Z życia wzięte

16.04.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu w związku z pismem otrzymanym od Wiceprezydenta Wrocławia 

 

Wrocław, dnia 16.04.2008 r.

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDOWLANI"

ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 WROCŁAW

W związku z otrzymanym pismem z dnia 04.04.2008 r. od Wiceprezydenta Miasta Wrocławia informującym, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" złożyła w dniu 26.11.2007 r. dopiero pierwszy, zbiorczy, ogólny i niekompletny wniosek o nabycie prawa własności gruntów znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym, wzywam do natychmiastowego przygotowania kompletnego wniosku o wykup gruntów przy ul. Jabłeczna 38 wraz z niezbędnymi dokumentami (w oparciu o art.32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tryb cywilnoprawny oraz w związku z postępowaniem sądowym sygn. akt. IX C 755/07 w sprawie ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu przy ul. Jabłecznej 38) i bezzwłocznego złożenia go w Urzędzie Miejskim Wrocławia (teren przy ul. Jabłeczna 38 nie jest związany z pozostałymi gruntami pozostającymi w posiadaniu wieczystym Spółdzielni). 

Nadmieniam, że Spółdzielnia już w piśmie z dnia 08.08.2003 r. została poinformowana przez Urząd Miejski Wrocławia o możliwości przekształcania własności, wysokości udzielonej bonifikaty, ratach spłaty ceny nabycia nieruchomości oraz umownej stawce oprocentowania rat. 

Waldemar Wietrzykowski

Do wiadomości

  1. Walne Zgromadzenie Członków - celem zapoznania z treścią niniejszego pisma i załącznika oraz bezwłocznym przyśpieszeniem wykupu gruntów Sp-ni - forma wniosku) 

  2. Rada Nadzorcza.

Do pisma dolączam

  1. Kopia pisma Wiceprezydenta Miasta Wrocławia z 02.04.2008 r.
    Waldemar Wietrzykowski

Sekretariat SM
wpł. 17 KWI 2008
L.dz. 1464

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12