OCRS

Komputerowy system rejestracji korespondencji dla  urzędów, instytucji i przedsiębiorstw  
     
 

 

 
 

   Przykładowe wydruki


Rys. Wykaz korespondencji otrzymanej


Rys. Wykaz korespondencji otrzymanej (inna postać wydruku)


Rys. Wydruk karty korespondencji


Rys. Zbiorcze zestawienie ilości korespondencji dla wydziału


Rys. Terminowy raport korespondencji otrzymanej


Rys. Terminowy raport dla załatwianych spraw


Rys. Raport wydanych decyzji (dla pustej bazy decyzji)


Rys. Ranking korespondencji otrzymanej


Rys. Ranking korespondencji wysłanej


Rys. Wykaz spraw sądowych


Rys. Wydruk wprowadzonej poczty (dla danego dnia)


Rys. Wydruk karty kuriera