Powrót 

Start-up ELWRO

W końcowej części książki "Był sobie zakład", opisującej kulisy zniszczenia zakładu ELWRO we Wrocławiu, największego w Polsce w latach 70 producenta komputerów, autor zwrócił się z apelem o reaktywowanie przedsięwzięcia w postaci Wrocławskiego Zakładu ELWRO. Przedstawiona poniżej w dużym skrócie moja inicjatywa z dnia 11 grudnia 2017 roku jest odpowiedzią na ten apel.

Swoją propozycję opieram na projekcie innowacyjnego procesora nowej generacji "samouczącego się" SLP (skrót od ang. "Self-Learning Processor") absolwenta Politechniki Wrocławskiej, który byłby wykorzystany w zaprojektowanym specjalnie do tego celu komputerze o roboczej nazwie ODRA 2018 (setna rocznica odzyskania niepodległości). Projekt ten nawiązuje do projektu komputera V generacji, zorientowanego na nienumeryczne przetwarzanie danych i wyposażonego w sztuczną inteligencję o nazwie FGCS (skrót od ang. "Fifth-Generation Computer System"), nad opracowaniem którego w roku 1982 patronat objęła Japonia i do jego realizacji powołano Instytut Komputerów Nowej Generacji (ang. "Instytute for New Generation Computer Technology"). Na realizację tego projektu osiem wiodących producentów elektroniki w Japonii wyłożyło potężne środki - około 1 miliarda dolarów. Ponieważ nie uzyskano szybko efektów końcowych, odcięto jego finansowanie i uniemożliwiono jego dokończenie.

W odróżnieniu od FGCS projekt SLP jest pracą samodzielną, samofinansującą się i bez środków publicznych. Powstaje od kilku lat bez ingerencji polityków, spodziewających się najczęściej szybkich sukcesów. Zrealizowałem samodzielnie ok. 2/3 planowanych prac, a dotychczasowe wyniki są bardzo satysfakcjonujące i skłaniające do kontynuacji projektu. Mam nadzieję, że moja propozycja zainspiruje wrocławskie środowisko informatyczne do utworzenia na początek niewielkiego przedsięwzięcia informatycznego z logo ELWRO.

Przedsiębiorstwo - Wrocławskie Zakłady Elektroniczne "ELWRO"

Na mocy przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 646) w dniu 30 kwietnia 2018 roku utworzyłem przedsiębiorstwo o nazwie Wrocławskie Zakłady Elektroniczne "ELWRO" z logo "ELWRO".

Waldemar Wietrzykowski

© 2018 Digital Intelligence Laboratory