The Office Correspondence Registration System
OCRS

Komputerowy system rejestracji korespondencji dla urzędów, instytucji i przedsiębiorstw

OCRS  2  3  4  5  Przykład  7

Wymagania stawiane systemowi rejestracji korespondencji

  1. Interfejs współpracy z użytkownikiem powinien być prosty i łatwy do zrozumienia przez użytkowania. Nie powinno być przypadków trudności jego obsługi a system nie może wymuszać dodatkowych nakładów czasowych na żmudne szkolenie zasad jego obsługi. W związku z dużą możliwą liczbą użytkowników tego systemu, biorących udział w procesie rejestracji korespondencji, czas na przyuczenie do jego obsługi nie może stać się wąskim gardłem procesu wdrożeniowego. Sposób działania programu OCRS-SQL symuluje przeglądarkę internetową co zapewnia wygodny interfejs współpracy programu z użytkownikiem. Szkielet konstrukcyjny tego programu może służyć do projektowania innych aplikacji, ponieważ ma bardzo przejrzystą konstrukcję kodu źródłowego. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwa jest praca programu OCRS-SQL z serwerem mySQL umieszczonym na dowolnym komputerze lub serwerze, pod warunkiem istnienia połączenia sieciowego z tym serwerem. Nie stwierdzono, żadnych ograniczeń co do ilości podłączonych programów OCRS-SQL do serwera mySQL

  2. System powinien korzystać z darmowego serwera bazy danych SQL (na podstawie licencji GNU) o dobrych osiągach i łatwo dostępnych plikach instalacyjnych np. z sieci internet. Taki serwer nie może mieć ograniczeń licencyjnych nałożonych na użytkowników czy na serwer oraz nie może mieć ograniczeń ze względu na platformę zastosowanego systemu operacyjnego (WINDOWS czy LINUX). Przy dużej liczbie użytkowników nakłady na licencje mogłyby być zbyt wysokie na wdrożenie systemu rejestracji. Serwer bazy danych nie powinien posiadać również zbyt wygórowanych wymagań sprzętowych i pracować zarówno na serwerach sprzętowych jak i komputerach osobistych. W związku z bardzo szybkim tempem rozwoju technologii komputerowej po kilku latach użytkownicy korzystają już z nie najnowszego sprzętu komputerowego. Nie powinno to stanowić kolejnej zapory uniemożliwiające wdrożenie systemu rejestracji. Prócz tego system powinien posiadać możliwość obsługi dużych baz danych (wielu milionów zapisów rejestracji - kilka tysięcy nowych rejestracji dziennie) , dużą szybkość działania, rozbudowaną ochronę dostępu do bazy oraz nadawać się do obsługi dużej ilości przyłączonych użytkowników pracujących jednocześnie. Jako serwer bazy danych dla OCRS wykorzystano mySQL.

  3. System rejestracji korespondencji powinien korzystać z najnowszych i niezawodnych rozwiązań informatycznych. Technologia dla OCRS została dostarczona przez amerykańską firmę Borland, światowego lidera w dostarczaniu rozwiązań do tworzenia oprogramowania. Technologia ta została oparta jest na rozwiązaniach wykorzystanych przy projektowaniu aplikacji rozproszonych MIDAS. Dla uproszczenia procesu utrzymania i rozwoju oprogramowania oraz skorzystania z bezlicencyjnej technologii MIDAS dokonano umieszczenia warstwy środkowej (serwera aplikacji) na jednej warstwie z aplikacją klienta (dwuwarstwowy client-server), uzyskując bezpośredni dostęp do serwera MYSQL wprost z aplikacji OCRS-SQL. Dostęp do bazy danych zrealizowano przy pomocy technologii DBEXPRESS eliminując efekt podwójnego buforowania danych oraz wykorzystano w niej wbudowane mechanizmy generacji zapytań SQL. Dzięki temu łatwo zrealizowano możliwości uzgadniania danych aplikacji OCRS-SQL z serwerem bazy danych. Dzięki powyższym zabiegom uzyskano znaczne uproszczenie oprogramowania co podwyższyło niezawodność jego działania.

