Użycie procesora 100 % przez proces svchost.exe i niemożliwość aktualizacji systemu Windows XP przy pomocy Windows Update.

Użycie procesora 100% przez proces svchost.exe

W grudniu 2013 roku na trzech moich komputerach domowych z Windows XP wystąpiły problemy z użyciem procesora 100 % przez proces svchost.exe. Po wyłączeniu aktualizacji automatycznych problem ten został usunięty poza tym, że nie można było aktualizować systemu przy pomocy Windows Update.

Nieskończenie długie sprawdzanie najnowszych aktualizacji przeznaczonych dla tego komputera

Po ponownym włączeniu aktualizacji automatycznych "Automatycznie (zalecane)" proces svchost.exe znowu zaczął zużywać 100% procesora i komputer bardzo wolno pracował. Po wyłączeniu aktualizacji automatycznych "Wyłącz aktualizacje automatyczne" praca komputera powracała do normy, z tym że system pozostawał bez najnowszych aktualizacji systemu. Aktualizacja systemu poprzez uruchomienie Windows Update powodowało, że komputer bardzo długo sprawdzał najnowsze aktualizacje przeznaczone dla tego komputera. Podczas tego sprawdzania proces svchost.exe ponownie zaczął zużywać 100 % procesora.

Przez jakiś czas komputery pozostawały bez aktualizacji systemu, z wyłączoną automatyczną aktualizacją. Poszukiwałem rozwiązania tego problemu w internecie. Były tam podane rozwiązania, które nie przynosiły spodziewanego efektu.

Ostatecznie trafiłem na skuteczne rozwiązanie tego problemy w postaci aktualizacji zabezpieczenia KB2898785, którą to aktualizację skopiowałem z internetu ze strony Microsofta. Dla dwóch komputerów, które posiadały Internet Explorer 8 zabezpieczenie skopiowałem ze strony KB2898785 dla IE 8 w postaci pliku IE8-WindowsXP-KB2898785-x86-PLK.exe, natomiast dla tego, który posiadał Internet Explorer 7 zabezpieczenie skopiowałem ze strony KB2898785 dla IE 7 w postaci pliku IE7-WindowsXP-KB2898785-x86-PLK.exe.

Plik zabezpieczenia należy uruchomić na koncie administratora. Po uruchomieniu pojawia się okienko instalatora zabezpieczenia KB2898785.

Kreator instalacji zabezpieczenia KB2898785

Instalator sprawdza bieżącą konfigurację i aktualizuje pliki. Po zakończeniu pracy Instalatora i ponownym uruchomieniu systemu problem został usunięty, a po włączeniu automatycznych aktualizacji, po jakimś czasie pojawił się monit, że są nowe aktualizacje dla tego komputera. Można było również skorzystać z ręcznej aktualizacji przy pomocy Windows Update.

Pragnę zauważyć, ża na dwóch komputerach po jakimś czasie ponownie pojawił się problem z procesem svchost.exe, który zużywał 100 % procesora, jednakże powtórne uruchomienie powyższego zabezpieczenia ponownie usunęło ten problem.

Waldemar Wietrzykowski