The Office Correspondence Registration System
OCRS

Komputerowy system rejestracji korespondencji dla urzędów, instytucji i przedsiębiorstw

OCRS  2  3  4  5  Przykład  7

Zasada działania programu OCRS-SQL

okno programu OCRS-SQL

Program OCRS-SQL tylko z pozoru wygląda jako nieskomplikowany , bo taki miał być dla użytkownika, prosty i bardzo przyjazny, aby użytkownik od pierwszej chwili się do niego przystosował i nie przestraszył, przyjął jako normalne narzędzie swojej pracy. Takie było założenie. Ale jest to tylko pozór. Już sama ilość kodu źródłowego jaką posiada około 1 MB (zapisu tekstowego) już coś o tym powinna powiedzieć. Też o tym powinno mówić kilkadziesiąt tabel bazy danych, z których program korzysta, część na cele czysto użytkowe, część na obsługę samego systemu OCRS.

Program jest w istocie niezwykle skomplikowaną i złożoną aplikacją napisaną w technologii MIDAS. Jest aplikacją wielowarstwową i rozproszoną z możliwością rozrzucenia części kodu programu po serwerach aplikacji (serwer usług biznesowych dostępu do danych warstwy środkowej aplikacji). Może pracować na jednym serwerze lub wielu ujmując to wszystko w jedną całość. Ze względu na minimalizowanie kosztów eksploatacji dla przyszłego użytkownika wielowarstwowość została uproszczona do dwóch warstw, dzięki czemu nie jest potrzebna licencja na technologię MIDAS, przy zachowaniu szczególnych funkcjonalności tej technologii. Program OCRS-SQL jest przeznaczony do obsługi wielkich kooporacji. Oprócz urzędów dużych miast równie dobrze może obsłużyć wszystkie jednostki mniejszych gmin, jeżeli tylko sieć komputerowa na to pozwoli. Technologię tą zapewnił światowy lider w tworzeniu oprogramowania, amerykańska firma BORLAND. Technologię tą zastosowano po przeanalizowaniu i przetestowaniu szeregu innych nowoczesnych technologii (oferowanych przez tą firmę) i wybrano ją, jako najbardziej odpowiednią. W ten sposób dobrano również typ serwera bazy danych - mySQL.

Program OCRS-SQL wyposażony jest dodatkowo w automaty usprawniające pracę systemu OCRS. Po kilku latach pracy systemu (dokładnie w latach 2003-2006) w urzędzie dużego miasta i mniejszych jednostkach okazał się bardzo stabilny i nie wymagający zbyt dużej opieki.

schemat blokowy jednej z wersji programu OCRS-SQL o nazwie PismaSQL

Rys. Schemat blokowy jednej z wersji programu OCRS-SQL o nazwie PismaSQL

Program OCRS-SQL łączy się z serwerem mySQL poprzez łącze TCP/IP na porcie 3306. Do serwera wysyłane są zapytania w języku SQL. Z serwera odbierane są rezultaty tych zapytań. Połączenie zapewnia komponent SQLConnection. Kompontent DataSet odpowiada tabeli bazy danych. Dla każdego połączenia komponentu DataSet z serwerem przydzielany jest oddzielny wątek tego połączenia, pod warunkiem, że połączenia te nie odbywają się w jednej transakcji. Dla takiej transakcji przydzielany jest jeden wątek dla kolejnych połączeń tego komponentu. Transakcja tworzy przestrzeń roboczą dla operacji na bazie danych. Komponenty DataSet, które określają sposoby dostępu do bazy danych , są połączone z komponentami ClientDataSet (bufory rezultatów zapytań do bazy i zmian w rekordach przed ich zatwierdzeniem) za pośrednictwem komponentów Provider. Dzięki zastosowaniu komponentów SimpleDataSet udało się umieścić część środkową aplikacji, obsługiwaną w poprzednich wersjach programu przez serwer aplikacji, dając dobre uproszczenie dla lepszego serwisu i utrzymania systemu OCRS podwyższając tym samym jego niezawodność (mniej czynników wpływa na poprawną pracę systemu).

OCRS  2  3  4  5  Przykład  7

Copyright  © 20.03.2006 net3plus  mail