Wrocławskie Zakłady Elektroniczne ELWRO Instytut Inteligencji Stosowanej IIS

Archiwum 

NLP (Self-NL) - maszyna ucząca się języka naturalnego

Czy NLP (skrót od ang. "Natural Language self-learning Processor"), zwana też Self-NL, nowe dziecko laboratorium IIS wyposażone w samouczący się moduł SLP, jest tą maszyną, na którą czeka nowe ELWRO, zobaczymy? Trwają badania.

Opracowany w roku 2018 procesor nowej generacji "samouczący się" SLP (skrót od ang. "Self-Learning Processor"), oparty o opracowaną w Digital Intelligence Laboratory (DIL) technologię rachunku sekwentowego, będącego uproszczoną wersją opracowanego również w DIL rachunku tautologicznego, potrzebował systemu operacyjnego, na wzór tradycyjnego procesora, dla środowiska pracy programistów, użytkowników i systemów sensorowo-wykonawczych.

Zdecydowano, że najodpowiedniejszym systemem operacyjnym dla samouczącego się procesora będzie język naturalny, rodzimy dla jego użytkowników. Pojawił się wtedy problem, gdyż taki język naturalny musiałaby być dostosowany do kompetencji wybranej grupy użytkowników, specjalistów w danej dziedzinie.

Przeanalizowano różne modele gramatyki języka naturalnego, ich realizacji oraz nabywania. W Instytucie Inteligencji Stosowanej (IIS) zapadła decyzja, że najodpowiedniejszą formą języka naturalnego dla samouczącego się procesora będzie taka forma, którą procesor sam nabędzie drogą samouczenia się podczas konwersacji z grupą użytkowników lub innymi samouczącymi się maszynami. Taki samouczący się procesor z możliwością uczenia się języka naturalnego nazwano w skrócie NLP (skrót od ang. "Natural Language self-learning Processor"). Ze względu na poręczniejsze stosowanie nazwy, nazwano ją też Self-NL.

Ponieważ podłożem działania procesora samouczącego się jest rachunek sekwentowy, równoważny pod względem syntaktycznym gramatyce skończenie stanowej, możliwość obsługi gramatyki co najmniej bezkontekstowej (cecha języka naturalnego) przełożono do części semantycznej sprzężonej z rachunkiem sekwentowym.

Do testowania Self-NL zmodyfikowano test Turinga, przeznaczonego pierwotnie do określania zdolności maszyny do posługiwania się językiem naturalnym, aby uwzględniał on też maszyny uczące się języka naturalnego.

Waldemar Wietrzykowski

Copyright  © 28.11.2018 IIS  mail