The Office Correspondence Registration System
OCRS

Komputerowy system rejestracji korespondencji dla urzędów, instytucji i przedsiębiorstw

OCRS  2  3  4  5  Przykład  7

Charakterystyka systemu rejestracji korespondencji OCRS

Charakterystyka techniczna

 • Technologia dla OCRS została dostarczona przez amerykańską firmę Borland
 • Zastosowane technologie: MIDAS, DBEXPRESS
 • Wielodostęp (równoczesny dostęp wielu użytkowników do bazy danych)
 • Serwer bazy danych: MySQL (na platformie Windowsa lub Linux-a)
 • Obsługa bardzo dużych baz danych i najkrótszy czas dostępu i przetwarzania wśród wszystkich serwerów.
 • Zapytania do bazy w czystym SQL
 • Skalowalność dostępu do danych: DB2, Informix, InterBase, MS SQL Server, Oracle oraz pliki lokalne (w formacie XML)
 • Licencja dostępu do serwera SQL GNU co oznacza, że nie ma licencyjnych ograniczeń co do ilości przyłączonych do bazy użytkowników oraz każde przyłączenie oraz korzystanie z serwera jest bezpłatne.
 • Wielowarstwowość: 2 warstwy z wbudowanymi mechanizmami aplikacji wielowarstwowej.
 • Posiada łatwą instalację aplikacji na komputerze użytkownika (zwykłe kopiowanie na koncie użytkownika).
 • Posiada mechanizmy pracy przy odłączonym serwerze SQL (możliwość późniejszego uzgadniania danych z serwerem)
 • Wymaga przygotowania serwera SQL do pierwszego uruchomienia programu OCRS-SQL (utworzenie baz danych na serwerze poprzez uruchomienie odpowiednich skryptów napisanych w języku SQL )
 • System operacyjny dla programu OCRS-SQL: Win95,Win98,Win2000,WinXP.
 • Małe wymagania sprzętowe komputera użytkownika (począwszy już od Pentium 100, 16 MB, 220 MB HDD, Windows 95) przy dobrej prędkości przetwarzania, ponieważ przetwarzanie przesyłanych przez program do serwera zapytań SQL odbywa się na serwerze.
 • Wbudowany do programu wskaźnik wydajności sieci - dla użytkownika
 • Monitoring logowania do sytemu PismaSQL - dla administratora
 • Monitoring wydajności sieci dla grupy użytkowników - dla administratora
 • Zdalna wymiana informacji między serwisem oprogramowania a użytkownikami wprost z programu (system InfoWeb)
 • Zdalna wymiana informacji między użytkownikami (system Komunikator)
 • Internetowe powiadamianie interesanta o załatwionej sprawie: OCRS-WEB (CGI)
 • Zdalna aktywacja dodatkowych usług
 • Automat aktualizacji wersji programu i powrotu do poprzedniej jego wersji uruchamiany przez użytkownika
 • Wbudowana obsługa archiwum skaningów dokumentów
 • Rozmiar kodu wynikowego: 3 MB

Charakterystyka użytkowa programu

 • Rejestr korespondencji otrzymanej
 • Rejestr korespondencji wysłanej
 • Obsługa korespondencji powiązanych w grupy
 • Obsługa korespondencji powiązanych w sprawy
 • Obsługa spraw powiązanych w grupy
 • Rejestr listów urzędowych
 • Rejestr kurierów
 • Baza opłat za listy krajowe
 • Baza kodów pocztowych
 • Baza punktów adresowych
 • Adresy
 • Telefony
 • Notatki
 • Internetowe powiadamianie interesanta
 • Komunikator między użytkownikami
 • Śledzenie obiegu dokumentów
 • Rejestr spraw prowadzonych przez radców prawnych
 • Rejestr pełnomocnictw dla radców prawnych
 • Sortowanie i zaawansowane filtrowanie danych według równych kryteriów
 • Wydruki bezpośrednio do Word, Excel
 • Zbiorcze zestawienie ilości korespondencji dla wydziałów i całej jednostki (jednodniowe, miesięcznie, roczne i w wybranych okresów)
 • Raport baz danych wydziałowych
 • Raport terminowy wykonanych spraw
 • Raport ilości wydanych decyzji
 • Raport ilości korespondencji dla lokali mieszkalnych
 • Raport ilości korespondencji dla lokali użytkowych
 • Raport ilości szkiców, operatów, informacji, protokołów, pustostanów i dokumentów.
 • Zdalny serwis oprogramowania
 • Najtańsze wdrożenie i użytkowanie
 • Elastyczny i modyfikowalny oraz łatwy do wykorzystania w specyficznych zastosowaniach
 • Doskonały do obsługi zarówno jednego biura jak i wielu wydziałów oraz biur urzędu dużego miasta

OCRS  2  3  4  5  Przykład  7

Copyright  © 20.03.2006 net3plus  mail