Z życia wzięte

03.07.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Pismo  do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia (sygn akt IX C 95/08) w sprawie wszczęcia postępowania windykacyjnego przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Budowlani" we Wrocławiu.

 

Wrocław, dnia, 03.07.2008 r

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Śródmieścia

ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

sygn. akt. IX C 95/08

Powód: Waldemar Wietrzykowski, ul. Jabłeczna 38/1, 50-539 Wrocław

Pozwany: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 Wrocław

Przedmiot sprawy: ustalenie bezzasadności zmiany wysokości czynszu mieszkaniowego i kwoty niedopłaty z tytułu co, cw, zw.

Pismo procesowe

Zwracam się z prośbą do Wysokiego Sądu o pouczenie pismem strony Pozwanej, że zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późn.zm), w przypadku wystąpienia członka spółdzielni mieszkaniowej na drogę sądową w sprawie ustalenia bezzasadności zmiany wysokości czynszu ponosi on opłaty czynszu z wyłączeniem kwoty spor nej.

Strona Pozwana nie uwzględnia tego prawa i dochodzi tą kwotę na drodze postępowania windykacyjnego, traktując spor ne zadłużenie jako już rozstrzygnięte na swoją korzyść.

Odczuwam to za rażące naruszanie prawa stwarzające zagrożenie mi i mojej rodzinie (groźba pozbawienia członkowstwa i eksmisji, zanim zapadnie decyzja Sądu). 

Ponadto informuję, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem od Pozwanego żadnych dokumentów, o które wielokrotnie występowałem. 

Waldemar Wietrzykowski

Załączam:

1. Informacja o zadłużeniu informująca o wszczęciu procedury windykacyjnej

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12