OCRS

Komputerowy system rejestracji korespondencji dla  urzędów, instytucji i przedsiębiorstw  
     
 

 

 
 

   Wspólny przegląd pism otrzymanych i wysłanych

W przeglądzie tym następuje połączenie przeglądu pism otrzymanych i wysłanych w taki sposób, że karty pism otrzymanych są rozdzielone odpowiedziami na pisma otrzymane. Przy pismach wysłanych jest wyświetlony numer kolejny pisma wysłanego, data wysłania oraz numer teczki sprawy. Klikając przycisk "Edycja danych" wchodzimy na kartę pisma otrzymanego lub wysłanego.

Jak uzyskać taki przegląd?

W przeglądzie pism otrzymanych znajduje się przycisk "+ Wysłane" jak na poniższym rysunku.

Aby karty pism wysłanych mogły być powiązane na wspólnym przeglądzie z kartami pism otrzymanych i w ten sposób wyświetlone na tym przeglądzie musi być wpisany numer pisma otrzymanego i data wpływu pisma na karcie pisma wysyłanego (patrz rysunek).

Uwaga! Powiązanie może odbywać się również poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w znaku pisma wyjściowego (znak_pisma/numer otrzymany/rok).

Sposoby wiązania kart pism otrzymanych z wysłanymi.

Występują trzy sposoby.

Pierwszy sposób.

Po odszukaniu karty pisma otrzymanego klikamy przycisk "Nr odpowiedzi" w celu zarejestrowania odpowiedzi na pismo (patrz rysunek).

Następnie klikamy "Nowa odpowiedź" i pojawia się nowa karta pisma wysyłanego.

Drugi sposób.

Na karcie pisma wysyłanego znajdują się dwie funkcje "Powiąż z pismem otrzymanym" lub "Numer wpływu" i "Usuń powiązanie".

Po zastosowaniu pierwszej funkcji, jeżeli nic nie wpiszemy do pola "Numer wpływu" pojawia się krótki komunikat o sposobie postępowania.

Po przyciśnięciu "OK." pojawia się przegląd pism otrzymanych. Zaznaczamy (niebieskim) pismo otrzymane, następnie klikamy "Wstecz" oraz "Powiąż".

Możemy też sami wpisać wartość numeru pisma otrzymanego do pola "Numer wpływu" (od wersji 20.7) i po klinięciu na "Numer wpływu" lub "Powiąż z pismem otrzymanym" przechodzimy do wyselekcjonowanej karty pisma otrzymanego.

Powiązanie karty możemy usunąć funkcją "Usuń powiązanie" lub proste usunięcie zapisów.

Uwaga! Jeżeli nie wpiszemy daty wpływu to przy przetwarzaniu danych brany jest do uwagę rok z daty wyjścia.

Trzeci sposób

Powiązanie karty otrzymanego z wysyłanym dokonujemy poprzez zastosowanie odpowiedniego zapisu znaku pisma.

Np. znak pisma = XWZII/5248/05

gdzie: 5248 – numer kolejny pisma otrzymanego

          05     - rok otrzymania pisma

[OCRS]  [Przykład]  1  2  3  4  5