"sfc /scannow" w systemie Windows XP Home żąda włożenia do napędu CD Windows XP Professional

stanowisko komputerowe

Załóżmy, że mamy na komputerze zainstalowany system Microsoft Windows XP Home Edition Wersja 2002.

Poprzez Windows Update, dogrywamy Service Pack 3. Po aktualizacji na komputerze mamy Microsoft Windows XP Home Edition Wersja 2002 Dodatek Service Pack 3.

Przy korzystaniu z funkcji "sfc /scannow" pojawia się w zakualizowanym systemie komunikat, że Windows chce skopiować pliki z płyty instalacyjnej do katalogu ..\windows\Dllcache i prosi o włożenie płytki Windows XP Professional do stacji dysków CD. Włożenie oryginalnej płytki, z której był instalowany nasz system, kończy się komunikatem, że nie jest to właściwa płytka.

Aby temu zapobiec można zrobić następująco:

  1. Przejść na administratora:
  2. Założyć katalog np:  "c:\winxp_sp3".
  3. Do folderu skopiować zawartość oryginalnej płytki instalacyjnej Windows XP Home, z której instalowaliśmy system
  4. Założyć katalog np: "c:\sp3".
  5. Z internetu skopiować do katalogu "c:\sp3"Service Pack 3 w postaci pliku: WindowsXP-KB936929-SP3-x86-PLK.exe 
  6. Dokonać integracji plików instalacyjnych Windows XP Home z Service Pack 3 w następujący sposób:

wykonać polecenie (na przykład poprzez Uruchom):

c:\sp3\WindowsXP-KB936929-SP3-x86-PLK /-x /integrate:"c:\winxp_sp3"

Na koniec zmienić zapis w rejestrze na:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\SourcePath = c:\winxp_sp3

Dla bezpieczeństwa można też przegrać na czystą płytkę zawartość katalogu: "c:\winxp_sp3"