Z życia wzięte
 

18.04.2007
 
Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.lanet.wroc.net

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia braków formalnych w apelacji

 

Wrocław, dnia 18.04.2007 r.

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Wydział IV Pracy

ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

sygn. akt. IV 2P 333/06

Powód: Waldemar Wietrzykowski, ul. Jabłeczna 38/1, 50-539 Wrocław

Pozwany: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław

Przedmiot sprawy: odszkodowanie z tytułu przeciwdziałania stosowaniu mobbingu w pracy oraz o powrót do pracy.

 

Dot. Odpowiedź na wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego.

W nawiązaniu do pisma „wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego” z dnia 10.04.2007 r., dostosowując się ściśle do wskazówek zawartych w tym wezwaniu, wskazuję wartość przedmiotu zaskarżenia dotyczącą apelacji od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział IV Pracy z dnia 01.03.2007 r. sygn. akt. IV 2P 333/06 w wysokości 32757 zł, słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych (zgodnie z kartą płac za okres maj 2005 r. do kwiecień 2006 r. - wg załącznika 55 do pozwu), natomiast opłatę w kwocie 30 zł uiszczam w znaku sądowym do tego pisma

Jednocześnie zgodnie z powyższym wskazaniem skreślam cały punkt 5 w pozycji „Proszę o zmianę orzeczonego wyroku i wnoszę o:” w apelacji od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział IV Pracy z dnia 01.03.2007 r. sygn. akt. IV 2P 333/06 i zastępuję go treścią „zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania na moją rzecz w kwocie 32 757 zł - (trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych) na podstawie Art. 231 kpc” – zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wezwaniu do usunięcia braków formalnych pisma procesowego.

Niniejsze pismo zmieniające dołączam do apelacji od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział IV Pracy z dnia 01.03.2007 r. sygn. akt. IV 2P 333/06.

Pozostaję z wyrazami szacunku 

Waldemar Wietrzykowski

Do pisma dołączam

1. Wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego z 10.04.2007 r.

 


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12