dil
Digital Intelligence Laboratory
"Self-Learning Machine"

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

self learning machine
Rys 1. Samoucząca się maszyna

Samoucząca się maszyna

Computational Neuroscience, Digital Intelligence Laboratory, 2017

Streszczenie

W kwestii świadomości należy przychylić się do poglądu Rogera Sheparda, psychologa ze Stanfordu, który usiłował znaleźć w świecie umysłu uniwersalne prawa, na wzór praw fizycznych, sprowadzającego się do przekonania, że w obecnych poszukiwaniach wyjaśnienia świadomości nie potrzeba nam więcej danych lub bardziej szczegółowych danych, lecz innego podejścia do problemu.

Obecny stan wiedzy dotyczący świadomości pokazuje, że świadomość człowieka jest procesem dyskretnym, synchronizowanym oscylacjami w zakresie 40-70 Hz, zwanych oscylacjami 40 Hz. Ponadto świadomość ma charakter sekwencyjny ze skupieniem uwagi w danej chwili na jednym obiekcie lub zdarzeniu. W momencie skupienia uwagi aktywności wszystkich synchronizującym zgodnie neuronów reagujących na różne cechy tego samego obiektu lub zdarzenia ulegają scaleniu. Pozostaje rozważenie problemu, jakie jest podłoże mechanizmu scalenia, jego funkcja i przełożenie na świadome doświadczenie.

Nie trzeba się nawet domyślać, iż zachodzi tu pewien rodzaj przetwarzania informacji. Na poziomie dyskretnej i sekwencyjnej świadomości nie należy też doszukiwać się jakiegoś innego mechanizmu przetwarzania niż zadziwiająco doskonale sprawdzający się we wszelkich zastosowaniach uniwersalny mechanizm obliczeniowy, którego teoretycznym modelem jest maszyna Turinga. Cechy tej maszyny są zgodne z cechami świadomości, jakimi są dyskretność i sekwencyjność funkcjonowania oraz skupienie uwagi w danej chwili na jednym obiekcie lub zdarzeniu.

Biorąc pod uwagę obliczeniowe przetwarzanie zależy podkreślić, że takie modele struktur, jak sieci semantyczne i hierarchiczne drzewa pojęć, nie są wystarczające do osiągnięcia intencjonalności nadającej związek przetwarzanych obliczeniowo reprezentacji z tym, co one reprezentują. Postuluję, że taką reprezentacją w dziedzinie świadomości może być w sensie ogólnym algorytm synchronizujący ze światem zewnętrznym w czasie rzeczywistym, a mechanizmem scalenia cech tego samego obiektu lub zdarzenia może być podobny do mechanizmu wielościeżkowej maszyny Turinga. W maszynie tej wejścia uzyskują propagacje ze wszystkich synchronizujących ze sobą neuronów, a przetwarzanie jest zgodnie z zapisem algorytmu będącym reprezentacją wiedzy tej maszyny.

Inne:

 

Waldemar Wietrzykowski przy pracy nad koncepcją samouczącej się maszyny
Waldemar Wietrzykowski przy pracy nad koncepcją samouczącej się maszyny

 

Na tapecie: Obraz rzeczywistości z poziomu maszyny
Na tapecie: Obraz rzeczywistości z poziomu maszyny

 

Stanowisko pracy nad koncepcją samouczącej się maszyny
Stanowisko pracy nad koncepcją samouczącej się maszyny

 

Miejsce pracy nad koncepcją samouczącej się maszyny - ul. Ciepła 24, Wrocław
Miejsce pracy nad koncepcją samouczącej się maszyny - ul. Ciepła 24, Wrocław

 

Reaktywowanie przedsięwzięcia - Wrocławskie Zakłady Elektroniczne ELWRO (2017 r.)
Reaktywowanie przedsięwzięcia - Wrocławskie Zakłady Elektroniczne "ELWRO" (11.12.2017)

 

Utworzenie Instytutu Inteligencji stosowanej (2018 r.)
Utworzenie Instytutu Inteligencji Stosowanej (17.10.2018)

 

