Z życia wzięte

03.03.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"we Wrocławiu  z prośbą o przygotowanie kopii wniosków złożonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Budowlani" w Gminie Wrocław w sprawie wykupu gruntów  celem postępowania sądowego (sygn. akt. IX C 755/07) w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu. 

 

Wrocław, dnia 03.03.2008 r.

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDOWLANI"
ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 WROCŁAW

Zwracam się z prośbą o przygotowanie mi kopii następujących dokumentów (do odbioru) potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” (oryginały do wglądu):

  1. kopii wniosków złożonych przez Spółdzielnię w Gminie Wrocław, odnośnie procedury wykupu terenu dotyczącego budynku ul. Jabłeczna 38

  2. kopii załączników do Uchwały Nr 93/2004 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” z dnia 29.03.2004 r. 

celem innego postępowania procesowego (sygn. akt. IX C 755 / 07) w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu.

Po odbiór wnioskowanych dokumentów zgłoszę się osobiście, dlatego proszę o wcześniejszą, telefoniczną informację o terminie odbioru. 

Z poważaniem

Waldemar Wietrzykowski

Do wiadomości
1. Rada Nadzorcza

Sekretariat SM
wpł. 03 MAR 2008
L.dz. 1047
Dziennik RN
nr 22 / 2008 

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12