OCRS

Komputerowy system rejestracji korespondencji dla  urzędów, instytucji i przedsiębiorstw  
     
 

 

 
 

   Statystyki ilościowe pism dla wszystkich wydziałów urzędu

1. Z okienka "Wybór danych" wybieramy: Śledzenie obiegu dokumentów i statystyki ilościowe

2. Wybieramy korespondencję Otrzymana lub Wysłana.

3. Na prawej zakładce filtru: Sort, Filtr1, F2, F3, Stat wybieramy Stat.

Uwaga! Jeżeli chcemy ustalić dodatkowe kryteria wyboru danych, możemy przez wyborem Stat skorzystać z zakładek Filtr1, F2, F3.

Zaznaczamy: wszystkie pisma lub w ramach UMW lub poza UMW i klikamy Statystyka ilość pism.

4. Klikamy Start i czekamy, aż zapis "Proszę czekać, trwa szukanie" zmieni się na "Koniec szukania".

Klikamy OK i mamy statystykę ilościową pism.

Jeżeli chcemy sporządzić statystykę z określonego okresu, przed kliknięciem na przycisk "Statystyka ilościowa" przechodzimy na zakładkę "Filtr1" i ustawiamy interesujący nas okres czasu.

Jeżeli chcemy wydrukować statystykę klikamy "Drukuj", a następnie "Druk do Word"

Aby program mógł wydrukować statystykę, na komputerze użytkownika musi znajdować się szablon "Statystyka.rtf" i "Statystyka2.rtf"

Uwaga! W tej chwili są dostępne następujące statystyki dla całej bazy danych urzędu:

1. Statystyki ilości pism otrzymanych

- wszystkie pisma
- w ramach urzędu
- poza urzędem

2. Statystyki ilości pism wysłanych

- ilość rejestracji pism
- wysłanych egzemplarzy
- w ramach urzędu
- poza urzędem

[OCRS]  [Przykład]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10