Powrót 

Archiwum

Dwie maszyny
Test Turinga, będący sposobem na określenie zdolności maszyny do posługiwania się językiem naturalnym, który maszyna przechodzi, kiedy człowiek nie jest w stanie określić, czy mamy do czynienia z maszyną czy człowiekiem, nie nadaje się do oceny zdolności uczenia się przez maszynę języka naturalnego, ponieważ w teście tym nie można dokonać sprecyzowanej oceny tej zdolności. Aby dowieść powyższe stwierdzenie wystarczy w teście Turinga zastąpić maszynę siedmioletnim dzieckiem naprzeciw siedemdziesięcioletniego człowieka i wówczas dziecko nie przejdzie testu Turinga, chociaż jego zdolności do uczenia się języka są o wiele większe od tego człowieka. Oznacza to, że po pewnym czasie przejdzie ono test Turinga. W odniesieniu do maszyny uczącej się języka naturalnego naprzeciw niej należy postawić nie człowieka, lecz drugą samouczącą się maszynę o podobnym mechanizmie uczenia. Wówczas metodologia oceny zdolności maszyny do uczenia się języka naturalnego obejmuje następujące przypadki: pierwsza maszyna ma większy zasób słów w temacie konwersacji od drugiej maszyny, pierwsza maszyna ma nieco inny zakres słów w temacie konwersacji od drugiej maszyny, pierwsza maszyna ma taki sam zakres słów co druga maszyna, ale większą wiedzę w temacie konwersacji, pierwsza maszyna na taki sam zakres słów ale część wiedzy jest sprzeczna z wiedzą posiadaną przez drugą maszynę. Jeżeli zajdą następujące przypadki: pierwsza lub druga maszyna przekonana do swojej racji drugą stronę, maszyny pokłócą się wyczerpując cały zakres posiadanej wiedzy w temacie konwersacji na wykazanie swojej racji, a ponadto, maszyny powiększą swoją zdolność językową i wiedzę, to maszyny przejdą test na uczenie się języka naturalnego. Test dwóch maszyn posiada pełną metodologiczną ocenę zdolności maszyny do uczenia się języka naturalnego, którą można modyfikować, a nie tylko dwustanową ocenę, tak lub nie, jaką posiada test Turinga.

Uczenie języka naturalnego
Zasada działania każdego komputera, tego wolnego i tego najszybszego, jest zawsze taka sama, jest to maszyna Turinga. Cała kwestia sprowadza się do pytania, jak zaprogramować maszynę Turinga, aby maszyna stała się inteligentna?. Maszyna Turinga jest dostatecznym automatem realizacji różnych modeli gramatyk języka naturalnego. Język naturalny może być w postaci pisanej lub mówionej, ale może być też formą wewnętrznego myślenia, wnioskowania i rozumienia. Można się tu posłużyć przykładem z pewnego artykułu: "maszyna Summit warta 200 milionów dolarów w jednej sekundzie potrafi dokonać obliczeń, jakie zajęłyby człowiekowi 6,3 miliarda lat". A jednak, ten człowiek, od urodzenia do 7 lat potrafi sam opanować sztukę mówienia, myślenia i rozumienia, czego najpotężniejszy i najdroższy komputer nie potrafi.

Utworzenie Instytutu Inteligencji Stosowanej
W dniu 17.10.2018 roku powstał Instytut Inteligencji Stosowanej IIS na bazie Digital Intelligence Laboratory. IIS jest pomysłodawcą, a ELWRO zajmuje się wykorzystaniem przedstawionych przez IIS technologii informatycznych.

Komunikacja SLP w języku naturalnym
Ludzie wymieniąją informacje między sobą w języku naturalnym, dlatego komunikacja człowieka z SLP powinna odbywać się też w tym języku. Projekt o nazwie SLP-NL (ang. Self-Learning Processor for Natural Language) dotyczy dalszego rozwoju SLP o obsługę języka naturalnego. Punktem wyjścia jest gramatyka Chomsky'ego.

Jądro procesora SLP
Od wielościeżkowej samouczącej się maszyny Turinga do rachunku sekwentowego. Kolejne etapy rozwoju procesora SLP.

Myślący komputer ODRA 2018
W dniu 18 czerwca 2018 roku zakończono prace nad jednostką sterującą procesora SLP, który ma być wykorzystany w komputerze ODRA 2018.

Reaktywacja ELWRO
W dniu 11 grudnia 2017 roku powstał pomysł reaktywacji zniszczonych Wrocławskich Zakładów Elektronicznych "ELWRO", a w dniu 6 marca 2018 roku utworzono zalążek przedsiębiorstwa Wrocławskie Zakłady Elektroniczne "ELWRO".

Waldemar Wietrzykowski

© 2018 IIS