Z życia wzięte

12.11.2007

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Pozew o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu

 

Wrocław, dnia, 12.11.2007 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Śródmieścia

ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

Powód:

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 WROCŁAW 

Pozwany:

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Budowlani"
ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 WROCŁAW

Pozew o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu

Niniejszym wnoszę o ustanowienie odrębnej własności zajmowanego przeze mnie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Jabłecznej 38/1 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27) w celu uzyskania przeze mnie pełnego prawa własności do lokalu.

Uzasadnienie

W dniu 16.05.2001 r. złożyłem wniosek o przeniesienie przysługującego mi spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Jabłecznej 38/1 we Wrocławiu ze Spółdzielni na moją rzecz. W dniu 13.08.2007 r. wysłałem podobny wniosek po raz wtóry. 

Jak wynika z pisma Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 10.10.2007 r. przeniesienie własności nie nastąpi w ustawowym terminie, wyznaczonym datą złożenia przeze mnie wniosku, a ponadto Spółdzielnia planuje uwłaszczenie (z niedotrzymanym ustawowym terminem) na gruntach będących w jej użytkowaniu wieczystym, co spowoduje, że nie będę mógł skorzystać z bonifikaty udzielonej uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia. Równoznaczne jest to z poniesieniem przeze mnie pełnej odpłatności wartości rynkowej gruntu, co jest kolejnym dowodem działania Spółdzielni na moją niekorzyść. 

Podstawą formalną powództwa jest art. 64 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 1047 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego.


Waldemar Wietrzykowski
...........................................................................
Podpis powoda


Załączniki:

1. Kopia wniosku w dnia 16.05.2001 r.
2. Kopia wniosku z dnia 13.08.2007 r.
3. Kopia pisma Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" z dnia 10.10.2007 r.

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12