Z życia wzięte

06.11.2007

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Pismo skierowane do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"

 

Wrocław, dnia 06.11.2007 r.

Waldemar Wietrzykowski
Przedstawiciel Grupy Członkowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

Pan
Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław

dot. Realizacji ustawy z 14.06.2007 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Prezydenta o udzielenie informacji, czy Wydziały Urzędu Miejskiego podjęły wszelkie niezbędne starania, i jakie, w celu dokonania stosownych działań, i we właściwych terminach, dotyczących przekształceń własnościowych lokali przy ul. Jabłecznej 38 Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani".

Z pisma, jakie otrzymaliśmy z Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" wynika, że Zarząd podjął wszelkie niezbędne działania w tym kierunku i, jak z tego wynika, Wydziały Urzędu Miejskiego musiały wpłynąć na fakt, iż uwłaszczenie może już tylko nastąpić na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni oraz, że Spółdzielnia nie będzie mogła skorzystać z bonifikaty udzielonej uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, a co za tym idzie koniecznym będzie zapłacenie pełnej wartości rynkowej gruntu.

Ciekawi nas również, czy Zarząd Spółdzielni "Budowlani" zwrócił się ze stosownymi wnioskami i dostarczył odpowiednie dokumenty, w stosownym terminie, aby w sposób spokojny i prawidłowy załatwić sprawę.

Zwracamy się też z zapytaniem, jakie działania należało zrobić i w jakich terminach, aby uniknąć zaistniałej szkody na rzecz członków naszej spółdzielni.

Przedstawiając powyższe prosimy Pana Prezydenta, by w ramach posiadanych przez siebie kompetencji nad podległymi sobie Wydziałami Urzędu, wpłynął na udzielenie przez stosowne Wydziały odpowiedzi w jak najwrótszym terminie, ponieważ sprawa ta jest priorytetowa i niecierpiąca zwłoki.

Do pisma dołączamy kopię pisma, jakie otrzymało wielu członków naszej spółdzielni.

W imieniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"

Waldemar Wietrzykowski

Potwierdzenie nadania przesyłki
listowej poleconej
 nr 108281133

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12