Z życia wzięte

27.02.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Odpowiedź Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu  na prośbę dostarczenia szczegółowej kalkulacji rozliczeń czynszu mieszkaniowego

 

Wrocław 27.02.2008 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDOWLANI"

ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 WROCLAW

SM/Z/Fk/687/08

Pan 
Waldemar Wietrzykowski

ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

dotyczy pisma z dnia 06 lutego 2008 r.

Odpowiadając na Pana pismo dotyczące szczegółowej kalkulacji kosztów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" uprzejmie informuje, że:

  • w 2006 roku opomiarowano zasoby spółdzielni położone przy ul. Jabłecznej 16-20 i 38,

  • w budynku ul. Jabłecznej 38 było to możliwe po zamontowaniu odrębnych układów pomiarowych na wspólnych instalacjach wody zimnej, wody ciepłej i centralnego ogrzewania dla SM "Budowlani" i Wspólnoty Mieszkaniowej Jabłeczna 22-36,

  • na mocy umów z firmą "Energosystem" spółka z o.o zamontowano w lokalach w tych budynkach podzielniki kosztów ciepła na grzejnikach (to ostatnie zasoby spółdzielni, które nie były jeszcze opomiarowane),

  • począwszy od 01 lipca 2006 r. w zakresie wody zimnej i wody ciepłej oraz od 01 stycznia 2007 w zakresie centralnego ogrzewania - rozliczenia prowadzi w budynku przy ul. Jabłecznej 38 firma "Energosystem" spółka z o.o.

W załączeniu przekazujemy szczegółową odpowiedź firmy "Energosystem" w sprawie przedmiotowego rozliczenia

Z poważaniem

Członek Zarządu Główny Księgowy (podpis)
Wiceprezes Zarządu (odpis)

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12