Z życia wzięte

01.03.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu z prośbą o przygotowanie kopii dokumentów związanych z rozliczeniem czynszonym  celem postępowania sądowego (sygn. akt IX C 95/08) w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu.

 

Wrocław, dnia 01.03.2008 r.

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDOWLANI"

ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 WROCŁAW

 

Odpowiadając na pismo Spółdzielni z dnia 27.02.2008 r., znak pisma SM/Z/Fk/687/08 informuję, że Spółdzielnia nie udzieliła mi do tej pory odpowiedzi na pytania zawarte w pismach z 06.02.2007 r., 08.02.2008 r. i 18.02.200 8 r. 

W związku z tym zgodnie z art. 4 pkt. 64 i art. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późn.zm) oraz zgodnie z art. 81 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 125 poz. 873) zwracam się z prośbą o przygotowanie mi kopii następujących dokumentów potwierdzych „za zgodność z oryginałem” (oryginały do wglądu):

 1. kopie dokumentów poświadczających odczyty stanów liczników (ciepłej i zimnej wody) w moim mieszkaniu dokonanych w 2006 r. i 2007 r. uwiarygodnionych datą, ilością wody i moim podpisem,

 2. kopie dokumentów dotyczących rozliczenia ciepłej i zimnej wody mojego mieszkania za rok 2005 i 2006,

 3. wykaz miesięcznych zaliczek wpłaconych przez mnie za centralne ogrzewanie, zimną oraz ciepłą wodę od stycznia do grudnia 2006 r. i od stycznia do grudnia 2007 r. 

 4. wykaz ilości (w m3) zużytej ciepłej i zimnej wody oraz poniesionych z tego tytułu kosztów przypadających na mój lokal w poszczególnych latach 2003-2007.

 5. kopię umowy zawartej między Spółdzielnią “Budowlani”, a firmą “Energosystem” dokonującą rozliczeń z.w., c.w. i co. 

 6. kopie umów zawartych przez Spółdzielnię z MPWiK Wrocław oraz z Fortum Wrocław S.A.

 7. kopie faktur za miesiące od stycznia do grudnia 2007 r. wystawionych Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” przez MPWiK Wrocław oraz z Fortum Wrocław S.A. dot. budynku przy ul. Jabłeczna 38.

 8. wykaz miesięcznych odczytów głównych liczników z.w.,c.w i c.o. dla budynku Jabłeczna 38 w poszczególnych miesiącach 2007 r.

 9. zestawienie dla każdego mieszkania budynku Jabłeczna 38 ilości jednostek rozliczeniowych i odpowiadających im kosztów wg mierników za rok 2007.

 10. kopię rozliczenia lokalu opomiarowanego, w którym wystąpiło maksymalne zużycie ciepła

 11. kopię rozliczenia c.w. z.w. i c.o. dla wynajmowanego w budynku Jabłeczna 38 zsypu śmietnikowego za rok 2007 oraz kopię umowy-najmu zawartej między najemcą a Spółdzielnią dla tego obiektu.

 celem postępowania procesowego w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu.

Po odbiór wnioskowanych dokumentów zgłoszę się osobiście, dlatego proszę o wcześniejszą, telefoniczną informację o terminie odbioru. dokumentów.

Z poważaniem

Waldemar Wietrzykowski

Do wiadomości
1. Rada Nadzorcza

Sekretariat SM
wpł. 03 MAR 2008
L.dz. 1048
Dziennik RN
nr 23 / 2008 

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12