Z życia wzięte

13.08.2007

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Drugi wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

Wrocław, dnia 13.08.2007 r.

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej "Budowlani"
ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 WROCLAW

Wniosek

Jako członek spółdzielni posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jabłeczna 38/1 we Wrocławiu, wnoszę o przeniesienie na mnie prawa własności (odrębnej własności) tego lokalu oraz piwnicy, komórki oraz zabudowanej wnęki pod schodami wraz z prawem współwłasności nieruchomości gruntowej związanej z tym lokalem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.VI.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.nr 125 z 2007 r. poz. 873).

Waldemar Wietrzykowski

Sekretariat SM
wpł. 13 SIE. 2007
L.dz. - nie wpisano 

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12