The Office Correspondence Registration System
OCRS

Komputerowy system rejestracji korespondencji dla urzędów, instytucji i przedsiębiorstw

OCRS  2  3  4  5  Przykład  7

Niezawodny system rejestracji korespondencji OCRS

Struktura bazy danych jest zapisana w języku SQL. Daje to bardzo dużą wygodę tworzenia bazy danych, jak i jej modyfikacji, nawet podczas pracy użytkowników. Podstawowym narzędziem komunikacji administratora bazy danych z serwerem mySQL jest monitor MYSQL. Przy pomocy tego narzędzia można zdalnie przesyłać polecenia do serwera bazy danych i uzyskiwać wyniki tych poleceń wprost na swoim komputerze.

Wszelkie zmiany w bazie danych są wykonywane poprzez uruchomienie skryptów z zapisem takich zmian. Skrypty mogą być edytowane dowolnym edytorem tekstowym.

Na przykład skrypt dodania dwóch pól „radca” i „stan” do tabeli sprawy w module „radca”.

-------------------------------------------------------
alter table sprawy add radca varchar(120);
alter table sprawy add stan varchar(250);
-------------------------------------------------------

Wygląd okna ekranowego monitora MYSQL jest pokazany na poniższym rysunku.

Wygląd okna ekranowego monitora MYSQL programu PismaSQL

Rys. Zdalny monitor MYSQL

Program OCRS-SQL sam generuje zapisania SQL w zależności od sposobu działania użytkownika i wyboru przez niego opcji. Postać tych zapytań można podglądać wbudowanym do programu monitorze zapytań SQL

podgląd zapytań generowanych z programu PismaSQL

Rys. Podgląd zapytań generowanych z programu PismaSQL

OCRS  2  3  4  5  Przykład  7

Copyright  © 20.03.2006 net3plus  mail