Notatki

 • index0 [06.05.2013] - Styk równoległo-szeregowy w mózgu warunkuje uwagę i świadomość
 • index1 [02.01.2013] - Szerokopasmowe przesyłanie informacji (notatki)
 • index2 [06.02.2013] - Wzgórze [thalamus]
 • index3 [27.02.2013] - Modelowanie neuronalnej świadomości
 • index4 [08.03.2013] - Psychoakustyka
 • index5 [10.03.2013] - Twór (układ) siatkowaty [reticular formation]
 • index6 [16.03.2013] - Neuralne korelaty świadomości [neural correlates of consciousness]
 • index7 [22.03.2013] - Przetwornik równoległo-szeregowy [parallel-to-serial]
 • index8 [07.04.2013] - Układ wzgórzowo-korowy [Thalamocortical system]
 • index9 [11.04.2013] - Zespół R. Llinasa, technika MEG, zachowania świadome, oscylacje 40 Hz mózgu (dalsza część na index31)
 • index10 [04.05.2013] - Jądro siatkowate wzgórza (TRN) [thalamic reticular nucleus]
 • index11 [15.05.2013] - Równoległo-szeregowy [parallel-serial]
 • index12 [17.05.2013] - Grzbietowo-boczna część kory przedczołowej (DLPFC) [dorsolateral prefrontal cortex]
 • index13 [25.06.2013] - Poduszka [pulvinar]
 • index14 [03.07.2013] - Ersnt Poppel - czasowe progi
 • index15 [06.07.2013] - synchronizacja neuronu
 • index16 [18.07.2013] - Qualia
 • index17 [19.07.2013] - Neurofenomenologia [neurophenomenology]
 • index18 [21.08.2013] - Styk (interfejs) równoległo-szeregowy [contact (interface) parallel-serial]
 • index19 [21.08.2013] - Neuronalny interfejs równoległo-szeregowe [neural interface parallel-serial]
 • index20 [12.09.2013] - Przetworniki
 • index21 [18.09.2013] - Neurobiological theory of consciousness
 • index22 [24.09.2013] - Przetwarzanie równoległe
 • index23 [14.10.2013] - Procesy synchronizacji fazowej w mózgu [Phase synchronization processes in the brain]
 • index24 [17.10.2013] - Superreakcja
 • index25 [17.10.2013] - Spontaniczna aktywność neuronów
 • index26 [19.10.2013] - Nowa koncepcja przetwarzania równoległo-szeregowego
 • index27 [31.10.2013] - Teoria globalnej przestrzeni roboczej [Global Workspace Theory] - styk procesów świadomych i nieświadomych
 • index28 [05.11.2013] - Model Human Processor(MHP)
 • index29 [10.11.2013] - Zbiorcza aktywność elektryczna mózgu
 • index30 [14.11.2013] - Taktowanie mózgu 40 Hz
 • index31 [15.11.2013] - Llinas, MEG, 40 Hz (kontynuacja z index9)
 • index32 [02.01.2014] - Nerwowa świadomość
 • index33 [09.01.2013] - Francis Crick i Christof Koch
 • index34 [08.02.2014] - Projekt maszyny świadomej
 • hipotezy [15.01.2013] - Hipotezy (własne)

Przedprojekt

 • str1 [23.09.2014] - Wprowadzenie do maszyny Turinga
 • str2 [28.09.2014] - Cykl rozkazowy maszyny Turinga
 • str3 [29.09.2014] - Przeszukiwanie reguł na liście rozkazów
 • str4 [30.09.2014] - Wykonywanie rozkazów przez maszynę Turinga
 • str5 [02.10.2014] - Dostosowywanie danych do maszyny Turinga
 • str6 [06.10.2014] - Symbole n-bitowe
 • str7 [19.10.2014] - Maszyna Posta
 • str8 [30.10.2014] - Procesy przetwarzania symboli
 • str9 [04.11.2014] - Warianty maszyny Turinga
 • str10 [13.11.2014] - Procesy deklaratywne i proceduralne
 • str11 [20.11.2014] - Teoria procesów
 • str12 [27.11.2014] - Złożenie symboli, reguł, procesów
 • str13 [28.11.2014] - Wielościeżkowa taśma symboli
 • str14 [02.12.2014] - Procesor symboliczny
 • str15 [06.12.2014] - Taśma wzorców
 • str16 [07.02.2015] - Realizacja kalkulatora na maszynie Turinga
 • str17 [03.05.2015] - Maszyna symboliczna
 • str18 [03.06.2015] - Strumienie danych
 • str19 [13.07.2015] - Maszyna Turinga jako procesor
 • str20 [31.07.2015] - Realizacja procesora na maszynie Turinga
 • str21 [27.08.2015] - Język C a język procesów
 • str22 [11.09.2015] - Kalkulator w języku procesów
 • str23 [14.09.2015] - Maszyna Turinga zastosowana do umysłu człowieka
 • str24 [16.09.2015] - Różnica między maszyną Turinga a świadomym umysłem
 • str25 [18.09.2015] - Mózg jako maszyna Turinga
 • str26 [28.09.2015] - Uczenie maszyny Turinga
 • str27 [05.10.2015] - Samoucząca się maszyna
 • str28 [19.11.2015] - Podsumowanie
 • str29 [20.12.2015] - Detektor procesu
 • str30 [29.02.2016] - Filozofia języka C

