Z życia wzięte

02.04.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Odpowiedź Wiceprezydenta Wrocławia dotycząca ustanowienia odrębnej własności lokali gruntów Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu

 

Pan Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

 

Wrocław, dnia 02.04.2008 r.

WMK.R.7224-29452/07/08

W odpowiedzi na Pana pismo o udzielenie informacji dotyczącej sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" prawa własności gruntu położonego przy ul. Jabłecznej 38 prowadzącej w dalszej kolejności do przeniesienia na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali wraz z odpowiednimi udziałami w prawie własności gruntu, uprzejmie informuję:

Z analizy korespondencji, która wpłynęła do Wydziału Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa od Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" wynika, że Spółdzielnia w dniu 12 lutego 2003 r. złożyła wniosek o określenie bonifikaty jaka przysługuje przy nabyciu prawa własności nieruchomości pozostających dotychczas w jej użytkowaniu wieczystym, między innymi nieruchomości położonej przy ul. Jabłecznej 38. W piśmie nr WMG.R.7224/3547/568/03 z dnia 08.08.2003 r. Spółdzielnia poinformowana została o wejściu w życie z dniem 9 sierpnia 2003 r. uchwały Nr X/192/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty, rozkładania na raty oraz ustalenia umownej stawki oprocentowania rat przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz została poinformowana o wysokości bonifikaty udzielonej spółdzielniom mieszkaniowym zgodnie z zasadami przyjętymi tą uchwałą. Ponadto w powołanym piśmie, udzielono informacji, jakie dokumenty wymagane są przy realizacji wniosków spółdzielni mieszkaniowych o nabycie z bonifikatą prawa własności gruntów pozostających w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe.

W dniu 26.11.2007 r. Spółdzielnia złożyła zbiorczy, ogólny wniosek o nabycie prawa własności gruntów znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym, z bonifikatą ustaloną według zasad wynikających z uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr X/192/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. z uwzględnieniem rozłożenia ceny nabycia nieruchomości na raty, nie dołączając jednak kompletu wymaganych dokumentów.

Powyższy wniosek może zostać zrealizowany po uzupełnieniu go o wymagane dokumenty, w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tryb cywilnoprawny). Na podstawie wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala się cenę sprzedaży nieruchomości, do której udzielana jest bonifikata, zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałą nr X/192/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 czerwca 2003 r. zmienioną uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/290/07 z dnia 25 października 2007 r., która wyklucza możliwość rozkładania na raty ceny nabycia nieruchomości.

Aktualnie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne dotyczące nabycia z bonifikatą przez spółdzielnie mieszkaniowe nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe i pozostających w ich użytkowaniu wieczystym, spółdzielnie mieszkaniowe oprócz opisanego w poprzednim akapicie sposobu nabycia gruntu w trybie cywilnoprawnym, mogą składać wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tryb administracyjny). Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystąpić może w ustawowym terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Jednocześnie informuję, że ustanowienie na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali z udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu, nie uniemożliwi nabycia własności gruntu z bonifikatą, ale wówczas z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości powinni wystąpić wszyscy współużytkownicy wieczyści.

Wiceprezydent Wrocławia

Wojciech Adamski

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12