Z życia wzięte

03.07.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu będące odpowiedzią na wszczęcie postępowania windykacyjnego

 

Wrocław, dnia 03.07.2008 r.

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

Pan
Andrzej Kowal
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDOWLANI"
 Dział Windykacji

ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 WROCŁAW

W odpowiedzi na informację o zadłużeniu z dnia 17.06.2008 r. znak pisma SM/DW/2157/08 dotyczącego lokalu Jabłeczna 38/1 pragnę poinformować, że obecnie toczy się postępowanie sądowe w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia, sygn. akt IX C 95/08, w sprawie ustalenia bezzasadności zmiany wysokości czynszu mieszkaniowego i kwoty niedopłaty z tytułu co, cw, zw, dotyczącej tego zadłużenia (pozew złożono w dniu 27.02.2008 r.).

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późn.zm) istnieje możliwość kwestionowania, przez członków spółdzielni, zasadności zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości a ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.

W związku z tym, iż Spółdzielnia została już poinformowana o prowadzonym postępowaniu sądowym pismami z dnia 01.03.2008 oraz z dnia 09.04.2008 i pomimo tego przekazała sprawę do postępowania windykacyjnego nie czekając na prawomocne orzeczenie wyroku sądu, traktuję to jako rażące naruszanie prawa stwarzające zagrożenie mi i mojej rodzinie, dlatego zmuszony zostałem do przekazania tego faktu Sądowi i Prokuraturze.

Otrzymują

1. Pan Andrzej Kowal
2. Sekretariat Spółdzielni

Z poważaniem

mgr inż. Waldemar Wietrzykowski

Sekretariat SM
wpł. 07 LIP 2008
L.dz. 2340

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12