The Office Correspondence Registration System
OCRS

Komputerowy system rejestracji korespondencji dla urzędów, instytucji i przedsiębiorstw

OCRS  2  3  4  5  Przykład  7

Przykład zastosowania systemu OCRS

Dla zobrazowania możliwości wykorzystania programu OCRS-SQL poniżej przedstawiono moduły jednej z wersji programu OCRS-SQL o nazwie PismaSQL dostosowanego do wymagań jednego z urzędów dużego miasta oraz jednostek gminnych średniej wielkości.

Wybrane zagadnienia dotyczące programu PismaSQL

  1. PismaSQL to nie tylko obsługa rejestru podawczego
  2. Sieciowy system PismaSQL
  3. Użytkownik jako współtwórca programu PismaSQL
  4. Co zrobić gdy potrzebujesz pomocy
  5. Od czego zależy szybkość i wydajność pracy programu
  6. Kiedy program nie może połączyć się z bazą danych
  7. Dlaczego używamy dwóch numerów zamiast jednego
  8. Kiedy stosujemy elektroniczne przesyłanie kart między wydziałami

Informacje dla użytkowników

Wykaz modułów programu w ujęciu funkcjonalnym

 

OCRS  2  3  4  5  Przykład  7

Copyright  © 20.03.2006 net3plus  mail