The Office Correspondence Registration System

 
     
 

OCRS

Komputerowy system rejestracji korespondencji dla  urzędów, instytucji i przedsiębiorstw  
     
 

 
 

Lista  modułów

zastosowanych w jednej z wersji programu OCRS-SQL o nazwie PismaSQL 

 

Lp

Wygląd okienka 

Opis

Nazwa modułu

Ilość wierszy kodu źródłowego(*)

Ilość procedur i funkcji (**)

1

-

Graficzna informacja dla użytkownika

MBanner

235

12

2

Obiekt TForm umożliwiający właściwe wyświetlanie się okienek

MChForm

76

4

3

Okienko wyboru opcji dopisania nowej karty dla spraw

Mdopspr

88

6

4

Wybór między kartą sprawy a korespondencją

MEDSpr

73

6

5

Opcje korespondencji wyjściowej

MGrupyWy

96

5

6

Informacja o ładowaniu

MLoad

28

0

7

 -

Funcje i procedury internetowe

MNet

716

15

8

Wprowadzanie numeru kontynuowanej sprawy

MNrspr

68

3

9

Wybór opcji przeglądu lub  dopisania nowej karty

Mprzedop

74

6

10

Wybór rodzaju korespondencji

MRPisma

84

3

11

 -

Zestaw funkcji i procedur uniwersalnych

MStop

664

28

12

Wybór jednej z dwóch opcji

MTakNie

75

6

13

Automat aktualizacji programu

MUpdate

193

9

14

 -

Zestaw funkcji i procedur uniwersalnych

MUtils

488

14

15

Dostosowanie przeglądu danych

MWysPola

194

16

16

Moduł główny programu

Unit1

1790

57

17

Moduł dostępu do bazy danych

Unit2

7379

174

18

Logowanie do programu

Unit3

332

19

19

Wybór funkcji programu

Unit4

457

24

20

Przegląd korespondencji otrzymanej

Unit5

735

41

21

Przegląd korespondencji wysłanej

Unit6

545

35

22

Przegląd adresów i telefonów

Unit7

360

22

23

Przegląd notatek

Unit8

357

25

24

Przegląd liczników numerów kolejnych

Unit9

153

12

25

Przegląd grupy korespondencji

Unit10

309

21

26

Karta korespondencji otrzymanej

Unit11

687

44

27

Karta korespondencji wysłanej

Unit12

524

34

28

Karta notatek

Unit13

193

17

29

Karta adresów

Unit14

190

13

30

Karta licznika numeru kolejnego

Unit15

112

9

31

Import danych *.txt z SQL

Unit16

363

7

32

Okienko z informacją "proszę czekać"

Unit17

41

2

33

Przegląd kont użytkowników

Unit18

238

18

34

Karta konta użytkownika

Unit19

168

12

35

 -

Dostarczony przez Borland

Unit20

-

-

36

 -

Podstawowe funkcje na bazie danych

Unit21

114

7

37

Możliwość bezpośrednich operacji na bazie danych w języku SQL

Unit22

171

11

38

Ręczne ustawianie numeru kolejnego

Unit23

99

2

39

Karta grupy korespondencji

Unit24

105

9

40

Ustawienia konfiguracyjne

Unit25

148

6

41

Narzędzia administratora

Unit26

286

25

42

SQL Monitor - podgląd zapytań wysyłanych do serwera SQL przez program przy operacjach na bazie danych

Unit27

73

4

43

Export danych z SQL do *.txt

Unit28

285

9

44

Narzędzia użytkownika

Unit29

102

7

45

Archiwizacja danych w przypadku gdy serwer SQL jest zainstalowany na komputerze użytkownika

Unit30

135

9

46

Kreator postaci przeglądów danych

Unit31

444

23

47

Procedury drukowania

Unit32

1327

42

48

Procedury udzielania podpowiedzi przy edycji danych

Unit33

224

8

49

Dostęp do innych baz danych i serwerów bazodanych

Unit34

190

12

50

Roczny raport ilości korespondencji

Unit35

539

5

51

Uzupełnianie bazy danych o dane zewnętrzne

Unit36

295

8

52

Sporządzanie wykazu informacji o bazach danych na serwerze dotyczących korespondencji

