OCRS

Komputerowy system rejestracji korespondencji dla  urzędów, instytucji i przedsiębiorstw  
     
 

 

 
 

   Internetowa obsługa klienta

Ciągłe telefony do urzędu, czy sprawa jest już załatwiona są uciążliwe zarówno dla interesanta jak i urzędnika. Opracowano aplikację "PismaWeb", która zmienia obecny stan rzeczy.

Aplikacja ta zapewnia korzystanie z centralnej bazy danych nie tylko przez sekretariaty urzędu ale również przez interesantów poprzez internet.

Korzystanie petenta odbywa się w zakresie sprawdzania, czy sprawa złożona w urzędzie została już załatwiona oraz np. gdzie i o której godzinie należy się zgłosić po odbiór decyzji, lub też, czy jest odpowiedź na pismo petenta.

Aplikacja "PismaWeb" przeznaczona jest do pracy na serwerze internetowym i generuje strony internetowe w odpowiedzi na zapytanie interesanta. W tej chwili dla testów pracuje w sieci Intranet.

Obecna aplikacja "PismaSQL", która jest już wykorzystywana w urzędzie, została również dostosowana do internetowej obsługi interesanta. Z poziomu niej można włączać i wyłączać tą usługę, zapisywać informacje ogólne dotyczące wszystkich petentów jak i jednego petenta, śledzić przepływ sprawy w obrębie urzędu.

System internetowej obsługi interesanta nie wymaga większych zmian w organizacji pracy sekretariatów wydziałów. System nie obciąża urzędnika, gdyż udziela informacji w sposób automatyczny.

Po stronie interesanta, wyposażonego w połączenie z internetem (komputer, telefon komórkowy) wystarczy, że wybierze na stronie internetowej nazwę wydziału, poda nadany mu numer sprawy oraz rok. W odpowiedzi otrzyma informację, czy sprawa została załatwiona lub nie oraz uzyska kilka informacji dodatkowych nie mających znaczenia dla nie zainteresowanego.

System obsługi petenta bardzo byłby pomocny między innymi dla niektórych wydziałów, gdzie sekretarki są przeciążone sporą ilością telefonów od interesantów w sprawie, czy ich sprawa jest już załatwiona.


Karta usługi "Internetowe powiadanie Interesanta".

 


Internetowy postęp od strony Interesanta do bazy danych (Formułowanie zapytania).

 


Internetowy dostęp od strony interesanta do bazy danych (Udzielona odpowiedź).

[OCRS]  [Przykład]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10