Z życia wzięte

17.06.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"we Wrocławiu przekazała sprawę zadłużenia mieszkaniowego do postępowania windykacyjnego pomimo toczącego się postępowania sądowego

 

Wrocław 17.06.2008 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDOWLANI"

ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 WROCŁAW

SM/DW/2157/08

Pan 
Waldemar Wietrzykowski

ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU 
(wszczęcie procedury windykacyjnej)

Niniejszym informuję Pana, że wykazane wg. stanu księgowego na dzień 16.06.2008 r. zadłużenie z tytułu nieuregulowanych opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny we Wrocławiu przy ul. Jabłecznej 38/1 wynosi: 4.700,83 w kwocie głównej.

Z uwagi na fakt, że w/w kwota jest wymagalna, proszę o niezwłoczne wniesienie tak wyliczonej kwoty opłaty celem likwidacji powstałego zadłużenia, bądź przedłożenia do Zarządu Spółdzielni - w terminie siedmiu dni od daty doręczenia tej informacji - własnej propozycji, odnoszącej się do trybu uregulowania powstałego zobowiązania.

Jednocześnie przypominam, że obligatoryjny (statutowy) termin dokonywania bieżących opłat eksploatacyjnych upływa z 15-m dniem każdego miesiąca, za który dokonywana jest wpłata, a w przypadkach powstania dopłat z tytułu okresowo przeprowadzanych rozliczeń kosztów zużycia mediów, termin ten upływa z 30-m dniem od daty otrzymania rozliczenia.

Dla opłat wnoszonych po tak zakreślonych terminach naliczane są odsetki ustawowe.

Specjalista ds. Windykacji
mgr inż. Andrzej Kowal

Wszelkich wpłat można dokonywać:

na numer konta: ~~~~~~~~
lub: w kasie Spółdzielni przy ul. Komuny Paryskiej 15 we Wrocławiu

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12