Literatura

 1. Stanisław Flisiński: Falowe Podłoże Autobioterapii
 2. Francis Crick and Christof Koch: A framework for consciousness
 3. Francis Crick and Christof Koch: Towards a neurobiological theory of consciousness
 4. Zdzisław Szczepanik: Episteme, Czasopismo Naukowo-Kulturalne
 5. Maria Jagodzińska: Psychologia pamięci, badania, teorie, zastosowania
 6. Aleksander Sęk: Psychoakustyka w pigułce
 7. Waldemar Szelenberger: Neurobiologia snu
 8. Bogusław Żernicki: Od neuronu do psychiki
 9. Bogusław Żernicki: Czuwający mózg izolowany
 10. Magdalena Senderecka: O świadomości wzrokowej z perspektywy neuroscience
 11. Andrzej Wróbel: Pasmo beta a uwaga wzrokowa
 12. Andrzej Wróbel: Mechanizm aktywacji układu wzrokowego w procesie uwagi
 13. Andrzej Wróbel: Aktywacja pętli korowo-wzgórzowej układów zmysłowych ssaków w procesie uwagi
 14. Andrzej Wróbel: Zbiorcza aktywność elektryczna mózgu
 15. Rodolfo Llinas and Urs Ribary: Coherent 40-Hz oscillation characterizes dream state in humans
 16. Urs Ribary: Cognitive Temporal Binding and its Relation to 40 Hz Activity in Humans
 17. Urs Ribary: Dynamics of thalamo-cortical network oscillations and human perception
 18. M.Joliot, U. Ribary: Human oscillatory brain activity near 40 Hz coexists with cognitive temporal binding
 19. Iwona Korcz: Inteligencja Duchowa zwornikiem bezpieczeństwa jednostki ludzkiej oraz rola sfery duchowej w kreowaniu bezpiecznego środowiska pracy
 20. J.W.Crabtree: Intrathalamic sensory connections mediated by the thalamic reticular nucleus
 21. Liliana Nitecka: Thalamoamygdaloid connections studied by the method of retrograde transport
 22. Jean-Marc Fritschy: Anatomy and functional organization of the thalamus
 23. Marcin Buchowiecki: Sieci Neuronowe
 24. Zakład Elektrotechniki i Informatyki: Neurobiologiczny opis sieci neuronowej
 25. Jerzy Stefanowski: Sztuczne sieci neuronowe
 26. Francisco Varela: Neurofenomenologia: metodologiczne lekarstwo na trudny problem
 27. Marek Binder: Świadomość w mózgu
 28. Karolina Kamienik: Johna Searle'a koncepcja świadomości
 29. Dawid Wiener: Koncepcja świadomości Antonio Damasio...
 30. Piotr Kołodziejczyk: Świadomość jako zjawisko biologiczne. Podejście Johna Searle'a
 31. Itamar Kahn: Distinct Cortical Anatomy Linked to Subregions of the Medial Temporal Lobe Revealed by Intrinsic Functional Connectivity
 32. Krzysztof Boruń: Tajemnice parapsychologii
 33. Daniel Wójcik: Modelowanie rzeczywistości
 34. Dorota Badowska: Mózgowiowe mechanizmy regulacji snu i czuwania
 35. Jerzy Z. Achimowicz: "Badania dynamiki zmian stanów czynnościowych mózgu metodami cyfrowej analizy fazowej potencjałów polowych
 36. Juergen Fell and Nikolai Axmacher: The role of phase synchronization in memory processes
 37. Paul Sauseng: What does phase information of oscillatory brain activity tell us about cognitive processes?
 38. Ariel Zylberberg: The human Turing machine: a neural framework for mental programs
 39. Ariel Zylberberg: The Brain's Router: A Cortical Network Model of Serial Processing in the Primate Brain
 40. Włodzisław Duch: Architektury kognitywne, czyli jak zbudować sztuczny umysł.
 41. Włodzisław Duch: Fizyka umysłu
 42. Włodzisław Duch: Świadomość i dynamiczne modele działania mózgu
