OCRS

Komputerowy system rejestracji korespondencji dla  urzędów, instytucji i przedsiębiorstw  
     
 

 

 
 

   Wybór danych


W okienku "Wybór danych", w zależności od ustawionych opcji programu (w konfiguracji), możemy przejść do danych w sposób bezpośredni (korespondencja otrzymana, korespondencja wysłana) lub pośrednio poprzez grupy korespondencji, jeżeli taka opcja jest ustawiona (dostęp do danych poprzez grupę korespondencji umożliwia pracę w wieloma niezależnymi rejestrami korespondencji). Oprócz zwykłej obsługi korespondencji lub korespondencji poprzez grupy mamy także możliwość obsługi korespondencji poprzez sprawy. Pozostałe opcje to: internetowe powiadamianie interesanta, komunikator (coś w rodzaju Gadu-Gadu), śledzenie obiegu dokumentów, statystyki ilościowe, rejestr spraw prowadzonych przez radców prawnych, obsługa poczty listowej i kurierskiej, zarządzanie systemem PismaSQL z poziomu administratora itd. W razie kłopotów technicznych z użytkowaniem programu, można przesłać swoje uwagi bezpośrednio do centrum oprogramowania systemu PismaSQL (Klawisz Prześlij).

Funkcje okienka "Wybór danych" są podzielone na następujące kategorie:

 • Korespondencja
 • Organizacja korespondencji
 • Obsługa poczty listowej i kurierskiej
 • Obsługa radców prawnych
 • Narzędzia
 • Inne bazy danych
 • Pozostałe usługi
 • Serwis oprogramowania

Korespondencja

Kategoria ta zapewnia dostęp do podstawowego rejestru korespondencji (korespondencja otrzymana i wysłana). Oprócz tego mamy dodatkowy dostęp do rejestru adresowego i notatek. Poprzez wybór odpowiednich opcji w programie można używać jednej numeracji dla korespondencji otrzymanej lub wysłanej lub numeracji niezależnej (numeracja wydziałowa).

Organizacja korespondencji

Sekretariaty, które pragną używać kilku (kilkanastu) niezależnych rejestrów korespondencji w jednym programie,. w zależności od tematu prowadzonej rejestracji, mogą skorzystać z funkcji "Grupa korespondencji". Po wyborze tej funkcji najpierw wybiera się z listy temat prowadzonej rejestracji, a następnie przechodzi do wybranego rejestru korespondencji otrzymanej lub wysłanej

Sekretariaty, które pragną szufladkować korespondencję w teczki spraw mogą skorzystać z funkcji „Sprawy”. Funkcja ta zawiera w sobie rejestr prowadzonych spraw w wydziale. Dla każdej sprawy można prowadzić rejestr korespondencji otrzymanej i wysłanej.

W przypadku, gdy korespondencja jest zorganizowana w grupy korespondencji, aby skorzystać z funkcji „Sprawy” wybieramy „Grupę spraw” i mamy wówczas rejestr spraw podzielony na grupy. Dla każdej grupy mamy zbiór spraw, a z każdą sprawą wiążemy teczkę korespondencji otrzymanej i wysłanej.

Korespondencję otrzymaną i wysłaną można wiązać w sprawy również z poziomu zwykłego rejestru korespondencji, na karcie korespondencji.

W programie PismaSQL każdy sekretariat ma niezależny rejestr prowadzonych spraw. Możliwe jest także spowodowanie, aby był wspólny rejestr spraw dla wszystkich wydziałów i biur, co oznacza możliwość ujmowania urzędu jako jednostki prowadzącej sprawy o charakterze ponad wydziałowym.

Obsługa poczty listowej i kurierskiej

Z funkcji tej korzystają pracownicy rejestrujący pocztę w kancelarii głównej.

Obsługa radców prawnych

Umożliwia dostęp do rejestru spraw prowadzonych przez radców prawnych. Rejestr ten edytowany jest przez pracowników działu prawnego oraz przez poszczególnych radców prawnych urzędu. Jest on na bieżąco aktualizowany.

Narzędzia

 • zmiana hasła logowania
 • archiwizowanie danych
 • import i eksport danych
 • dostęp do kont użytkowników
 • dostęp do liczników lokalnych i globalnych (wspólnych dla wszystkich wydziałów)
 • możliwość śledzenia zadawanych przez program zapytań SQL do serwera
 • możliwość komunikacji z serwerem poprzez zapytania SQL

W kategorii tej znajdują się takie funkcje jak:

Uwaga! Do funkcji „Narzędzia administratora” mamy dostęp, jeżeli pracujemy z uprawnieniami administratora systemu PismaSQL. 

[OCRS]  [Przykład]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10