Powrót 

Myślący komputer ODRA 2018

W dniu 18 czerwca 2018 roku w laboratorium Digital Intelligence Laboratory zakończono prace nad jednostką sterującą procesora SLP, który ma być wykorzystany w komputerze ODRA 2018. Przeprowadzone testy przyniosły lepsze rezultaty niż założono.

Komputer ODRA 2018 nie jest kolejną generacją cyfrowego komputera i go nie zastępuje lecz przeznaczony jest do wspomagania pracy umysłowej człowieka. Dotyczy to zarówno ciągłej i żmudnej pracy umysłowej, jak i sytuacji, gdy obecność człowieka jest utrudniona lub wręcz niemożliwa. Komputer ODRA 2018 może być zastosowany do sprawowania roli nadrzędnej, bez nadzoru człowieka, nad pracą tradycyjnych komputerów czy robotów wykonawczych.

Zasada działania procesora w tradycyjnym komputerze oparta jest na interpretacji ciągów bitów przechowywanych w pamięci operacyjnej zgodnie z listą rozkazów zaimplementowanej w strukturze procesora. Językiem wewnętrznym takiego procesora jest język maszynowy stosowny do jego listy rozkazów.

W odróżnieniu od tradycyjnego procesora, wysokopoziomowy inteligentny procesor SLP oparty jest na przetwarzaniu ciągów implikacji złożonych przy użyciu rachunku sekwentowego, na wzór przetwarzania mikrokolumn w korze mózgowej człowieka na poziomie świadomości. Jego językiem wewnętrznym jest rachunek sekwentowy zgodny z prawami określonymi w tym rachunku. Operacjami podstawowymi procesora są: analiza, synteza, porównywanie, abstrahowanie i uogólnianie, co w warunkach laboratoryjnych udało się uzyskać w sposób łatwiejszy niż do tej pory w DIL sądzono. Powstają też plany rozumnego komunikowania się SLP z człowiekiem i komputerem.

Chociaż procesor SLP jest obecnie symulowany przy użyciu tradycyjnego procesora, nic nie stoi na przeszkodzie, aby był zrealizowany w jakiejś innej nowatorskiej technologii dostosowanej do pracy procesora bezpośrednio w rachunku sekwentowym.

W chwili obecnej w DIL trwają prace nad pamięcią najlepiej dostosowaną do procesora SLP.

Waldemar Wietrzykowski

© 2018 Digital Intelligence Laboratory