 43. Marcin Przepiórowski: Technologie klastrowe Oracle
 44. Tomasz Koszlajda: Zarządzanie współbieżnością transakcji
 45. Tobias Brosch: The Brain's Sequential Parallelism: Perceptual Decision-Making and Early Sensory Responses
 46. Marek Hetmański: Maszyna Turinga a umysł ludzki
 47. J. Ułasiewicz: Programowanie aplikacji współbieżnych
 48. Roman Wyrzykowski: Przetwarzanie WspółbieSne i Równoległe
 49. Jerzy Brzeziński: Współbieżność i synchronizacja procesów
 50. James T. Townsend: Serial vs. Parallel Processing: Sometimes They Look like Tweedledum and Tweedledee but They Can (And Should) be Distinguished
 51. Mateusz Hohol: Jak działa mózg wzrokowy? Świadomość wzrokowa
 52. Andrzej Klawiter: Świadomość. Wprowadzenie do współczesnych dyskusji
 53. Andrzej Klawiter: Qualia
 54. Marek Pawłowski: Czy qualia są granicą tego, co możemy poznać? Problem luki w wyjaśnianiu.
 55. Sympozja I: Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu 2009 - 2011
 56. Stewart Shipp: The brain circuitry of attention
 57. Roland Wacławek: Superreakcyjny odbiornik UKF
 58. Andrzej Chmielecki: Między mózgiem i świadomością. Próba rozwiązania problemu psychofizycznego.
 59. Bogusław Wójcik: Wyjaśnienie świadomości a problem scalania
 60. Agnieszka Grabska-Barwińska: Model zmian synchronizacji czynności EEG związanych z wykonywaniem ruchu
 61. Event-Related Desynchronization (ERD) i Event-Related Synchronization (ERS) Czyli desynchronizacja i synchronizacja EEG związane z bodźcem?
 62. Kazimierz Wieczorkowski: Wstęp do Metod Sztucznej Inteligencji
 63. Teksty Pokonferencyjne Nr 1: Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 2007
 64. Teksty Pokonferencyjne Nr 2: Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 2007
 65. Teksty Pokonferencyjne Nr 3: Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 2009
 66. Teksty Pokonferencyjne Nr 4: Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 2010
 67. Teksty Pokonferencyjne Nr 5: Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 2010
 68. Teksty Pokonferencyjne Nr 6: Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 2011
 69. Teksty Pokonferencyjne Nr 7: Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 2013
 70. Marcin Miłkowski: Obliczeniowe Teorie Świadomości
 71. Małgorzata Tafil-Klawe: Fizjologiczne podstawy przytomności
 72. UTK czyli Urządzenia Techniki Komputerowej
 73. E. Roy John: The neurophysics of consciousness
 74. Małgorzata Kolan: Zaburzenia funkcji poznawczych a choroby niedokrwienne mózgu
 75. Krzysztof Jadanowski: Zaburzenia gałkoruchowe w chorobach ośrodkowego układu nerwowego
 76. Richard C. Leinecker: Visual C++ 6. Vademecum profesjonalisty
 77. Alan R. Neibauer: Języki C i C++
 78. Brian W. Kernighan: Język C
 79. Tomasz Kopacz: Język C w praktyce
 80. Michael; J. Young: Visual C++ 6
 81. Jan Bielecki: Wprowadzenie do języka C
 82. Joanna Chromiec: Sztuczna Inteligencja
 83. Ryszard Tadeusiewicz: Sieci Neuronowe
 84. Jan. J. Mulawska: Systemy ekspertowe
 85. Krzysztof Sacha: Mikroprocesor w pytaniach i odpowiedziach
 86. Jerzy Karczmarczuk: Mikroprocesor Z80

Zobacz linki

Zobacz też

Linki

dil

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Copyright  © 17.01.2017 net3plus; mail