Unit37

90

5

53

Śledzenie obiegu dokumentów dla korespondencji otrzymanej

Unit38

488

23

54

Testy na bazie danych

Unit39

40

1

55

Karta internetowego powiadamiania klienta

Unit40

144

11

56

Robienie n-kopii karty w trybie dopisz

Unit41

32

0

57

Rozszerzona karta adresowa

Unit42

201

14

58

Obsługa wiadomości od użytkownika

Unit43

463

30

59

Historia zmian na karcie edycyjnej

Unit44

33

0

60

Karta obsługi wiadomości od użytkownika

Unit45

141

9

61

Przegląd baz danych z kontami użytkowników

Unit46

436

29

62

Karta właściwości wydziału

Unit47

127

9

63

Okienko rezerwacji kart na wpisanie danych

Unit48

45

0

64

Karta informacji o użytkowniku

Unit49

128

9

65

Okienko starego komunikatora

Unit50

264

5

66

Książka kontaktów dla starego komunikatora

Unit51

97

6

67

Szablon dla adresata

Unit52

634

33

68

Karta prowadzonej sprawy

Unit53

545

32

69

Przegląd prowadzonych spraw

Unit54

690

36

70

Okienko informacji dodatkowych do karty edycji danych

Unit55

114

5

71

Okienko wyników przeszukiwania wydziałowych baz danych

Unit56

106

7

72

Okienko przeglądu list osób dekretacji

Unit57

146

8

73

Szablon oznaczenia pisma

Unit58

522

22

74

Uniwersalne okienko przeglądu i edycji danych

Unit59

270

10

75

Przegląd symboli wydziałów pobranych z bazy danych

Unit60

180

8

76

Okienko zmiany hasła przez użytkownika

Unit61

95

4

77

Okienko nowego komunikatora

Unit62

468

26

78

Okienko rejestracji użytkownika do systemu komunikatora

Unit63

417

17

79

Komunikator - wymiana wiadomości między dwoma użytkownikami

Unit64

120

7

80

Przegląd użytkowników zarejestrowanych do systemu komunikatora

Unit65

338

22

81

Procedury drukowania dla spraw

Unit66

315

16

82

Okienko wiązania karty korespondencji ze sprawą

Unit67

861

31

83

Karta sprawy sądowej

Unit68

467

30

84

Przegląd spraw sądowych

Unit69

622

35

85

Przegląd korespondencji otrzymanej i wysłanej w przeglądzie połączonym

Unit70

550

40

86

Śledzenie obiegu dokumentów dla korespondencji wysłanej

Unit71

450

23

87

Karta pełnomocnictwa radcy prawnego

Unit72

310

20

88

Przegląd pełnomocnictw radców prawnych

Unit73

481

31

89

Dostęp do bazy danych dla poczty

Unit101

73

4

90

Moduł dostępu do danych dla poczty

Unit102

927

25

91

Przegląd kurierów

Unit105

427

26

92

Przegląd listów

Unit106

730

42

93

Karta rejestracji listu dla kuriera

Unit110

737

32

94

Karta rejestracji listu

Unit111

654

26

95

Karta kuriera

Unit112

147

11

96

Przegląd obrębów

Unit113

425

26

97

Karta obrębu

Unit114

147

12

98

Przegląd punktów adresowych

Unit115

433

26

99

Karta punktu adresowego

Unit116

148

11

100

Karta informacji o ulicy

Unit117

142

11

101

Przegląd ulic

Unit118

441

28

102

Przegląd kodów pocztowych

Unit119

402

25

103

Karta kodu pocztowego

Unit120

149

11

104

Karta opłat pocztowych

Unit121

142

11

105

Przegląd opłat pocztowych

Unit122

397

25

106

Procedury wydruków poczty

Unit123

414

12

107

Przegląd grupy poczty

Unit124

178

14

108

Karta grupy poczty

Unit125

107

9

 

 

RAZEM

-

41272

1907

(*) - numer ostatniego wiersza zapisu kodu źródłowego modułu w edytorze tekstowym

(**) - ilość wystąpień nazw procedure i function w definicji głównego obiektu w module.

     Strona OCRS       Przykład