optyczny procesor symboliczny SymProc

Procesor dla SymP

Procesor Symboliczny (ang. Symbolic Processor) jest praktyczną realizacją systemu SymP w pewnym środowisku (nie tylko elektronicznym np. optycznym, bionicznym,itd), dlatego zasługuje on na oddzielne potraktowanie. Rysunek, po lewej stronie, przedstawia pewną realizację optycznego Procesora symbolizując, że Procesor Symboliczny nie musi być wykonany w tradycyjnej technologii krzemowej, na co zwracano dość szczególną uwagę przy omawianiu koncepcji  SymP (SymP nie jest wykładnikiem jakiejś technologii, ale raczej nazwą pewnej ogólnej koncepcji).

W zasadzie na system SymP składa się środowisko i filozofia wykorzystania tego środowiska do celów przetwarzania symbolicznego. Elementem, który pozwala na praktyczną realizację koncepcji SymP jest wspomniany już Procesor Symboliczny. Został on zindeksowy pod skróconą nazwą SymProc (ang. Symbolic Processor for SymP). Dla przypomnienia, system SymP jest rozumiany jako ogólny system przetwarzania symbolicznego (ang. Symbolic Processing) bez wskazania konkretnej technologii jego realizacji, który jest przeznaczony do zarządzania uniwersalną bazą wiedzy (ang. for Management Universal Knowledge Base). Jest propozycją na wysokie obecnie zapotrzebowanie za tego rodzaju uniwersalne rozwiązanie.

Ponieważ SymP zakłada wykorzystanie hierarchicznej struktury danych przy przetwarzaniu symbolicznym (wynika to z samych założeń koncepcji SymP). Procesor Symboliczny musi więc uwzględniać tą strukturą danych przy realizacji poszczególnych operacji Procesora.

Waldemar Wietrzykowski
Computational Neuroscience
Digital Intelligence Laboratory
email: mail

Zobacz też

Linki

dil

<  1

Copyright  © 01.07.2008 net3plus  mail