Z życia wzięte

25.02.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Brak odpowiedzi Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu na reklamację z dnia 08.02.2008 r. dotyczącą znacznej podwyżki czynszu mieszkaniowego

 

Wrocław, dnia 25.02.2008 r.

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 WROCŁAW

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDOWLANI"

ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 WROCŁAW

Oświadczenie

Zgodnie z pismem lokatorów z dnia 08.02.2008 r. przyszliśmy po odpowiedź na pismo w umówionym terminie tj. 25.02.2008 r., ale odpowiedzi pisemnej nie uzyskaliśmy.

W związku z pismem, o którym mowa i pismami, które złożyliśmy osobiście w dniu 06.02.2008 r. i 18.02.2008 r. udaliśmy się po wyjaśnienia do głównej księgowej Spółdzielni (która została nam wskazana przez panią Sekretarkę, jako osobę kompetentną do udzielenia odpowiedzi).

Niestety główna księgowa odmówiła odpowiedzi i wszelkiej dyskusji w tej sprawie oraz nie udostępniła żadnych dokumentów.

Waldemar Wietrzykowski

Do wiadomości
1. Rada Nadzorcza

Sekretariat SM
wpł. 25 LUT 2008
L.dz. 926
Dziennik RN
nr 21 / 2008 

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12