  4. System rejestracji powinien cechować się łatwością instalacji oprogramowania na stanowiskach użytkownika (użytkowników może być kilkaset). Pierwsza instalacja OCRS polega na zwykłym kopiowaniu plików na koncie użytkownika. Technologia MIDAS jest samoinstalacyjna. Kolejne modyfikacje OCRS polegają już na aktualizowaniu oprogramowania za pomocą wbudowanego w OCRS-SQL mechanizmu pobierania najnowszych aktualizacji z centrum serwowania aplikacji.

  5. System rejestracji powinien być wyposażony w funkcję łatwego składowania danych w innych formatach (export danych). System OCRS umożliwia lokalne składowanie bazy danych w formacie XML (a także TXT). Taki format składowanych danych, zrozumiały jest obecnie przez większość nowoczesnych systemów baz danych. Uwolnił on od trudności związanych z późniejszą interpretacją struktury w jakich zawarte zostały te dane. W dodatku istnieje obecnie tendencja przesyłania danych między różnymi systemami baz danych poprzez kod XML. Kod XML umożliwia bowiem opakowanie od prostych struktur, aż po skomplikowane np.: drzewa i może zawierać nawet dane bezpostaciowe (pliki binarne). XML można analizować nawet prostym edytorem tekstowym i ujawnia w swoim zapisie elementy struktury wewnętrznej opakowanych w nim baz danych, umożliwiając realizację interfejsów programowych dostosowujących do odczytu i rozumienia tych struktur. Przechowując bazy danych w postaci kodu XML mamy pewność, że zawsze będą do odczytu i otworzenia w innym zastosowanym systemie baz danych.

  6. Wyposażenie systemu w możliwości robienia dokumentacji elektronicznej. Program OCRS-SQL umożliwia składowanie i obsługę skanów pism lokalnie lub w bazie danych serwera. Odniesienie do zeskładowanych lokalnie skanów jest automatycznie opakowywane w kodzie HTML i łatwo dostępne w przeglądarce internetowej.

  7. Skalowalność. Powinna być możliwość współpracy systemu z innymi serwerami bazy danych oprócz mySQL. OCRS umożliwia przeskalowanie systemu do pracy programu z następującymi typami serwerów SQL: DB2, INFORMIX, INTERBASE, MS SQL SERVER, ORACLE, MYSQL oraz pliki lokalne. Taką możliwość zapewniła zastosowana technologia DBEXPRESS.

  8. Łatwość przenoszenia bazy danych z poprzedniej wersji programu OCRS-SQL. Każda wersja ma możliwość przenoszenia bazy z wersji poprzednio używanej. W tym celu program został wyposażony w moduł eksportu danych do postaci przejściowej i importu danych. Korektę struktury bazy danych przeprowadza się poprzez uruchomienie odpowiednich skryptów w języku SQL. Korekty struktury bazy danych systemu OCRS mogą być przeprowadzane podczas pracy użytkowników, gdyż wykonywane są jako zapytania SQL do bazy danych.

  9. Łatwość instalowania nowej bazy danych ma serwerze. W systemie OCRS odbywa się to poprzez uruchomienie skryptów z zapisem struktury bazy danych w języku SQL. W ten sam sposób odbywają się też wszelkie zmiany w bazie danych.

  10. Łatwość obsługi bazy danych poza systemem OCRS. Odbywa się to przy pomocy języka SQL na monitorze zdalnym serwera bazy danych (Monitor SQL) pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień dostępu do bazy danych przyznanych administratorowi systemu OCRS. Dzięki tej możliwości dostępne są operacje na bazie danych, niedostępne w funkcjach programu OCRS-SQL. Przy zalogowaniu się do programu OCRS-SQL na konto z uprawnieniami administratora możliwe jest również zadawanie zapytań do bazy danych w języku SQL.

Uwaga! System OCRS-SQL wymagania stawiane w punkach od 1 - 10 spełnia znakomicie

OCRS  2  3  4  5  Przykład  7

Copyright  © 20.03.2006 net3plus  mail