OCRS

Komputerowy system rejestracji korespondencji dla  urzędów, instytucji i przedsiębiorstw  
     
 

 

 
 

  Jednolita numeracja w programie PismaSQL 

Do wersji 17.4 nagłówek karty rejestracji korespondencji wyglądał następująco:


Widniejący na pierwszym miejscu numer kancelaryjny "546" ma znaczenie tylko w wydziale, w którym pismo zostało zarejestrowane.

Od wersji 17.4 do nagłówka został dodany numer jednolity w celu oznaczania rejestracji korespondencji w całym Urzędzie (nie tylko w danym wydziale).Numer ten ma istotne znaczenie w realizacji obiegu rejestracji korespondencji między wydziałami.

Realizację obiegu rejestracji korespondencji w programie PismaSQL przestawiono na poniższym rysunku:

  1. (Stary sposób rejestracji) W schemacie tym trzy sekretariaty A,B,C dokonywały w sposób niezależny rejestracji pisma przesłanego do sekretariatu A przez interesanta Kowalskiego. Każdy z sekretariatów nadawał swój własny numer kancelaryjny (546, 1245, 81). Numery mają znaczenie tylko dla danego wydziału. Ciężko było sprawdzić, na jakim etapie jest załatwiana sprawa związana z pismem.
  2. (Nowy sposób numeracji) W schemacie tym rejestracji dokonuje tylko pierwszy sekretariat A, do którego zwrócił się interesant Kowalski. Sekretariat ten następnie przesyła kopię rejestracji do kolejnego wydziału B, itd. Kolejny wydział może w swoim rejestrze znaleźć rejestrację przesłanego pisma na podstawie numeru jednolitego i ewentualnie dokonać zapisów uzupełniających oraz przesłać kopię do sekretariatu C.
  3. (Śledzenie obiegu) Wykorzystując jednolitą numerację w każdej chwili każdy z tych wydziałów może prześledzić, przez jakie wydziały przeszedł dokument.

 Rejestracja pisma

Po zarejestrowaniu pisma w sekretariacie A numer jednolity zostaje nadany automatycznie przez system (patrz 1). Kopię rejestracji tej karty można przesłać do sekretariatu B poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij kopię do komórki" (patrz 2).

Wydział B widzi w przeglądzie pism otrzymanych przesłane karty z innych wydziałów zaznaczone innym kolorem. Karta, która nie została jeszcze odczytana jest zaznaczona dodatkowo grubym drukiem (patrz 3). Aby znaleźć przesłaną kartę z innego wydziału należy znać numer jednolity tej karty. Numer ten można odczytać w momencie fizycznego dostarczenia dokumentów z wydziału A z zaznaczonym na dokumencie dwucyfrowym numerem kancelaryjnym ([numer jednolity]/ [numer wydziałowy]). Wpisujemy numer jednolity w pole filtru (patrz 4) i klikamy "Szukaj" (patrz 5).

Śledzenie obiegu dokumentów

W okienku "Wybór danych" klikamy w pozycję „Śledzenie obiegu dokumentów i statystyki ilościowe (patrz 6).

W okienku "Wybór rodzaju korespondencji" wybieramy pozycję "Otrzymana" (patrz 7).

Pojawia się pusty przegląd. Wpisujemy do pola filtru numer jednolity (patrz 8) i wciskamy "Szukaj" (patrz 9).Pojawia się okienko "Przeszukiwanie wydziałowych baz danych" i wciskamy "Start". System przeszukuje bazę danych wydziałowych. Czekamy, aż pojawi się komunikat "koniec szukania" i wciskamy "OK."

Aby sprawdzić, z jakiego wydziału pochodzi znaleziona karta, klikamy zakładkę "Wydział" (patrz 10). Uwaga! Znalezione karty są niedostępne i przeglądamy ich zawartość tylko poprzez kliknięcie odpowiedniej zakładki.

Uogólnienie numeru jednolitego w programie "PismaSQL"

Kopie rejestracji pisma nie tylko mogą być powiązane ze sobą numerem jednolitym, ale i innymi atrybutami, jak na przykład nazwą "Nadawca". Informacja ta jest szczególnie ważna dla starych rejestracji pism, gdzie nie było numeru jednolitego. Aby wykorzystać taką możliwość w filtrze "Śledzenie obiegu dokumentów" uwzględniono też wiele innych atrybutów innych niż numer jednolity.

Śledzenie spraw.

Oprócz śledzenia obiegu dokumentów związanych z przesyłaniem kopii rejestracji w programie PismaSQL można śledzić obieg dokumentów związanych z jakąś sprawą, nie tylko z rejestracją karty. Wystarczy, że znajdziemy jakiś klucz wiążący dokumenty np.: nazwa ulicy w treści pisma. Wpisując w pole "Treść pisma" nazwę ulicy i zawężając szukanie datą wpływu "Data wpływu" oraz nazwą nadawca "Nadawca" znajdujemy dokumenty związane z tą sprawą.

[OCRS]  [Przykład]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10