrocław, dnia 19.02.2007 r.
Waldemar Wietrzykowski
Wrocław

Prokuratura Rejonowa
Wrocław-Stare Miasto

ul. Sądowa 2
50-060 Wrocław

sygn. akt: 2 Ds. 342/06

 

dot. Odpowiedź na pismo z dnia 09.02.2007 r.

W związku z pismem z dnia 09.02.2007 r. otrzymanym z Sekretariatu Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto pragnę stwierdzić, iż Sekretariat nie jest dla mnie stroną do informowania mnie o toku postępowania sprawy, wszczętej na podstawie złożonego przeze mnie doniesienia. Doniesienie skierowałem nie do sekretariatu, lecz do Prokuratury i oczekuję odpowiedzi od Prokuratora Rejonowego lub innej kompetentnej osoby w tej sprawie, nie jest nią na pewno referent sekretariatu, pismo nie posiadające obowiązującego urzędowego oznakowania podpisane przez tegoż referenta.

Ponieważ jestem stroną tego postępowania, stroną która złożyła doniesienie, zwracam się z uprzejmą prośbą o przysłanie mi kopii postanowienia z dnia 19.01.2007 r. , wraz z uzasadnieniem powziętego postanowienia, tzn. jakie przeprowadzono kroki w celu wyjaśnienia sprawy i jakie były wyniki przeprowadzonego postępowania w celu wyjaśnienia sprawy, bo w chwili obecnej w dalszym ciągu jestem przekonany o dokonaniu przestępstwa, dla mnie nad wyraz oczywistego, dostarczyłem dość dużo dowodów, w tym oczekiwanych od prowadzącego postępowanie (120 dokumentów dowodowych) i nikt mi do tej pory nie wyjaśnił, że tak oczywiste nieprawidłowości, o których pisałem w pismach do prokuratury i policji oraz o których inni pisali, mogą być jeszcze tolerowane przez prawo i nie noszą jeszcze znamiona przestępstwa. 

Ponadto zaznaczam, że zgodnie z pismem z dnia 15.12.2006 r., znak pisma D-I-5500/1349/06/RG KP Wrocław Stare Miasto osoba prowadząca postępowanie nie dopełniła formalności, tj. o wynikach dochodzenia miałem być przez nią jeszcze poinformowany, a nie zostałem. 

Pozostaję z wyrazami szacunku

Waldemar Wietrzykowski

Do pisma dołączam

1. Kopia pisma z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Śródmieście z dnia 29.11.2006 r.
2. Kopia pisma z KP Wrocław Stare Miasto z dnia 15.12.2006 r.
3. Kopia pisma z Sekretariatu Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto z dnia 09.02.2007 r.

Do wiadomości,

1. Centralne Biuro Antykorupcyjne, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa

 


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12