Historia 

Komunikacja SLP w języku naturalnym

Pod symbolicznymi ruinami zniszczonego zakładu ELWRO na setną rocznicę odzyskania niepodległości powstaje nowy byt z logiem, które upamiętnia historię tego zakładu symbolicznym znakiem graficznym.

Ludzie wymieniąją informacje między sobą w języku naturalnym, dlatego komunikacja człowieka z SLP powinna odbywać się też w tym języku. Projekt o nazwie SLP-NL (ang. Self-Learning Processor for Natural Language) dotyczy dalszego rozwoju SLP o obsługę języka naturalnego. Punktem wyjścia jest gramatyka Chomsky'ego.

Jeżeli zgodzimy się z poglądem Chomsky'ego, że struktura języka naturalnego, w sensie jego gramatyki, jest wyznaczana przez strukturę umysłu, a przeznaczeniem języka jest przede wszystkim wyrażanie myśli, to poszukując zasad tworzenia języka nauralnego szukamy zarazem zasad działania umysłu i myśli. Mamy tu przypadek "pieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu", czyli poszukując zasad funkcjonowania języka naturalnego poszukujemy istoty działania umysłu i myśli. Jeżeli gramatyka (zbiór reguł) wyznacza nam sposób budowania i interpretowania zdań, to w SLP odpowiednikiem gramatyki struktur frazowych jest rachunek sekwentowy (implikacji), natomiast odpowiednikiem gramatyki transformacyjno-generatywnej jest uzupełnienie tego rachunku o obsługę pojęć. W ten sposób struktura języka naturalnego może być tłumaczona regułami rachunku sekwentowego.

Ponieważ SLP, poprzez rachunek setwentowy, posiada zdolność do konsolidacji treści swojej pamięci, w sensie tworzenie struktur powstałych w wyniku uzyskania wewnętrznej spójności grupy prostych lub złożonych implikacji, a taką zdolność do konsolidacji posiada jedynie pamięć deklaratywna, zatem prawa rachunku sekwentowego mogą być przyrównane do mechanizmów działania pamięci deklaratywnej przechowującej informacje w postaci abstrakcyjnych lub konkretnych reprezentacji językowych.

Podejście do zaimplementowania języka naturalnego w SLP jest specyficzne, gdyż zamiast konstruowania gramatyki języka naturalnego dokonywanego przez człowieka, jak programu przez programistę, SLP sam będzie uczył się tego języka i tym samym reguły samouczenia będą automatycznie konstruowały jego gramatykę. Kwestią do rozwiązania w zakresie języka naturalnego pozostaje dobór najbardziej efektywnej i skutecznej interakcji człowieka z SLP w celu nauczenia się przez SLP posługiwania się językiem naturalnym. Należy zauważyć, że kolejne egzemplarze SLP będą w prosty sposób nabywały umiejętność posługiwania się językiem naturalnym w określonej dziedzinie poprzez kopiowanie struktury odpowiedzialnej za gramatykę tego języka od pierwszego swojego pierwowzoru.

Komputer ELWRO 2018 (o zminiaturyzowanej postaci) oparty na SLP z obsługą języka naturalnego znajdzie wszechstronne zastosowanie w urządzeniach elektronicznych, w których skomplikowana obsługa manualna w zakresie regulacji ustawień jest dużym utrudnieniem i często wykracza możliwości zwykłego człowieka. Ustawienia te będą wykonywane na polecenia wydawane językiem naturalnym w zakresie oczekiwanego celu tych ustawień.

Waldemar Wietrzykowski

© 2018 Digital Intelligence Laboratory