Z życia wzięte

09.07.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Pismo do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza  w sprawie udzielenia informacji

 

Wrocław, dnia 09.07.2008 r.

Waldemar Wietrzykowski
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

Pan
Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław

dot. Realizacji ustawy z 14.06.2007 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2008 r. znak pisma WMK.R.7224-29452/07/08 pragnę wyrazić w imieniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu głębokie podziękowanie za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi w sprawie nabycia gruntów będących w posiadaniu wieczystym naszej Spółdzielni.

Z treścią tej odpowiedzi zostali zapoznani członkowie Spółdzielni podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, jakie się odbyło w dniu 10.06.2008 r. (w punkcie 14 porządku obrad).

W dniu 25.04.2008 otrzymaliśmy również od Zarządu Spółdzielni informację, znak pisma SM/Z/1464/2008, że Spółdzielnia uzupełniła wniosek o wykup o dodatkowe dokumenty i przekazała je w dniu 10.04.2008 r. do Wydziału Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Kierując się jednak przezornością i obawą o prawidłowość toku postępowania dotyczącego wykupu gruntów położonych przy ul. Jabłecznej 38 zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o potwierdzenie, czy wniosek o wykup tych gruntów został sporządzony prawidłowo i czy postępuje procedura wykupu tych gruntów.

Jeszcze raz dziękujemy Panu Prezydentowi za zainteresowanie się naszą sprawą.

Z imieniu mieszkańców ul. Jabłeczna 38

Waldemar Wietrzykowski 

Potwierdzenie nadania przesyłki
listowej poleconej
 nr 106437181

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12